รายละเอียดการสอบ ก.พ. 2555 ภาค ก


รับแจ้งเตือนข่าวใหม่ ประเด็นฮิตทางมือถือ คลิกที่นี่ <<


สำนักงาน ก.พ.


สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ประจำปี 2555

          สำนักงาน ก.พ.  เปิดรับสมัครผู้สนใจสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2555 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

          สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)  เปิดรับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปริญญาตรี ปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิดังกล่าวข้างต้น ที่ ก.พ. รับรอง และจะดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) เพื่อประกาศผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) 

          เมื่อส่วนราชการใดประสงค์จะบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งใดจากผู้สำเร็จการศึกษา วุฒิใด สาขาวิชาใด หรือทางใด ส่วนราชการนั้นจะรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการจากผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ดังกล่าว และดำเนินการสอบภาคความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่สำนักงาน ก.พ กำหนด เพื่อขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้สำหรับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่งนั้นต่อไป

 ระดับที่รับสมัครสอบ 

          สำนักงาน ก.พ. จะรับสมัครสอบจำนวน 4 ระดับ ดังนี้

          1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
          2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
          3. ระดับปริญญาตรี
          4. ระดับปริญญาโท

 การดำเนินการสอบ 

          สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการสอบจำนวน 2 ครั้งในวันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม 2555 สำหรับสอบเฉพาะระดับปริญญาตรี และวันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2555 ในการสอบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปริญญาโท และปริญญาตรีที่ชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ หลังจำนวนที่นั่งที่กำหนดไว้ในแต่ละศูนย์สอบในวันที่ 29 กรกฎาคม 2555 ครบจำนวนแล้ว 

          โดยแต่ละครั้งดำเนินการพร้อมกันที่ศูนย์สอบ รวม 12 แห่ง คือ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี เชียงใหม่ พิษณุโลก นครสวรรค์ อุดรธานี อุบลราชธานี นครราชสีมา สุราษฎร์ธานี และสงขลา โดยแต่ละศูนย์สอบจะมีจำนวนที่นั่งสอบตามที่ ก.พ. กำหนด

 กำหนดการรับสมัครสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ประจำปี 2555 

          ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ที่เว็บไซต์ http://job3.ocsc.go.th/หัวข้อ "รับสมัครสอบภาค ก. ของ ก.พ. ปี 2555" ไม่เว้นวันหยุดราชการ

           ลงทะเบียนและพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน  วันที่ 8 – 30 พฤษภาคม 2555 โดย ทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://job3.ocsc.go.th/

           ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบและเลือกศูนย์สอบ วันที่ 9 – 31 พฤษภาคม 2555 เคาน์เตอร์ ของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา

           ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบฯ วันที่ 12 กรกฎาคม 2555ทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://job3.ocsc.go.th/ หัวข้อ "การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ"

          ผู้สมัครที่ได้สมัครสอบเรียบร้อยแล้ว สามารถตรวจสอบเลขประจำตัวสอบ และพิมพ์ ใบสมัครสอบได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2555 เป็นต้นไป โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ http://job3.ocsc.go.th/ หัวข้อ "รับสมัครสอบภาค ก. ของ ก.พ. ปี 2555" หัวข้อย่อย "พิมพ์ใบสมัครและเลขประจำตัวสอบ" เมื่อได้รับเลขประจำตัวสอบแล้ว ให้พิมพ์ใบสมัครลงในกระดาษ A4 เพื่อเก็บเป็นเอกสารการสมัครสอบ


ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) 

แอพแรกที่คุณเลือก           สมาชิกกระปุก
E-mail :
Password :

หมายเหตุ
• ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
• ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใดๆ ก็ตามลงในช่องแสดงความคิดเห็น
• ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
• ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะ สม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
 ข้อตกลงในการแสดงความคิดเห็นบนเว็บไซต์กระปุกดอทคอม
คลิกเลือกอารมณ์ที่ต้องการ ตาใส , เซ็ง , ร้องไห้ , เจ้าเล่ห์ , หัวเราะ , ตลก , โกรธ

คุณสามารถแสดงความคิดเห็น ได้โดยไม่จำเป็นต้องเป็น สมาชิกนะคะแต่ถ้าสมัคร สมาชิกและเข้าสู่ระบบก่อนโพส ข้อความเราจะโชว์รูปของคุณ ขึ้นมาให้เด่นๆเลยนะ
กรุณา เคาะเว้นวรรค ระหว่างข้อความด้วยนะคะ ระบบจะตัดคำได้สวยงาม ถ้าพิมพ์ติดกันไปหมด ระบบจะไม่ตัดคำให้นะคะ
ชื่อ : โค้ด :
กรุณานำโค้ดด้านข้าง กรอกในช่องว่างด้วยคะ (พิมพ์เป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็ได้)
กรุณาคลิก ส่งข้อความ เพียงครั้งเดียวค่ะ....


ความคิดเห็นที่ 60 หัวข้อข่าว รายละเอียดการสอบ ก.พ. 2555 ภาค ก
รูปที่ใช้ในการสอบ กพ ภาค ก
เป็นรูป 1 นิ้วได้ไหมค่ะ ไม่มีรูกขนาด 1*1.5 นิ้ว ค่ะ
จากคุณ Pimsai เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-07-27 19:00:34 ]
ความคิดเห็นที่ 59 หัวข้อข่าว รายละเอียดการสอบ ก.พ. 2555 ภาค ก
ตอนนี้ยังเปิดรับสมัครอีกป่าว
จากคุณ kid เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-07-06 18:26:14 ]
ความคิดเห็นที่ 58 หัวข้อข่าว รายละเอียดการสอบ ก.พ. 2555 ภาค ก
จากคุณ ชนะชัย เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-06-24 15:27:43 ]
ความคิดเห็นที่ 57 หัวข้อข่าว รายละเอียดการสอบ ก.พ. 2555 ภาค ก
ทำไมไม่ประกาศภาค ก ก่อนล่ะ หลายคนเค้าอยู่ต่างจังหวัดน่ะ
ไม่ผ่าน ภาค ก ได้ไม่ต้องเสียเวลาไปรถติดใน กทม.
มีสมองคิดเพื่อคนอื่นบางสิ ไม่ใช่เอาแต่ตัวเองสะดวก
จากคุณ กูล่ะเบื่อ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-09-24 21:47:25 ]
ความคิดเห็นที่ 56 หัวข้อข่าว รายละเอียดการสอบ ก.พ. 2555 ภาค ก
ทำไม กทม .ไม่ประกาศภาค ก. ก่อน จึงจะสอบภาค ข.
นี้ สอบทั้งสองอย่างประกาสทีเดียว คงจะหาเส้นกันอยู่ว่าจะลงตรง
ไหนดีมี้งอย่างนี้
จากคุณ ต้องการคำตอย เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-09-20 10:58:18 ]
ความคิดเห็นที่ 55 หัวข้อข่าว รายละเอียดการสอบ ก.พ. 2555 ภาค ก
ทำข้อสอบไม่ครบ คอมจะตรวจไหมครับ
จากคุณ ไอศูรย์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-08-30 15:51:55 ]
ความคิดเห็นที่ 54 หัวข้อข่าว รายละเอียดการสอบ ก.พ. 2555 ภาค ก
ได้ยินว่าผลสอบออก 5 ตุลา คะ
จากคุณ Rain เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-08-27 18:37:54 ]
ความคิดเห็นที่ 53 หัวข้อข่าว รายละเอียดการสอบ ก.พ. 2555 ภาค ก
ทำไม่ดิฉัน สอบระดับ ปวส. แต่สอบวันที่ 29 กค.55 ละค้ะ อย่างนี้คนสอบทีหลังก็ได้เปลียบ เอ อย่างนี้มันจะโปร่งใสไหม
จากคุณ ณัฐธนพร เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-08-25 20:09:41 ]
ความคิดเห็นที่ 52 หัวข้อข่าว รายละเอียดการสอบ ก.พ. 2555 ภาค ก
รุปใช้เข้าสอบ 1*1.5 นิ ใช่รูป 1นิ้วที่ส่งตามร้านธรรมดาหรือป่าวครับ
จากคุณ wilaisit เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-08-24 03:09:47 ]
ความคิดเห็นที่ 51 หัวข้อข่าว รายละเอียดการสอบ ก.พ. 2555 ภาค ก
เราผ่านภาค ก.แล้ว แนะนำให้อ่านหนังสือเล่มเหลือง จำไม่ได้ของใคร แนวตามนั้นเลย เป๊ะ
จากคุณ tata เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-08-21 18:23:08 ]
ความคิดเห็นที่ 50 หัวข้อข่าว รายละเอียดการสอบ ก.พ. 2555 ภาค ก
จากคุณ ศิรินภา คันธี เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-08-20 20:15:12 ]
ความคิดเห็นที่ 49 หัวข้อข่าว รายละเอียดการสอบ ก.พ. 2555 ภาค ก
เราอยู่มหาสารคาม ใครจะไปสอบที่อุดร วันที่ 26 สค 2555
เราอยากไปด้วย ไม่มีเพื่อนไปคะ
จากคุณ ลาวัณย์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-08-19 20:01:16 ]
ความคิดเห็นที่ 48 หัวข้อข่าว รายละเอียดการสอบ ก.พ. 2555 ภาค ก
เราก็สอบวันที่ 26 สิงหาคมเหมือนกัน
ใครใจดีช่วยแชร์ข้อสอบที่สอบไปแล้วให้รู้หน่อยจิ
เอาไว้เป็นแนวทางอ่ะนะ พรีสๆๆๆ
จากคุณ Benny เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-08-15 11:21:12 ]
ความคิดเห็นที่ 47 หัวข้อข่าว รายละเอียดการสอบ ก.พ. 2555 ภาค ก
หนูทำข้อสอบที่ ร.ร.ยากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกมากกกกกกกกกกกกกกกกกกก แต่ดีที่หนูอยู่ ป.4/1
จากคุณ ไข่มุก เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-08-11 17:11:34 ]
ความคิดเห็นที่ 46 หัวข้อข่าว รายละเอียดการสอบ ก.พ. 2555 ภาค ก
ข้อบยาวมากสอบไม่ทันเลย
จากคุณ ukitsada เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-08-09 12:00:49 ]
ความคิดเห็นที่ 45 หัวข้อข่าว รายละเอียดการสอบ ก.พ. 2555 ภาค ก
สอบมาแล้วในระดับ ป.โท ขำข้อหนึ่งมากถามอะไรไม่ถาม แต่ถามเกี่ยวกับขี้หู มันน่าจะมีประโยคสนทนาอย่างอื่นที่ดูดีกว่านี้นะว่าเปล่า
จากคุณ กาก้าจัง เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-08-04 13:11:31 ]
ความคิดเห็นที่ 42 หัวข้อข่าว รายละเอียดการสอบ ก.พ. 2555 ภาค ก
เมื่อวานก็ไปสอบ ยากจังทั้ง 2 วิชา หน้าจะตอบแหวนกับนิ้วนะ
หน่วย 3
จากคุณ รัด เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-07-30 21:49:09 ]
ความคิดเห็นที่ 41 หัวข้อข่าว รายละเอียดการสอบ ก.พ. 2555 ภาค ก
ประกาศผลสอบภาค ก เมื่อไหร่ค่ะ
จากคุณ ดายู เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-07-30 20:14:15 ]
ความคิดเห็นที่ 40 หัวข้อข่าว รายละเอียดการสอบ ก.พ. 2555 ภาค ก
ข้อสอบ ป.โท เมื่อวาน ยากจัง
จากคุณ มินทร์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-07-30 14:12:01 ]
ความคิดเห็นที่ 39 หัวข้อข่าว รายละเอียดการสอบ ก.พ. 2555 ภาค ก
ใครรู้บ้างว่าตอบอะไร
สร้อยข้อมือ:ข้อมือ.......
จากคุณ เปี้ยว เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-07-30 10:09:17 ]
ความคิดเห็นที่ 37 หัวข้อข่าว รายละเอียดการสอบ ก.พ. 2555 ภาค ก
เมื่อวานทำข้อสอบไม่ได้เลย ยากกกกกกกกกกกกกกก
จากคุณ นามแฝง เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-07-30 09:36:36 ]
ความคิดเห็นที่ 36 หัวข้อข่าว รายละเอียดการสอบ ก.พ. 2555 ภาค ก
สบวันอาทิตย์ที่29กรกฎาคม2555 มีถึงลำดับที่ 55053017532 เท่านั้น หมายถึงลำดับที่ 55053017533 ไป ต้องไปสอบ ในวันที่ 26 สิงหาคม 2555 ใช่ไหมครับ ใครก็ได้ช่วยตอบผมทีนะครับ ขอบคุณมากครับ
จากคุณ กร (คนที่เข้าสอบ ก.พ.2555 เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-07-28 15:16:02 ]
ความคิดเห็นที่ 35 หัวข้อข่าว รายละเอียดการสอบ ก.พ. 2555 ภาค ก
ของเราก็ปริญญาตรีได้สอบ 26 สิงหา เหมือนกันจร้า
จากคุณ เจนนี่ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-07-27 18:36:25 ]
ความคิดเห็นที่ 34 หัวข้อข่าว รายละเอียดการสอบ ก.พ. 2555 ภาค ก
รูปที่ต้องนำไปวันสอบ เป็นรูปที่ใส่ชุดรับปริญญาได้ไหมค่ะ หรือว่าต้องเป็นรูปขาวอย่างเดียว
จากคุณ นุ่น เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-07-25 19:38:18 ]
ความคิดเห็นที่ 32 หัวข้อข่าว รายละเอียดการสอบ ก.พ. 2555 ภาค ก
สอบติภาค ก. มาสามปีแล้ว แต่เป็นวุฒิ ปวช.นะ ภาค ข.ไม่เป็นเปิด ปวช.บ้างเลย เซ็งเป็ด
จากคุณ ระ ราย เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-07-18 16:14:30 ]
ความคิดเห็นที่ 31 หัวข้อข่าว รายละเอียดการสอบ ก.พ. 2555 ภาค ก
พอดีเราสอบป.ตรีวันที่26ส.ค ตรงกับวันรับปริญาเราอย่าสอบวันที่29ก.ค เป็ไปได้ไหมช่วยแนะนำทีคะ
จากคุณ หนูนา เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-07-15 14:05:22 ]
ความคิดเห็นที่ 30 หัวข้อข่าว รายละเอียดการสอบ ก.พ. 2555 ภาค ก
ทำไมปริญญาตรี เราได้สอบวันที่ 26 สิงหาคม ล่ะ
จากคุณ ภิญญา เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-07-15 12:36:28 ]
ความคิดเห็นที่ 29 หัวข้อข่าว รายละเอียดการสอบ ก.พ. 2555 ภาค ก
สอบวันที่29กรกฎาคม2555ผมยังไม่รู้ที่สอบเลยครับเงียบเลยผมสอบศูยน์ที่อุดรน้ะครับช่วยบอกรายละเอียนทีครับ
จากคุณ วสุอนันต์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-07-14 19:05:49 ]
ความคิดเห็นที่ 27 หัวข้อข่าว รายละเอียดการสอบ ก.พ. 2555 ภาค ก
สอบภาค ก.จะเปิดรับสมัครอีกเมื่อไหร่
จากคุณ jj น่ารัก เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-07-07 11:50:20 ]
ความคิดเห็นที่ 25 หัวข้อข่าว รายละเอียดการสอบ ก.พ. 2555 ภาค ก
You really saved my skin with this inforamiton. Thanks!
จากคุณ Sandra เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-06-15 08:33:53 ]
ความคิดเห็นที่ 24 หัวข้อข่าว รายละเอียดการสอบ ก.พ. 2555 ภาค ก
เราก็ลองสมัครไป ไม่เห็นเสียหายอะไร อยากได้งานที่อยู่ใกล้บ้าน ลองสักครังจะเป็นไรไป
จากคุณ คนสมัครกพ. เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-05-26 14:09:22 ]
ความคิดเห็นที่ 23 หัวข้อข่าว รายละเอียดการสอบ ก.พ. 2555 ภาค ก
มีวุฒก็สอบไปเถอะค่ะค่าใช้จ่ายสมัครก็แค่ 230 บาท เอง ถ้าเกิดสอบได้ขึ้นมาเรายังมีดอกาสมากกว่าคนที่ยังสอบไม่ได้
จากคุณ สอบมาแล้ว เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-05-24 11:12:02 ]
ความคิดเห็นที่ 22 หัวข้อข่าว รายละเอียดการสอบ ก.พ. 2555 ภาค ก
สอบทิ้งไว้ได้ไหมคะ แล้วถ้าติดแล้วต้องสอบไรต่อบ้างคะ
จากคุณ เด็กดี เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-05-04 16:15:33 ]
ความคิดเห็นที่ 21 หัวข้อข่าว รายละเอียดการสอบ ก.พ. 2555 ภาค ก
ยอมรับความเห็นที่เป็นจริงของข้าน้อยไม่ได้เชียวรึ
ถึงกับต้องลบ....เวปห่วยแตก
จากคุณ ผมเอง เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-05-02 08:21:04 ]
ความคิดเห็นที่ 20 หัวข้อข่าว รายละเอียดการสอบ ก.พ. 2555 ภาค ก
ทำงานแล้วเป็นเจ้าหน้าที่ระดับชำนาญงาน เรียนมสธ.เหลือตัวเดียวจบ ปีหน้าเจอกัน
จากคุณ ชายแดนใต้ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-05-02 06:45:13 ]
ความคิดเห็นที่ 19 หัวข้อข่าว รายละเอียดการสอบ ก.พ. 2555 ภาค ก
ไปสอบเล่นๆ ได้เปล่าครับ เผื่อฟลุค

หาประสบการณ์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วย

แต่ว่ามันเสียตังเท่าไหร่เนี่ย
จากคุณ คนที่ 1 เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-05-02 04:30:39 ]
ความคิดเห็นที่ 16 หัวข้อข่าว รายละเอียดการสอบ ก.พ. 2555 ภาค ก
เห็นด้วยกับ คต.11 ครับ
จากคุณ Moo เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-05-01 22:16:23 ]
ความคิดเห็นที่ 15 หัวข้อข่าว รายละเอียดการสอบ ก.พ. 2555 ภาค ก
เราสอบครั้งเดียวผ่าน ไม่เห็นต้องเสียเงินเลย
จากคุณ เคยสอบ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-05-01 22:15:42 ]
ความคิดเห็นที่ 14 หัวข้อข่าว รายละเอียดการสอบ ก.พ. 2555 ภาค ก
สอบให้ตายยังไง เงินไม่ถึงก็ไม่ได้เป็นหรอกครับ

ยอมรับความจริงกันเถอะ... ประเทศไทย
จากคุณ นีโอ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-05-01 20:57:04 ]
ความคิดเห็นที่ 13 หัวข้อข่าว รายละเอียดการสอบ ก.พ. 2555 ภาค ก
คห.2 คงในมหาลัยมั๊ง ที่เขาให้ออกนอกระบบ
ส่วนกระทรวงอื่น ยังเหมือนเดิม
จากคุณ ซี11 เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-05-01 20:56:44 ]
ความคิดเห็นที่ 12 หัวข้อข่าว รายละเอียดการสอบ ก.พ. 2555 ภาค ก
คห.2 เมิงไปเอาข่าวมาจากไหนกุอยากรู้จัง
จากคุณ political เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-05-01 18:55:36 ]
ความคิดเห็นที่ 11 หัวข้อข่าว รายละเอียดการสอบ ก.พ. 2555 ภาค ก
คนที่เอาแต่ติน่ะ
1.สอบทีไรก็ไม่ผ่าน
2.ไม่อ่านหนังสือ
3.ไม่หัดทำข้อสอบเยอะๆ
4.ขี้อิจฉา
การสอบภาค ก ผมว่าถ้าเทียบกับการสอบแบบอื่น ผมว่าง่ายนะ ตัดที่ 60% อีกอย่างน่ะ ผ่านแล้วผ่านเลยครับ ไม่มีวันหมดอายุ ไม่เช่นนั้นเขาจะแห่กันไปสอบทำไม อย่าอคติเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการณ์นักเลยครับ เปิดใจให้กว้าง ถ้าข้าราชการเป็นกันง่ายๆ มันก็คงไม่ดิ้นรนสอบ ก ข ค กันหรอกครับ
จากคุณ ผ่านมา เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-05-01 18:01:27 ]
ความคิดเห็นที่ 10 หัวข้อข่าว รายละเอียดการสอบ ก.พ. 2555 ภาค ก
รายการหาเงินเข้ากระเป๋า สอบแล้วสอบอีกแต่ไม่มีตำแหน่งรองรับ
จากคุณ yooyee เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-05-01 17:51:26 ]
ความคิดเห็นที่ 9 หัวข้อข่าว รายละเอียดการสอบ ก.พ. 2555 ภาค ก
บางคนดวงดีสอบครั้งเดียว บางคนสอบตั้งหลายครั้งยังไม่ผ่านเลย
จากคุณ Unijung เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-05-01 16:39:04 ]
ความคิดเห็นที่ 8 หัวข้อข่าว รายละเอียดการสอบ ก.พ. 2555 ภาค ก
เห็นแต่เปิดสอบภาค ก ของ ก.พ. แต่ไม่เห็นเปิดสอบภาค ก ของท้องถิ่นเลย หมดอายุมาหลายปีแล้ว
จากคุณ mmm... เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-05-01 15:40:25 ]
ความคิดเห็นที่ 7 หัวข้อข่าว รายละเอียดการสอบ ก.พ. 2555 ภาค ก
ถ้าคิดว่าไม่จำเป็นต้องสอบก็ไม่ต้องไปสอบ
แต่บอกไว้ก่อนว่าถ้าจะไปสมัครราชการ-รัฐวิสาหกิจ
ส่วนใหญ่จะใช้ แล้วอย่ามาร้องทีหลัง
จากคุณ ราชครู เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-05-01 15:04:13 ]
ความคิดเห็นที่ 6 หัวข้อข่าว รายละเอียดการสอบ ก.พ. 2555 ภาค ก
อย่าเถียงกัน ถ้าใครอยากเป็นข้าราชการพลเรือน สอบเถอะครับ ไม่ต้องไปสนใจคำพูดของใคร เพราะถ้าคุณไม่ผ่าน ภาค ก คุณก็ไม่มีสิทธิ์สอบเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือน
จากคุณ โก่อย เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-05-01 14:18:16 ]
ความคิดเห็นที่ 4 หัวข้อข่าว รายละเอียดการสอบ ก.พ. 2555 ภาค ก
ประกาศเมื่อไหร่? ไม่ให้มีข้าราชการ เราก็เห็นมีข้าราชการมาบรรจุใหม่ ที่ทำงานอยู่เลย
จากคุณ เห็นมีนะ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-05-01 13:18:53 ]
ความคิดเห็นที่ 3 หัวข้อข่าว รายละเอียดการสอบ ก.พ. 2555 ภาค ก
คห.2

ไม่ทั้งหมดหรอกค่ะที่ไม่ต้องใช้ บางงานยังคงต้องใช้

พวกนักวิชาการ ก็ยังต้องใช้เลย
จากคุณ raymy เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-05-01 13:14:56 ]
ความคิดเห็นที่ 2 หัวข้อข่าว รายละเอียดการสอบ ก.พ. 2555 ภาค ก
อยากรู้ว่าสอบไปเพื่ออะไร ในเมื่อรัฐบาลประกาศไม่ให้มีข้าราชการแล้ว มีแต่พนักงานราชการ แล้วพนักงานราชการก็ไม่ต้องใช้ ใบผ่านภาค ก ของกพ. รัฐวิสาหกิจก็ไม่ต้องใช้ พนักงานมหาวิทยาลัยก็ไม่ต้องใช้ แล้วสอบไปทำไม
จากคุณ สงสัยมาก เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-05-01 12:51:56 ]