คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร


รับแจ้งเตือนข่าวใหม่ ประเด็นฮิตทางมือถือ คลิกที่นี่ <<

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร


แนะนำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

          คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้รับการสถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พุทธศักราช 2498 ในนาม "คณะสถาปัตยกรรมไทย" ที่บริเวณวังตะวันออกของเจ้าฟ้ามหามาลากรมพระยาบำราบปรปักษ์ และพลเรือโทพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าขจรจรัสวงศ์กรมหมื่นปราบปรปักษ์ เจ้ากรมช่างสิปป์หมู่ มีพระพรหมพิจิตรดำรงตำแหน่งคณบดี และอาจารย์พินิจ สุวรรณะบุณย์ เป็นผู้ช่วยคณบดีทำหน้าที่คล้ายเลขานุการ ระยะแรกเริ่มการก่อตั้งเปิดสอนในระดับอนุปริญญา 3 ปีการศึกษา

          จนกระทั่งปี พ.ศ. 2509 ได้เปลี่ยนชื่อคณะวิชาเป็น "คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์" และชื่อหลักสูตรการศึกษา เป็น "สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต"

 หลักสูตรการศึกษา  

          ปัจจุบัน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ได้จัดการเรียนการสอนทั้งที่วังท่าพระ กรุงเทพมหานคร และที่อาคารศิลป์ พีระศรี 1 วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม โดยจัดการเรียนการสอนหลักสูตรต่าง ๆ ทั้งในระดับอนุปริญญา ปริญญาบัณฑิต ปริญญามหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิตรวมทั้งสิ้นจำนวน 15 หลักสูตร ดังนี้

 ระดับอนุปริญญา   

          สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 
          สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย 

 ระดับปริญญาตรี   

           สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย 
          สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 

 ระดับปริญญาโท   

           สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง 
          สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย 
          สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 
          สาขาวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม 
          สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น
          สาขาวิชาการจัดการโครงการก่อสร้าง
          สาขาวิชาการจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)
          สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบทางสถาปัตยกรรม
          สาขาวิชาการวางแผนพัฒนาชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม
          ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

 ระดับปริญญาเอก   

           สาขาวิชาการจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)


 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   

      1. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
          31 ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง
          เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 

          เบอร์โทรศัพท์ :  02-2215877 
          เบอร์โทรสาร :  02-2218837

      2. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
          วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ถนนราชมรรคาใน
          อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

          เบอร์โทรศัพท์ :  034-271375-8 
          เบอร์โทรสาร :  034-271378

          เว็บไซต์  :  http://www.arch.su.ac.th


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก
แอพแรกที่คุณเลือก           สมาชิกกระปุก
E-mail :
Password :

หมายเหตุ
• ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
• ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใดๆ ก็ตามลงในช่องแสดงความคิดเห็น
• ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
• ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะ สม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
 ข้อตกลงในการแสดงความคิดเห็นบนเว็บไซต์กระปุกดอทคอม
คลิกเลือกอารมณ์ที่ต้องการ ตาใส , เซ็ง , ร้องไห้ , เจ้าเล่ห์ , หัวเราะ , ตลก , โกรธ

คุณสามารถแสดงความคิดเห็น ได้โดยไม่จำเป็นต้องเป็น สมาชิกนะคะแต่ถ้าสมัคร สมาชิกและเข้าสู่ระบบก่อนโพส ข้อความเราจะโชว์รูปของคุณ ขึ้นมาให้เด่นๆเลยนะ
กรุณา เคาะเว้นวรรค ระหว่างข้อความด้วยนะคะ ระบบจะตัดคำได้สวยงาม ถ้าพิมพ์ติดกันไปหมด ระบบจะไม่ตัดคำให้นะคะ
ชื่อ : โค้ด :
กรุณานำโค้ดด้านข้าง กรอกในช่องว่างด้วยคะ (พิมพ์เป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็ได้)
กรุณาคลิก ส่งข้อความ เพียงครั้งเดียวค่ะ....


ความคิดเห็นที่ 1 หัวข้อข่าว คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
จากคุณ ้่่ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-01-17 15:29:38 ]