เรียนต่อ ปวช.1 และ ปวส.1 ปี 2555 เปิดรับสมัครแล้ว


รับแจ้งเตือนข่าวใหม่ ประเด็นฮิตทางมือถือ คลิกที่นี่ <<ประกาศรับสมัครนักเรียน-นักศึกษา เข้าเรียนระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 ปีการศึกษา 2555

            สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ประกาศรับสมัครนักเรียน-นักศึกษา ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555  ดังนี้ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 (ปวช.1) กำหนดรับสมัคร วันที่ 16 - 20 มีนาคม 2555  การทดสอบความรู้ความถนัดทางวิชาชีพ วันที่ 25 มีนาคม 2555  และประกาศผลสอบ วันที่ 28 มีนาคม 2555  กำหนดมอบตัววันที่ 8 เมษายน 2555 ส่วนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 (ปวส.1)  ให้สถานศึกษากำหนดวันดำเนินการได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2555

            ดร.ชัยพฤกษ์  เสรีรักษ์  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า  นโยบายการรับสมัครนักเรียน-นักศึกษา ปีการศึกษา 2555  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชน สังคม และสถานประกอบการ ในการกำหนดนโยบายการผลิตและพัฒนากำลังคน รวมทั้งการกำหนดมาตรฐานการอาชีวศึกษาให้สามารถบริการทางการศึกษาในด้าน วิชาชีพสำหรับประชาชนวัยเรียนและวัยทำงานตามความถนัดและความสนใจอย่างทั่วถึง และเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นธรรม และเสมอภาค รวมทั้งเน้นการสร้างโอกาสแก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการอย่างทั่วถึง 

            จึงให้สถานศึกษาดำเนินการรับสมัครนักเรียน-นักศึกษา  ในรูปคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัด  โดยเปิดโอกาสให้หน่วยงานทางการศึกษาอื่นที่จัดการอาชีวศึกษาได้มีบทบาทร่วมใน การให้คำปรึกษาและเสนอแนะ เพื่อให้การรับนักเรียน-นักศึกษา เป็นไปตามเป้าหมายทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ  มี ความสอดคล้องกับศักยภาพของสถานศึกษาภายในจังหวัด และไม่เกิดผลกระทบต่อสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนหรือสถานศึกษาของหน่วยงานอื่น โดยให้คณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดพิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนการรับนัก เรียน นักศึกษาของสถานศึกษาแต่ละแห่งในด้านสาขาวิชาชีพ และจำนวนนักเรียน-นักศึกษาที่จะรับเข้าศึกษาต่อ โดยคำนึงถึงการเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนที่มีความตั้งใจเรียนสายอาชีพได้เข้า เรียนอย่างต่อเนื่องจนจบการศึกษาด้วย

            ส่วนการรับนักเรียน-นักศึกษาโควตาพิเศษ ให้สถานศึกษาพิจารณาจำนวนที่จะรับเข้าเรียนได้ตามความเหมาะสม โดยให้อยู่ในอำนาจของผู้บริหารสถานศึกษา ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามความเห็นชอบของคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดด้วยเช่นกัน  และให้สถานศึกษาแต่ละแห่งรายงานแผนการรับนักเรียน-นักศึกษา และโควต้าพิเศษ ทั้งระดับปวช. และ ปวส. ต่อสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภายในวันที่ 6 มกราคม 2555 ด้วย
 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)


แอพแรกที่คุณเลือก           สมาชิกกระปุก
E-mail :
Password :

หมายเหตุ
• ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
• ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใดๆ ก็ตามลงในช่องแสดงความคิดเห็น
• ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
• ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะ สม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
 ข้อตกลงในการแสดงความคิดเห็นบนเว็บไซต์กระปุกดอทคอม
คลิกเลือกอารมณ์ที่ต้องการ ตาใส , เซ็ง , ร้องไห้ , เจ้าเล่ห์ , หัวเราะ , ตลก , โกรธ

คุณสามารถแสดงความคิดเห็น ได้โดยไม่จำเป็นต้องเป็น สมาชิกนะคะแต่ถ้าสมัคร สมาชิกและเข้าสู่ระบบก่อนโพส ข้อความเราจะโชว์รูปของคุณ ขึ้นมาให้เด่นๆเลยนะ
กรุณา เคาะเว้นวรรค ระหว่างข้อความด้วยนะคะ ระบบจะตัดคำได้สวยงาม ถ้าพิมพ์ติดกันไปหมด ระบบจะไม่ตัดคำให้นะคะ
ชื่อ : โค้ด :
กรุณานำโค้ดด้านข้าง กรอกในช่องว่างด้วยคะ (พิมพ์เป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็ได้)
กรุณาคลิก ส่งข้อความ เพียงครั้งเดียวค่ะ....


ความคิดเห็นที่ 10 หัวข้อข่าว เรียนต่อ ปวช.1 และ ปวส.1 ปี 2555 เปิดรับสมัครแล้ว
ขอฝากประชาสัมพันธ์ครับ
N-TECH International Technological
ได้รับรองมาตรฐานการศึกษา จาก กระทรวงศึกษาธิการ

เปิดรับนักศึกษา ระดับ ปวส. ระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ และระบบทวิภาคี (โครงการโรงเรียนโรงงาน) หลักสูตรเพียง 1 ปี เรียนสัปดาห์ละ 1 วัน เสาร์ หรือ อาทิตย์ กับสาขาวิชาการจัดการ การบัญชี การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ช่างไฟฟ้า และช่างอิเล็กทรอนิกส์

สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อนะครับ สมัครก่อนเดือนกุมภาพันธ์นี้
1) ฟรีเครื่องแบบนักศึกษา
2) ฟรีหนังสือเรียน
3) ค่าแรกเข้าเหลือเพียง 1,000 บาท
4) เสริมทักษะภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุ่น
ติดต่อ 0928837873 ครับ
จากคุณ NTECH เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-01-03 15:06:17 ]
ความคิดเห็นที่ 9 หัวข้อข่าว เรียนต่อ ปวช.1 และ ปวส.1 ปี 2555 เปิดรับสมัครแล้ว
หนูหาที่เรียนไม่ได้เลยค่ะ(ใกล้ๆบ้าน)
จากคุณ ชัชชนัน เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-01-26 18:28:50 ]
ความคิดเห็นที่ 8 หัวข้อข่าว เรียนต่อ ปวช.1 และ ปวส.1 ปี 2555 เปิดรับสมัครแล้ว
หาที่เรียนใกล้ๆบ้านไม่ได้
จากคุณ พอมแพม เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-01-26 17:53:39 ]
ความคิดเห็นที่ 7 หัวข้อข่าว เรียนต่อ ปวช.1 และ ปวส.1 ปี 2555 เปิดรับสมัครแล้ว
อยากเรียนตอนนี้พอจะรับสมัคได้หรืเปล่าค่ะ
จากคุณ บุตรชา เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-08-15 18:06:00 ]
ความคิดเห็นที่ 6 หัวข้อข่าว เรียนต่อ ปวช.1 และ ปวส.1 ปี 2555 เปิดรับสมัครแล้ว
จากคุณ ภาค เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-06-14 18:10:41 ]
ความคิดเห็นที่ 4 หัวข้อข่าว เรียนต่อ ปวช.1 และ ปวส.1 ปี 2555 เปิดรับสมัครแล้ว
เหงา
จากคุณ วิไลลักษณ์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-04-17 00:10:06 ]
ความคิดเห็นที่ 3 หัวข้อข่าว เรียนต่อ ปวช.1 และ ปวส.1 ปี 2555 เปิดรับสมัครแล้ว
ลองมาเรียนที่มหาวิทยาลัยเกริก สาขาการจัดการโลจิสติกส์ ที่นี่อาจารย์และพี่ๆๆดูแลกันอบอุ่นมากครับ ซึ่งสาขานี้กำลังเปนที่ต้องการอย่างมาก จบมารับรองค่ะว่ามีงานทำแซงหน้าสาขาอื่นกันเลยทีเดียว และกำลังจะมีสาขาน้องใหม่เปิดครับคือสาขาการบิน ลองมาเรียนกันดูนะครับ รับลองค่ะว่าจะไม่ผิดหวัง พี่ๆโลจิสติกส์รออยู่ครับ
จากคุณ วิ 531 เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-02-07 22:39:36 ]
ความคิดเห็นที่ 2 หัวข้อข่าว เรียนต่อ ปวช.1 และ ปวส.1 ปี 2555 เปิดรับสมัครแล้ว
จังหาที่เรียนไม่ได้
จากคุณ noojan123 เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-01-18 18:16:49 ]
ความคิดเห็นที่ 1 หัวข้อข่าว เรียนต่อ ปวช.1 และ ปวส.1 ปี 2555 เปิดรับสมัครแล้ว
โรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจ St Theresa เปิดรับสมัครนักเรียนระดับปวช. ปวส. หลักสูตรEnglish Program และภาษาไทย
จากคุณ miss เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-01-10 10:43:38 ]