ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ มมส 55


รับแจ้งเตือนข่าวใหม่ ประเด็นฮิตทางมือถือ คลิกที่นี่ <<ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ มมส 55


        เข้าสู่ประกาศกันไปแล้วค่ะ สำหรับโครงการรับตรง ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2555 น้องที่ลุ้นผลอย่างใจจดใจจ่อ คงไม่ต้องลุ้นกันต่อไปแล้ว เพราะทางกระปุกได้นำลิงค์ตรวจผลการสมัครมาไว้ข้างแล่างนี้แล้วค่ะคณะ/วิทยาลัย/สำนัก
รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง
รายละเอียด
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษ รายละเอียด

     


        สำหรับน้อง ๆ คนใดที่มีรายชื่อ กระปุกดอทคอมก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ แล้วอย่าลืมติดตามรายละเอียดทั้งวันสัมภาษณ์ เอกสารที่ใช้ รวมถึงรายละเอียดอื่น ๆ ที่กระปุกดอทคอม หรือ ผ่านทางเว็บไซต์รับตรงของทางมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้เลยค่ะ


        แต่หากน้อง ๆ คนใดไม่สมหวัง ก็อย่าเพิ่งเสียใจไปนะคะ ยังมีอีกหลายมหาวิทยาลัย ทั้งมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน ที่ยังเปิดรับน้อง ๆ ให้เข้าไปเรียนอยู่ค่ะขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รับตรง 55 ม.สารคาม เปิดรับสมัครแล้ว          มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2555 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 คุณสมบัติผู้สมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2555

          โควตารับตรงทั่วประเทศ (การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีมีความประพฤติดี มีบุคลิกภาพและคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด)

          1. ต้องเป็นนักเรียน นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่าในสถานศึกษาทั่วประเทศ

          2. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน ตามที่สาขาวิชากำหนด 

          3. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย(GPA)ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 4 ภาคเรียน ตามที่สาขาวิชากำหนด

          4. ต้องมีคะแนนมาตรฐานGAT/PAT ตามที่สาขาวิชากำหนดโดยมหาวิทยาลัย จะพิจารณาคะแนนมาตรฐาน GAT/PAT จากการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2555(สอบเดือนตุลาคม 2554)

          โควตาส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา (การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาที่มีความสามารถดีเด่นทางด้านกีฬา)

          1. ต้องเป็นนักเรียน นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า ในสถานศึกษาทั่วประเทศ และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.00 หรือ

          2. ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า จากสถานศึกษาทั่วประเทศ มาแล้วไม่เกิน 2 ปี และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียนไม่น้อยกว่า 2.00

          3. ต้องมีความสามารถทางด้านกีฬาซึ่งจะต้องเป็นชนิดที่บรรจุให้มีการแข่งขันในกีฬามหาวิทยาลัย แห่งประเทศไทย 

          โควตาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (การคัดเลือกนักเรียน / นักศึกษา ที่มีความสามารถดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม)

          1. ต้องเป็นนักเรียน นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า ในสถานศึกษาทั่วประเทศและมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.00 หรือ

          2. ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า จากสถานศึกษาทั่วประเทศ มาแล้วไม่เกิน 2 ปี และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.00

          3. ต้องมีประวัติการเป็นผู้มีผลงานดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม ประเภทต่าง ๆ ดังนี้

               3.1 ประเภทดนตรีพื้นเมือง
               3.2 ประเภทนาฏศิลป์พื้นเมือง
               3.3 ประเภทขับร้องหมอลำ, ลูกทุ่งหมอลำ
               3.4 ประเภทศิลปะ หรือศิลปหัตถกรรม
               3.5 ประเภทดนตรีสากล

 เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2555 ประเภทโควตารับตรงทั่วประเทศ

         
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประเภทโควตารับตรงทั่วประเทศ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

          ส่วนที่ 1 การคิดค่าน้ำหนักผลการเรียน 4 ภาคเรียน และค่าน้ำหนักคะแนนมาตรฐาน GAT/PAT จำนวน 3 องค์ประกอบ คิดเป็น 100% ประกอบด้วย

          องค์ประกอบที่ 1  ค่าน้ำหนักผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตามที่สาขาวิชากำหนด คิดเป็น 10 %

          องค์ประกอบที่ 2  ค่าน้ำหนักผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามที่สาขาวิชากำหนด คิดเป็น 20 %

          องค์ประกอบที่ 3  ค่าน้ำหนักคะแนนมาตรฐาน GAT/PAT จากการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2555(สอบเดือนตุลาคม 2554) ตามที่สาขาวิชากำหนด คิดเป็น 70 % 

          ยกเว้น คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์ สาขาวิชา สพ.บ. สัตวแพทยศาสตร์ ใช้เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประเภทโควตารับตรงทั่วประเทศ ดังนี้

          องค์ประกอบที่ 1  ค่าน้ำหนักผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตามที่สาขาวิชากำหนด คิดเป็น 20 % 

          องค์ประกอบที่ 2  ค่าน้ำหนักผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามที่สาขาวิชากำหนด คิดเป็น 30 %

          องค์ประกอบที่ 3  ค่าน้ำหนักคะแนนมาตรฐาน GAT/PAT จากการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2555 (สอบเดือนตุลาคม 2554) ตามที่สาขาวิชากำหนด คิดเป็น 50 %

          หมายเหตุ   

          1. โปรดศึกษาเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประเภทโควตารับตรงทั่วประเทศ ตามสาขาวิชากำหนด

          2. ผู้สมัครเข้าศึกษาคณะการบัญชีและการจัดการในกลุ่มนักศึกษา ปวช./กศน. โปรดศึกษาเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2555 ประเภทโควตารับตรงทั่วประเทศ

          ส่วนที่ 2  การสอบสัมภาษณ์ ระบบรับตรง ประเภทโควตารับตรงทั่วประเทศ ในวันที่ 6 ธันวาคม 2554 การพิจารณาอยู่ในดุลยพินิจของคณะ /วิทยาลัย /สาขาวิชา

 ปฏิทินการดำเนินงาน
 


          1 สิงหาคม - 5 กันยายน 2554 

          - รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2555 ผ่านอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์ http://www.msu.ac.th/  หรือ http://www.acad.msu.ac.th/ 

          14 - 17 พฤศจิกายน 2554 

          - ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครและขอแก้ไขข้อมูลผู้สมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ผ่านอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์    http://www.msu.ac.th/ หรือ http://www.acad.msu.ac.th/ ทั้งนี้ ผู้สมัครไม่สามารถขอแก้ไขสาขาวิชาที่สมัครได้

          23 พฤศจิกายน 2554  

          - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบความสามารถ ประเภทโควตาส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา และประเภทโควตาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม   ประจำปีการศึกษา 2555 ผ่านอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์ http://www.msu.ac.th/ หรือ http://www.acad.msu.ac.th/ 

          26 พฤศจิกายน 2554  

          - ทดสอบความสามารถด้านกีฬา 
 
          27 พฤศจิกายน 2554  

          - ทดสอบความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรม 

          30 พฤศจิกายน 2554  

          - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระบบรับตรง ประเภทโควตารับตรงทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2555 ผ่านอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์    http://www.msu.ac.th/ หรือ http://www.acad.msu.ac.th/  

          - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประเภทโควตาส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา และประเภทโควตาส่งเสริมศิลป  วัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2555

          6 ธันวาคม 2554 

          - สอบสัมภาษณ์ ระบบรับตรง ประเภทโควตารับตรงทั่วประเทศ 
 
          15 ธันวาคม 2554 

          - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประเภทโควตารับตรงทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2555 ผ่านอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์ http://www.msu.ac.th/  หรือ http://www.acad.msu.ac.th/ 

          หมายเหตุ  ปฏิทินการดำเนินงานคัดเลือกอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม


 สถานที่ติดต่อ : 

          กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
          อาคารบรมราชกุมารี ชั้น 2 
          ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย 
          จังหวัดมหาสารคาม 44150 

          หมายเลขโทรศัทพ์ : 0-4375-4377 
          อัตโนมัติ : 0-4375-4333 ต่อ 1322, 1329, 1354 
          หมายเลขโทรสาร  : 0-4375-4377 
          เว็บไซต์ : http://www.acad.msu.ac.th/

 

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก  
มหาวิทยาลัยมหาสารคามแอพแรกที่คุณเลือก           สมาชิกกระปุก
E-mail :
Password :

หมายเหตุ
• ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
• ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใดๆ ก็ตามลงในช่องแสดงความคิดเห็น
• ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
• ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะ สม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
 ข้อตกลงในการแสดงความคิดเห็นบนเว็บไซต์กระปุกดอทคอม
คลิกเลือกอารมณ์ที่ต้องการ ตาใส , เซ็ง , ร้องไห้ , เจ้าเล่ห์ , หัวเราะ , ตลก , โกรธ

คุณสามารถแสดงความคิดเห็น ได้โดยไม่จำเป็นต้องเป็น สมาชิกนะคะแต่ถ้าสมัคร สมาชิกและเข้าสู่ระบบก่อนโพส ข้อความเราจะโชว์รูปของคุณ ขึ้นมาให้เด่นๆเลยนะ
กรุณา เคาะเว้นวรรค ระหว่างข้อความด้วยนะคะ ระบบจะตัดคำได้สวยงาม ถ้าพิมพ์ติดกันไปหมด ระบบจะไม่ตัดคำให้นะคะ
ชื่อ : โค้ด :
กรุณานำโค้ดด้านข้าง กรอกในช่องว่างด้วยคะ (พิมพ์เป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็ได้)
กรุณาคลิก ส่งข้อความ เพียงครั้งเดียวค่ะ....


ความคิดเห็นที่ 71 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ มมส 55
เมื่อไรจะเปิดรับสมัครรอบสองค่ะ
จากคุณ น้อง เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-12-04 12:31:09 ]
ความคิดเห็นที่ 70 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ มมส 55
หายากจะหั้ยเข้าแต่เว็ปเข้าไปก้อไม่รู้อยู่ตรงไหน
จากคุณ แม็ก เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-11-30 13:50:18 ]
ความคิดเห็นที่ 68 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ มมส 55
เน็ตล่มเลย
จากคุณ นิตยา เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-11-29 19:50:54 ]
ความคิดเห็นที่ 67 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ มมส 55
เมื่อไหร่จะประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 56

ซักทีคะ ????

รอมาตั้งนานแล้วววววววว
จากคุณ Benjamat Ninsiri เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-11-29 09:54:15 ]
ความคิดเห็นที่ 64 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ มมส 55
อยากรู้ว่าผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์56ประกาดวันไหนครับ
จากคุณ โอปอ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-11-19 17:21:17 ]
ความคิดเห็นที่ 63 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ มมส 55
ขอบคุณมากๆขะ
จากคุณ สิ่งเล็กๆ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-11-15 11:58:11 ]
ความคิดเห็นที่ 62 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ มมส 55
ทำมัยดูไม่ได้อ่ะค่ะ ว่ามีชื่อติดสัมภาสป่าว T_T
จากคุณ ส้ม เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-11-10 18:50:04 ]
ความคิดเห็นที่ 60 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ มมส 55
ประกาศผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ปี56วันไหนค่ะ
จากคุณ ฟ้า เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-09-24 14:00:30 ]
ความคิดเห็นที่ 59 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ มมส 55
สอบตรงวันไหนค่ะแล้วระดับ ปวช นี้สมัครได้ไหม
จากคุณ katae เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-08-27 18:39:48 ]
ความคิดเห็นที่ 58 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ มมส 55
มีรับสมัครรอบโควต้ารอบเดียวเองหรอ ? ช่วยตอบด้วยน่ะค่ะ
จากคุณ ดาดีม เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-08-23 10:36:32 ]
ความคิดเห็นที่ 57 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ มมส 55
ถ้าเกิดว่าเรียนอยู่ในระดับ ปวส.2ปีต่อเนื่อง แล้วอยากต่อที่ มมส. แต่ ไม่มีโควต้าเข้ามาทางวิทยาลัย อย่างงี้ต้องรอสอบตรง ใช่ไหมค่ะ แล้วจะรับสมัครวันไหน
จากคุณ จุฑามาศ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-08-23 10:28:52 ]
ความคิดเห็นที่ 56 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ มมส 55
ถ้าเราเรียนจบแล้วปีนึง เราต้องเอา GPAX 4 ภาคเรียนมั้ยครับ หรือเราต้องทำยังไง
จากคุณ not เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-08-19 22:16:35 ]
ความคิดเห็นที่ 55 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ มมส 55
อยากติดการท่องเที่ยวและการโรงแรมคับ
จากคุณ นุชา บ้านไผ่ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-08-14 21:20:09 ]
ความคิดเห็นที่ 54 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ มมส 55
555+
จากคุณ 258946 เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-08-11 11:50:51 ]
ความคิดเห็นที่ 51 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ มมส 55
ถ้าเราสมัครแล้ว ต้องจ่ายเงินและส่งเอกสารภายในกี่วันค่ะ
จากคุณ nut เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-08-06 11:17:35 ]
ความคิดเห็นที่ 50 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ มมส 55
ดีครับ คณะพยาบาลรับสมัครผู้ช่วยพยาบาลไหมคับ
จากคุณ kwang เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-08-05 22:50:00 ]
ความคิดเห็นที่ 49 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ มมส 55
พ.ศ.ผิดอะป่าวคะ
จากคุณ แตงโม เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-07-25 19:42:37 ]
ความคิดเห็นที่ 48 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ มมส 55
คณะมนุษย์ศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ ต้องใช้ GPA GAT และ PAT เท่าไหร่ค่ะ.....คนรักภาษา
จากคุณ wasana เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-07-12 23:55:49 ]
ความคิดเห็นที่ 46 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ มมส 55
ผมจบ กศน ไม่ทราบจะเรียนต่อมหาสารคารได้ไม
จากคุณ นาย กลับใจ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-06-28 22:16:58 ]
ความคิดเห็นที่ 45 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ มมส 55
อยากเรียนคณะ สาธารณะสุข
จากคุณ แนน เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-06-20 13:32:00 ]
ความคิดเห็นที่ 44 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ มมส 55
ผมจ่าเงินไปเเล้วทำไม มันบอกว่าค้างจ่ายอ่ะครับ
จากคุณ ssss เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-05-27 22:19:13 ]
ความคิดเห็นที่ 43 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ มมส 55
จากใจนักศึกษาทุกคนที่สอบไม่ติดสาธารณสุขศาสตร์ที่ศูนย์โคราช ทุกคนอย่ากที่จเรียนต่อจริงๆครับ วอนทันที่เกี่ยวข้องขอความกรุณาให้พวกเราได้เรียนด้วยเทิด
จากคุณ สรรภพ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-05-13 18:58:15 ]
ความคิดเห็นที่ 42 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ มมส 55
จากใจนักศึกษาทุกคนที่สอบไม่ติดสาธารณสุขศาสตร์ที่ศูนย์โคราช ทุกคนอย่ากที่จเรียนต่อจริงๆครับ วอนทันที่เกี่ยวข้องขอความกรุณาให้พวกเราได้เรียนด้วยเทิด
จากคุณ ภูวดล เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-05-13 18:21:35 ]
ความคิดเห็นที่ 41 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ มมส 55
จากใจนักศึกษาทุกคนที่สอบไม่ติดสาธารณสุขศาสตร์ที่ศูนย์โคราช ทุกคนอย่ากที่จเรียนต่อจริงๆครับ วอนทันที่เกี่ยวข้องขอความกรุณาให้พวกเราได้เรียนด้วยเทิด
จากคุณ กฤษณะ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-05-13 18:04:44 ]
ความคิดเห็นที่ 40 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ มมส 55

จากใจนักศึกษาทุกคนที่สอบไม่ติดสาธารณสุขศาสตร์ที่ศูนย์โคราช ทุกคนอย่ากที่จเรียนต่อจริงๆครับ วอนทันที่เกี่ยวข้องขอความกรุณาให้พวกเราได้เรียนด้วยเทิด
จากคุณ kitsana เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-05-13 17:59:26 ]
ความคิดเห็นที่ 39 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ มมส 55
เภสัชโครงการพิเศษเกณฑ์ เกรด10คะแนนน้อยจังน่าจะ20คะแนนกลุ่มสาระ20น่าจะ30 ส่วนgat20เท่าเดิม ลดpat50 เหลือ30ให้โอกาศเด็กตั้งใจเรียนในห้องไม่มีโอกาศเรียนติวสอบgat/patซึ่งปีนี้ได้คะแนนน้อยจากเด็กนักเรียนบ้านนอกที่อยากเรียนเภสัชผมได้เกรด4.00แต่แกตแพทได้น้อย
จากคุณ ขันชัย ยดสภากร เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-05-12 19:32:42 ]
ความคิดเห็นที่ 38 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ มมส 55
จากใจนักศึกษาทุกคนที่สอบไม่ติดสาธารณสุขศาสตร์ที่ศูนย์โคราช ทุกคนอย่ากที่จเรียนต่อจริงๆครับ วอนทันที่เกี่ยวข้องขอความกรุณาให้พวกเราได้เรียนด้วยเทิด
จากคุณ สมบูณร์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-05-11 16:02:02 ]
ความคิดเห็นที่ 37 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ มมส 55
จากใจนักศึกษาทุกคนที่สอบไม่ติดสาธารณสุขศาสตร์ที่ศูนย์โคราช ทุกคนอย่ากที่จtเรียนต่อจริงๆครับ วอนทันที่เกี่ยวข้องขอความกรุณาให้พวกเราได้เรียนด้วยเทิด
จากคุณ พิทักษ์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-05-11 16:00:56 ]
ความคิดเห็นที่ 36 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ มมส 55
จากใจนักศึกษาทุกคนที่สอบไม่ติดสาธารณสุขศาสตร์ที่ศูนย์โคราช ทุกคนอย่ากที่จtเรียนต่อจริงๆครับ วอนทันที่เกี่ยวข้องขอความกรุณาให้พวกเราได้เรียนด้วยเทิด
จากคุณ จิรพัส เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-05-11 15:59:19 ]
ความคิดเห็นที่ 35 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ มมส 55
จากใจนักศึกษาทุกคนที่สอบไม่ติดสาธารณสุขศาสตร์ที่ศูนย์โคราช ทุกคนอย่ากที่จเรียนต่อจริงๆครับ วอนทันที่เกี่ยวข้องขอความกรุณาให้พวกเราได้เรียนด้วยเทิด
จากคุณ ภูวดล เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-05-11 15:58:04 ]
ความคิดเห็นที่ 34 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ มมส 55
จากใจนักศึกษาทุกคนที่สอบไม่ติดสาธารณสุขศาสตร์ที่ศูนย์โคราช ทุกคนอย่ากที่จเรียนต่อจริงๆครับ วอนทันที่เกี่ยวข้องขอความกรุณาให้พวกเราได้เรียนด้วยเทิด
จากคุณ ภัทรานิษฐ์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-05-11 15:57:26 ]
ความคิดเห็นที่ 33 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ มมส 55
จากใจนักศึกษาทุกคนที่สอบไม่ติดสาธารณสุขศาสตร์ที่ศูนย์โคราช ทุกคนอย่ากที่จเรียนต่อจริงๆครับ วอนทันที่เกี่ยวข้องขอความกรุณาให้พวกเราได้เรียนด้วยเทิด
จากคุณ กฤษณะ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-05-11 15:56:27 ]
ความคิดเห็นที่ 32 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ มมส 55
ยากเรียนมากที่โคราชต่อเนื่องสาธารณสุขอยากให้รับนักศึกษาทุกคนที่สอบไม่ติดได้เรียนเพราะทุกคนอยากจะเรียนจริงๆๆ
จากคุณ ประวี เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-05-11 15:52:02 ]
ความคิดเห็นที่ 31 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ มมส 55
ยากเรียนมากที่โคราชต่อเนื่องอยากให้รับนักศึกษาทุกคนที่สอบไม่ติดได้เรียนเพราะทุกคนอยากจะเรียนจริงๆๆ
จากคุณ จิรพัส เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-05-11 15:50:36 ]
ความคิดเห็นที่ 30 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ มมส 55
ยากเรียนมากที่โคราชต่อเนื่องอยากให้รับนักศึกษาทุกคนที่สอบไม่ติดได้เรียนเพราะทุกคนอยากจะเรียนจริงๆๆ
จากคุณ องอาจ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-05-11 15:49:34 ]
ความคิดเห็นที่ 29 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ มมส 55
ยากเรียนมากที่โคราชต่อเนื่องอยากให้รับนักศึกษาทุกคนที่สอบไม่ติดได้เรียนเพราะทุกคนอยากจะเรียนจริงๆๆ
จากคุณ กฤษณะ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-05-11 15:48:41 ]
ความคิดเห็นที่ 26 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ มมส 55
วันไนจะรับสมัครเข้าม.สารครามมหารัยดุริยางค์ศิลป์คับ
จากคุณ วัชระ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-03-26 21:39:22 ]
ความคิดเห็นที่ 25 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ มมส 55
หมดเขตจ่ายเงินรอบโคตาหรือยังค่ะ และหมดวันไหนค่ะ
จากคุณ ลัดดา เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-03-25 19:25:40 ]
ความคิดเห็นที่ 24 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ มมส 55
ใครรายงานตัวผ่านช่องทางออนไลน์แล้วบ้าง?? อยากจะถามข้อมูลบ้างอย่าง
จากคุณ กรีนนัท เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-03-24 18:36:22 ]
ความคิดเห็นที่ 23 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ มมส 55
ทำไมแก้ไขข้อมูลไม่ได้เรยค่ะ
จากคุณ กมลวรรณ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-03-13 09:18:09 ]
ความคิดเห็นที่ 22 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ มมส 55
อีก 2 วันก็ถือว่าสละสิทธิ์แล้ว ไม่รู้จะทำยังไง
จากคุณ ณัฐชา เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-03-12 16:05:25 ]
ความคิดเห็นที่ 21 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ มมส 55
ทำไมเข้า step 3 ไม่ได้
จากคุณ ณัฐชา เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-03-12 16:03:39 ]
ความคิดเห็นที่ 20 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ มมส 55
เข้า step 3 ไม่ได้
จากคุณ ณัฐชา เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-03-12 16:01:14 ]
ความคิดเห็นที่ 19 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ มมส 55
ทำไมรายงานตัวไม่ได้เลยงง
ไม่รู้จะทำยังไง
จากคุณ ณัฐชา เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-03-12 15:59:41 ]
ความคิดเห็นที่ 18 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ มมส 55
เยๆๆดีจัยจังมีรายชื่อสอบสัมภาษณ์ด้วย
จากคุณ หนุงหนิง เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-02-22 16:33:00 ]
ความคิดเห็นที่ 17 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ มมส 55
ประกาศวันที่ 21 กุมภาค่ะ
จากคุณ smile เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-02-20 15:04:16 ]
ความคิดเห็นที่ 15 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ มมส 55
ประกาศผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์แล้ว หรอค่ะ
ทำไม ไม่เห็นจะรู้เรื่องเลยอะ
แล้วดูตรงไหนค่ะ
บอกทีค่ะ สงสัยมากกกกกกกก
จากคุณ เด็กน้อยผู้ไม่รู้ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-02-05 13:32:49 ]
ความคิดเห็นที่ 14 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ มมส 55
รอนานจัง
จากคุณ ติม เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-02-03 21:39:28 ]
ความคิดเห็นที่ 13 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ มมส 55
เดี๋ยวนี้ มมส.ก้น่าอยู่ไม่แพ้ ม.อื่นๆเลยนะ อยากเข้าๆๆ
จากคุณ มิค เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-02-03 01:55:37 ]
ความคิดเห็นที่ 12 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ มมส 55
มมส จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาสวันไหนคับหายังไงก็หาไม่เจอ
จากคุณ จักรพันธ์ ทามา เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-01-28 15:34:57 ]