โอละพ่อ! ปรับเปิด-ปิดมหาวิทยาลัย อาเซียนไม่ตรงกัน


รับแจ้งเตือนข่าวใหม่ ประเด็นฮิตทางมือถือ คลิกที่นี่ <<

ปรับเปิด-ปิดมหา'ลัยโอละพ่อ (ไทยโพสต์)
ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูล

          ปรับเวลาเปิด-ปิดเทอมมหาวิทยาลัยโอละพ่อ "เลขาฯ สอก."  ชี้ไม่มีประเทศไหนในอาเซียนกำหนดเวลาเปิด-ปิดสถาบันการศึกษาตรงกัน มีเพียงมาเลเซียเท่านั้นที่ปรับเวลาให้ตรงกับยุโรปและสหรัฐ เผยคงต้องหารือกับ ทปอ.ให้ชัดเจนก่อนสรุป ด้าน สพฐ.ระบุต้องเปิดรับฟังความคิดเห็นหลายฝ่าย ไม่ง่ายที่จะเริ่มในปี 55 เพราะกระทบการสอบประจำภาค สอบโอเน็ต ตลอดจนวิถีชีวิตสังคมไทยที่เด็กนักเรียนต้องช่วยพ่อแม่ทำนาในฤดูฝน จากกรณีที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) มีมติเป็นเอกฉันท์เลื่อนการเปิด - ปิด ภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัยออกไป เพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน พ.ศ.2558 โดยคาดว่าเริ่มปี 2555 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปิด-ปิดมหาวิทยาลัยในกลุ่มอาเซียนนั้น จากเดิมที่เปิดภาคเรียนที่ 1 เดือน มิ.ย. - ต.ค. และภาคเรียนที่ 2 เดือน พ.ย.-มี.ค. มาเป็นภาคเรียนที่ 1 เดือน ก.ย. - ธ.ค. และภาคเรียนที่ 2 เดือน ม.ค.-พ.ค. ว่า

          นายสุเมธ แย้มนุ่น เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) กล่าวถึงกรณีนี้ว่า ตนจะต้องหารือกับนายประสาท สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ในฐานะประธาน ทปอ. ว่าจะเลื่อนให้เหมือนกับประเทศอะไร เพราะเท่าที่ทราบจากการเดินทางประชุมร่วมกับประเทศสมาชิกในกลุ่มประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ พบว่าทุกประเทศมีระยะเวลาการเปิด-ปิดภาคเรียนที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง และยังไม่มีประเทศใดเปลี่ยนแปลงเวลาการปิดและเปิดภาคเรียน มีเพียงประเทศเดียวที่เปลี่ยนคือประเทศมาเลเซีย แต่มาเลเซียก็ไม่ได้ปรับให้เหมือนกับกลุ่มอาเซียน แต่ปรับให้เหมือนประเทศทางแถบยุโรป อเมริกา เพื่อความเป็นสากล ดังนั้นตนคงต้องหารือรายละเอียดดังกล่าวกับประธาน ทปอ.ให้ชัดเจน

          ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (กพฐ.) กล่าวว่า การที่ ทปอ.มีมติดังกล่าวคงมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การเคลื่อนย้ายนักเรียน นักศึกษาระหว่างประเทศมีความคล่องตัว ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) คงต้องรับเรื่องนี้มาหารือเพื่อให้การเปิด-ปิดภาคเรียนของนักเรียนในสังกัด สพฐ. มีความเชื่อมโยงกับระดับอุดมศึกษา อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้ต้องมีการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งนักเรียน ครู และผู้ปกครอง

          เลขาธิการ กพฐ. กล่าวอีกว่า เรื่องนี้มีความเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนในสังคม โดยเฉพาะในชนบทที่ต้องมีฤดูทำนา ซึ่งมีผลเกี่ยวกับการเก็บเกี่ยวพืชผล แต่เมื่อโลกมีการเปลี่ยนแปลงไป เราก็คงต้องปรับตัวให้ทันต่อยุคสมัย ซึ่งถือว่าเป็นความจำเป็น เพียงแต่ต้องมีการเตรียมความพร้อมในช่วงปรับเปลี่ยน เพื่อให้ครู นักเรียนและผู้ปกครองได้มีการปรับตัว ซึ่งหากจะมีการเปลี่ยนแปลงจริงคงต้องใช้เวลาประมาณ 1-3 ปี ดังนั้นการที่ ปทอ.จะเริ่มปรับเปลี่ยนช่วงเวลาในการเปิดภาคเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 นั้น ในส่วน สพฐ.คงไม่สามารถตอบได้ว่าจะปรับเปลี่ยนได้ทันในปีการศึกษา 2555 หรือไม่ เนื่องจากจะส่งผลกระทบหลายเรื่อง ทั้งการสอบประจำภาค การทดสอบแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) รวมถึงการรับนักเรียนเข้าเรียนต่อในปีการศึกษา 2555  ซึ่งได้มีการกำหนดปฏิทินไว้ล่วงหน้าแล้ว อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้ สพฐ.คงต้องนำเข้าหารือในบอร์ด กพฐ. เพื่อให้ความเห็นชอบก่อน

          ส่วน รศ.ดร.สุพล วุฒิเสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มบส.) กล่าวว่า เห็นว่าแนวนโยบายการเลื่อนเวลาเปิด-ปิดเทอมของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยให้เป็นช่วงเวลาเดียวกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียนนั้น เป็นวิสัยทัศน์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่จะต้องตัดสินใจ แต่คาดว่าเป็นการปรับตัวเพื่อรองรับการถ่ายโอนหน่วยกิจ และการโอนย้ายของนักศึกษาในภูมิภาคอาเซียนที่ต้องการเข้ามาเรียนในอุดมศึกษาไทย นอกจากนี้ ศธ.ควรเน้นการให้เด็กเรียนรู้ภาษาเพื่อนบ้านอย่างน้อย 1-2  ภาษา นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ

[9 สิงหาคม] ไทยขานรับเปิด - ปิดมหาวิทยาลัย ตามอาเซียน

          วงการศึกษาขานรับ ปรับปฏิทินเปิด-ปิดมหาวิทยาลัยตามกลุ่มประเทศอาเซียน ชี้หากทำ รร.ควรต้องปรับด้วย คาดไม่น่าจะทันปีการศึกษา 2555 แต่ "ศศิธารา" ไม่เอาด้วย มองหลงทาง คุย สอศ.มีทิศทางอยู่แล้ว

          นายวุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) กล่าวถึงมติที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) มีมติเห็นตรงให้เลื่อนการเปิดและปิดภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัยเพื่อให้มี ความเป็นสากลและสอดคล้องกับประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียน เตรียมการเปิดสู่ประชาคมอาเซียนปี 2558 ว่า ปัจจุบันประเทศไทยจะเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ช่วงเดือน มิ.ย.-ต.ค. และภาคเรียนที่ 2 ช่วงเดือน พ.ย.-มี.ค. โดยจะเลื่อนเป็นเปิดภาคเรียนที่ 1 ก.ย.-ธ.ค. และภาคเรียนที่ 2 ม.ค.-พ.ค. ซึ่งตนเห็นว่าช่วงเวลาดังกล่าวสะดวก หากประเทศในกลุ่มอาเซียนมีการจัดกิจกรรมทางการศึกษา ทั้งนี้ การจะปรับเปลี่ยนเวลานั้น ควรจะปรับทั้งระบบไม่ใช่เพราะปรับเฉพาะอุดมศึกษาเท่านั้น ซึ่งเรื่องนี้ต้องขึ้นอยู่กับกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ด้วย อย่างไรก็ตาม มองว่าในปีการศึกษา 2555 ไม่น่าจะดำเนินการได้ทัน เพราะการปรับเวลาการเรียนการสอนนั้นต้องใช้เวลา

          นายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) กล่าวว่า ในส่วนของ สช.คิดว่าไม่มีปัญหาอะไร เพราะปัจจุบัน รร.นานาชาติในสังกัด สช.กว่า 200 โรง ได้ปรับเวลาเปิด-ปิดตามสากลอยู่แล้ว เหลือแต่สถานศึกษาที่สอนวิชาสามัญทั่วไป ดังนั้น หากจะปรับเวลาจริงก็ต้องปรับทั้งระบบ และต้องใช้รัฐมนตรีว่าการ ศธ. เป็นผู้พิจารณาต่อไป

          ด้านนางสาวศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) กล่าวว่า สำหรับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) คงไม่ต้องปรับเปลี่ยนอะไร เพราะการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน สอศ.มีทิศทางและรายละเอียดที่ได้กำหนดไว้แล้ว อีกทั้งแต่ละประเทศก็มีรูปแบบการดำเนินการที่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องปรับเพื่อให้เหมือนกันทุกอย่าง เพราะจะทำให้หลงทาง


เล็งยุติศูนย์นอกที่ตั้งทั้งหมด


[8 ส.ค.] เสนอเปิด-ปิดมหาวิทยาลัยตามอาเซียน

         ที่ประชุม ทปอ. เห็นพ้องเสนอให้ปรับเวลา "เปิด-ปิด" ภาคเรียนมหาวิทยาลัยใหม่ ให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยในประชาคมอาเซียน เสนอเปิด-ปิดเทอมแรกกำหนดเดือน ก.ย.-ธ.ค. จากเดิม มิ.ย.-ต.ค. ส่วนเทอมสองเปิด-ปิดเดือน ม.ค.-พ.ค. จากเดิม พ.ย.-มี.ค.  แต่ต้องศึกษาและหารือเรื่องผลกระทบกับทุกหน่วยงานที่มีนักเรียนและนักศึกษา ในสังกัดก่อน เผยมีไทยเพียงประเทศเดียวที่เปิด-ปิดไม่เหมือนประเทศอื่นในอา เซียน เตรียมเสนอให้ รมว.ศธ.คนใหม่พิจารณา คาดเริ่มใช้ได้ปีการศึกษา 2555

          นายประสาท สืบค้า ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยภายหลังการประชุม ทปอ. ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เมื่อเร็วๆ นี้ว่า มติที่ประชุม ทปอ.ได้มีความเห็นพ้องร่วมกันที่จะเลื่อนการเปิดภาคเรียนของมหาวิทยาลัยทั้ง หมดทั่วประเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนปี 2558 โดยจะกำหนดให้เลื่อนไปเปิดและปิดภาคเรียนแรกในช่วงเดือนกันยายน-ธันวาคม จากเดิมช่วงเดือนมิถุนายน-ตุลาคม ส่วนเปิดและปิดภาคเรียนสองก็ให้เลื่อนไปช่วงเดือนมกราคม-พฤษภาคม จากเดิมช่วงเดือนพฤศจิกายน-มีนาคม เพื่อให้เวลาเปิดและปิดภาคเรียนของประเทศไทยตรงกับประเทศสมาชิกทั้ง 9 ประเทศ และตรงกับประเทศสหรัฐอเมริกาและทวีปยุโรป เพื่อจะได้แลกเปลี่ยนทางการศึกษาต่อไป

          "ขณะนี้ประเทศสมาชิกอาเซียนแต่ ละประเทศได้มีการเลื่อนเวลาเปิด-ปิดภาคเรียนให้ตรงกันหมดแล้ว แต่ยังเหลือประเทศไทยที่ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง  แต่เบื้องต้นจะต้องมีการศึกษาและหารือให้รอบด้านเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อ การเรียนการสอนและการประเมินผล อาทิ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สภามหาวิทยาลัยต่างๆ และหน่วยงานที่มีนักเรียนและนักศึกษาในสังกัด รวมถึงจะหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) คนใหม่ให้รับทราบและพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ ผมก็คาดว่าจะสามารถเริ่มปรับใช้ได้ในปีการศึกษา 2555" ประธาน ทปอ.กล่าว 

          นายประสาท กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้หารือเรื่องเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 (พ.ศ.2554-2558) ของระดับอุดมศึกษา ที่ขณะนี้สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) กำลังจะเริ่มเข้าไปประเมินมหาวิทยาลัยในสมาชิก ทปอ.เป็นกลุ่มแรก ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยที่ประชุมได้แสดงความกังวลถึงเรื่องเกณฑ์การประเมิน สมศ.ที่ยังไม่ชัดเจน ดังนั้น เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเกณฑ์การประเมินเหมือนสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ที่ประชุมจึงมีมติส่งตัวแทน ทปอ.ไปร่วมประชุมกับคณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดม ศึกษา (กพอ.) ที่มี ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี เป็นประธานฯ ในวันที่ 11 ส.ค.นี้

          "หาก สมศ.ยังยืนยันว่าจะใช้กำหนดเวลาเดิมในการเข้าประเมิน มหาวิทยาลัยสมาชิกของ ทปอ.ก็จะไม่ขัด แต่เกณฑ์การประเมินนั้นต้องชัดเจนก่อน เพราะผมยังมีหลายคำถามเกี่ยวกับเรื่องเกณฑ์การประเมินของ สมศ. เช่น กรณีมีมหาวิทยาลัยมีหลายสาขาวิชา ซึ่งเมื่อไม่ผ่านการประเมิน 10% ของสาขาทั้งหมด ก็จะปรับไม่ผ่านทั้งมหาวิทยาลัยหรือไม่ และการที่ สมศ.กำหนดไว้ว่าจะไม่ขอระบุสาเหตุของสถานศึกษาที่ประเมินไม่ผ่าน อันนี้จะเป็นสิ่งที่เคลือบแคลงใจหรือไม่ ดังนั้น ที่ต้องส่งตัวแทน ทปอ. ไปประชุมกับ กพอ. ก็เพื่อจะขอความชัดเจนในการประเมินต่อไป" ประธาน ทปอ.กล่าวขอขอบคุณข้อมูลจาก
  


แอพแรกที่คุณเลือก           สมาชิกกระปุก
E-mail :
Password :

หมายเหตุ
• ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
• ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใดๆ ก็ตามลงในช่องแสดงความคิดเห็น
• ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
• ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะ สม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
 ข้อตกลงในการแสดงความคิดเห็นบนเว็บไซต์กระปุกดอทคอม
คลิกเลือกอารมณ์ที่ต้องการ ตาใส , เซ็ง , ร้องไห้ , เจ้าเล่ห์ , หัวเราะ , ตลก , โกรธ

คุณสามารถแสดงความคิดเห็น ได้โดยไม่จำเป็นต้องเป็น สมาชิกนะคะแต่ถ้าสมัคร สมาชิกและเข้าสู่ระบบก่อนโพส ข้อความเราจะโชว์รูปของคุณ ขึ้นมาให้เด่นๆเลยนะ
กรุณา เคาะเว้นวรรค ระหว่างข้อความด้วยนะคะ ระบบจะตัดคำได้สวยงาม ถ้าพิมพ์ติดกันไปหมด ระบบจะไม่ตัดคำให้นะคะ
ชื่อ : โค้ด :
กรุณานำโค้ดด้านข้าง กรอกในช่องว่างด้วยคะ (พิมพ์เป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็ได้)
กรุณาคลิก ส่งข้อความ เพียงครั้งเดียวค่ะ....


ความคิดเห็นที่ 417 หัวข้อข่าว โอละพ่อ! ปรับเปิด-ปิดมหาวิทยาลัย อาเซียนไม่ตรงกัน
ทำไมถึงปิด6 เดือน อายุการทำงานของเด็กไทยหายไป 6เดือน หรือให้เกษียณ60.5 ปีเหรอ ทำไมไปเอาใจเพือนบ้านแต่ไม่ดูแลเด็กมหาวิทยาลัยไทยจำนวนหลักล้านคนหล่ะ เพราะปิดทุกชั้นเรียน ทอป.กรุณาตอบด้วย
จากคุณ รัชดา เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-11-14 15:11:35 ]
ความคิดเห็นที่ 416 หัวข้อข่าว โอละพ่อ! ปรับเปิด-ปิดมหาวิทยาลัย อาเซียนไม่ตรงกัน
ผมไม่เห็นด้วยนะ แบบเดิมก็ดียุแล้วจะเปลี่ยนไปเพื่ออะไร
จากคุณ บาส เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-09-16 13:39:14 ]
ความคิดเห็นที่ 415 หัวข้อข่าว โอละพ่อ! ปรับเปิด-ปิดมหาวิทยาลัย อาเซียนไม่ตรงกัน
อย่าว่าแต่ปิดเทอมเลยคับ เด็กทุกวันนี้มันเรียน 7วัน /1 อาทิตย์ล่ะ
แทบจะไม่ได้หยุดยุแล้ว ต่อให้เปลี่ยนไปยังไง แต่ยังมีระบบการศึกษาที่เน่าๆ มันก็ไม่ช่วยอะไรหรอกคับ เรียนวันละ 8 ซม. ยังไม่พอต้องไปเรียนพิเศษเพิ่มอีก วันละ 3-4 ซม.
จากคุณ มานี มานะ ปิติ ชูใจ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-09-10 21:38:07 ]
ความคิดเห็นที่ 414 หัวข้อข่าว โอละพ่อ! ปรับเปิด-ปิดมหาวิทยาลัย อาเซียนไม่ตรงกัน
อีกไม่นานเมืองไทยจะได้ผู้นำประเทศอื่นมาบริหารแทนคับ
จากคุณ tonktank เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-09-10 21:17:26 ]
ความคิดเห็นที่ 413 หัวข้อข่าว โอละพ่อ! ปรับเปิด-ปิดมหาวิทยาลัย อาเซียนไม่ตรงกัน
ชาตินี้กรูจะได้นั่งรถไฟความเร็วสูงไปเมืองจีนมั้ย
จากคุณ Tony เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-09-10 21:01:33 ]
ความคิดเห็นที่ 412 หัวข้อข่าว โอละพ่อ! ปรับเปิด-ปิดมหาวิทยาลัย อาเซียนไม่ตรงกัน
ถามคนที่เรียนบ้างมั้ย???ว่าเขาอยากเปิดเทอมแบบนี้หรือป่าว??
จากคุณ เซง เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-09-30 20:04:47 ]
ความคิดเห็นที่ 411 หัวข้อข่าว โอละพ่อ! ปรับเปิด-ปิดมหาวิทยาลัย อาเซียนไม่ตรงกัน
การสูญเสียบางอย่าง
อาจเป็นการได้มาสำหรับบางสิ่ง
จากคุณ ครูสุ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-09-13 21:04:50 ]
ความคิดเห็นที่ 410 หัวข้อข่าว โอละพ่อ! ปรับเปิด-ปิดมหาวิทยาลัย อาเซียนไม่ตรงกัน
อาเซี่ยนนี่แหละจะทำให้คนอดยาก กันเยอะขึ้น
จากคุณ สมชาย เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-08-11 22:47:46 ]
ความคิดเห็นที่ 409 หัวข้อข่าว โอละพ่อ! ปรับเปิด-ปิดมหาวิทยาลัย อาเซียนไม่ตรงกัน
อย่า มัว ทำตามอาเซียน จนลืม ประเพณีวัฒนธรรมอันงดงามของไทย จนเลือนหายไปในที่สุด !!
จากคุณ บ่าบอก เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-08-11 20:51:05 ]
ความคิดเห็นที่ 408 หัวข้อข่าว โอละพ่อ! ปรับเปิด-ปิดมหาวิทยาลัย อาเซียนไม่ตรงกัน
ไม่รู้หรือไงว่าช่วง ภาคเรียนที่2ตามอาเซียน มันตรงกับหน้าร้อน เวลาไปเรียนมันก่อร้อนพอเข้าไปนั้งเรียนมันร้อยจนต้องทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายไฟฟ้ามาก ใหนจะต้องเปิดแอร์ พัดลม ไฟ ฯ ไม่ช่วยชาติประหยัดไฟกันเลยหรือไง ไม่มีใครเขาทำกันหรอก อย่าไปบ้าตามกระแส ให้มาก อย่างนี้ก็ดีอยู่เเล้ว ไม่ต้องห่วงเด็กว่าจะไม่มีงานทำ มันหาเองได้ ถ้าทำอย่างนั้นมันก็ส่งผลไปถึงเด็ก ม.6 ป.6อ่ะดิหัดสังเคราะห์ปัญหาซะบ้าง ไม่มีใครเค้าเห็นด้วย
จากคุณ ไม่อยากเป็นควายอยู่บ้าน เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-04-21 07:07:02 ]
ความคิดเห็นที่ 407 หัวข้อข่าว โอละพ่อ! ปรับเปิด-ปิดมหาวิทยาลัย อาเซียนไม่ตรงกัน
สรุปคือกุต้องช่วยพ่อแม่ ทำนาแบบ 100 % ไม่ได้ทบทวนอ่านหนังสือพอดี
จากคุณ 555 เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-01-18 11:55:55 ]
ความคิดเห็นที่ 406 หัวข้อข่าว โอละพ่อ! ปรับเปิด-ปิดมหาวิทยาลัย อาเซียนไม่ตรงกัน
งั้นเรียนภาคฤดูร้อนก็ไม่มีอ่ะดิ่ เหอะๆ
เด็กๆที่ต้องช่วยพ่อแม่ทำนาในหน้าฝนล่ะ? คนจะฉลาดไม่ฉลาด ไม่ได้อยู่ที่ช่วงเวลาในการปิดเทอมเปิดเทอมหรอกครับ มันอยู่ที่คุณภาพของประชากร ก่อนจะพัฒนาเปลี่ยนแปลงเวลาการปิดเทอมเปิดเทอม ควรพัฒนาระบบการศึกษาก่อนดีกว่าครับ
คนไทยเราไปเป็นนักเรียนนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่ต่างประเทศ ต่างประเทศเขายังไม่เป็นปรับเปลี่ยนอะไรให้สอดคล้องกับประเทศเราบ้างเลย แล้วทำไมเราต้องเปลี่ยนแปลงอะไรให้กับนักเรียนนักศึกษาแลกเปลี่ยนของประเทศเขาด้วย
จากคุณ นักศึกษานิรนาม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-09-28 02:23:57 ]
ความคิดเห็นที่ 405 หัวข้อข่าว โอละพ่อ! ปรับเปิด-ปิดมหาวิทยาลัย อาเซียนไม่ตรงกัน
สังคมเราไม่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลง ประเทศเรามันไม่ใช่แค่จะย่ำอยู่กับที่น่ะครับ มันมีแต่จะถอยหลังลงไปเรื่อยๆ อะไรที่นานาประเทศเค้าทำ หรืออะไรที่เป็นสากลก็ทำไปเถอะ อย่าลืมน่ะครับว่าเราไม่ได้อยู่ในโลกนี้แค่ประเทศเดียว
จากคุณ ผมเห็นด้วยครับ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-09-11 17:16:48 ]
ความคิดเห็นที่ 404 หัวข้อข่าว โอละพ่อ! ปรับเปิด-ปิดมหาวิทยาลัย อาเซียนไม่ตรงกัน
เราไม่เห็นด้วยง่า เห้อออ มันเป็นการเลื่อนเวลาจบของนิสิตนักศึกษาที่กำลังเรียนอยู่ เส้าอ่ะ ขอโทษน๊ะเราว่ามันเสียเวลาอ่ะ อย่าเปลี่ยนเลยน๊ะ อะไรที่เป็นแบบแผนเดิมอ่ะ บางทีอาจจะดีกว่าน๊ะ
จากคุณ aaฟฟฟ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-31 20:16:36 ]
ความคิดเห็นที่ 403 หัวข้อข่าว โอละพ่อ! ปรับเปิด-ปิดมหาวิทยาลัย อาเซียนไม่ตรงกัน
โง่แล้วโง่อีกตู ก่อนจะทำอะไรคิดบ้างน่ะ
จากคุณ Tan เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-17 09:31:52 ]
ความคิดเห็นที่ 402 หัวข้อข่าว โอละพ่อ! ปรับเปิด-ปิดมหาวิทยาลัย อาเซียนไม่ตรงกัน
ไม่เห็นด้วยอย่างแรง....

ถ้าช่วงเริ่งใช้นดยบายใหม่ก็ต้องหยุดนาน

อย่างนี้ก้อลืมกันหมดพอดี
จากคุณ นศ..กพ.. เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-17 09:29:55 ]
ความคิดเห็นที่ 401 หัวข้อข่าว โอละพ่อ! ปรับเปิด-ปิดมหาวิทยาลัย อาเซียนไม่ตรงกัน
อย่าตามใจตัวเองให้มากนัก ออกจากกะลาได้แล้ววโลกมันไปถึงไหนแล้ว กลุ้มแทนความคิดคนจริงๆ
จากคุณ non-stop เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-16 23:28:39 ]
ความคิดเห็นที่ 400 หัวข้อข่าว โอละพ่อ! ปรับเปิด-ปิดมหาวิทยาลัย อาเซียนไม่ตรงกัน
บ่นว่าร้อนบ้างฝนตกบ้างถ้างั้นก็ไม่ต้องเรียนดีกว่าไหมจะได้สบาย
คิดอะให้กว้างบ้างซิอย่าคิดแค่อยากให้ตัวเองสบายคนที่เค้าคิดมาเขาคิดดีแล้วเขาจะทำเพื่อทุกคนแต่คุณทำเพื่ออนาคตตัวเองแต่นี้ไม่ได้หรอ
จากคุณ NGAW เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-16 23:20:01 ]
ความคิดเห็นที่ 399 หัวข้อข่าว โอละพ่อ! ปรับเปิด-ปิดมหาวิทยาลัย อาเซียนไม่ตรงกัน
เปลี่ยนดีกว่านะเพราะประเทศไทยจะได้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วบ้างอะไรบ้างแค่เปลี่ยนเวลาจะกระทบอะไรหนักหนาประเทศอื่นไม่เห็นจะมีผลกระทบอะไรเลย บ่นว่าร้อนบ้างฝนตกบ้างมันคือข้ออ้างเปลี่ยนแค่ช่วงเวลาต่ระยะเวลาก็เท่าเดิม
จากคุณ Aplus เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-16 23:00:50 ]
ความคิดเห็นที่ 398 หัวข้อข่าว โอละพ่อ! ปรับเปิด-ปิดมหาวิทยาลัย อาเซียนไม่ตรงกัน
เราคิดว่าไม่ควรจะเปลี่ยนนะเราคิดว่าการที่กำหนดแบบนี้ตั้งแต่แรก คนไทยเมื่อก่อนเขาก็น่าจะคิดไว้แล้วว่ามันดีและเหมาะ อีกทั้งเป็นการแฝงให้ผู้ปกครองได้พาลูกหลานไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่ที่ต่างจังหวัดในช่วงเดือนเมษายน อีกทั้งช่วงแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ต้องหยุดให้นศ.เริ่มปรับเข้าสู่เวลาใหม่มีระยะเวลาที่ยาวแล้วสิ้นเปลืองเวลาโดยใช่เหตุ ถ้าต้องเปลี่ยนตามผู้อื่นไปเรื่อยๆ สักวันคงไม่มีคำว่า มีแค่ในประเทศไทยเท่านั้น หรอกคะ หากความคิดเห็นของเราไปขัดใครก็ขอโทษด้วย มันเป็นเพียงความคิดเห็นของเราและเพื่อนๆส่วนใหญ่ที่ไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนนี้ ซึ่งไม่ได้ส่งผลดี กับเด็กไทยเลย เป็นเพียงการส่งผลดีต่อคนอื่น ที่ไม่ได้คนไทยต่างหาก
จากคุณ นศ.คนหนึ่ง เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-16 22:42:09 ]
ความคิดเห็นที่ 397 หัวข้อข่าว โอละพ่อ! ปรับเปิด-ปิดมหาวิทยาลัย อาเซียนไม่ตรงกัน
มันมีอะไรที่ใหญ่และกว้างกว่าที่เราคิด ต้องมองไปข้างหน้าและอนาคตอย่ามัวแต่ยึดติดสิ่งเก่าๆ กับเรื่องเล็กๆยังจัดการไม่ได้แก้ปัญาเองไม่ได้ โทษแต่คนอื่น!!!
จากคุณ Velar เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-16 22:27:47 ]
ความคิดเห็นที่ 396 หัวข้อข่าว โอละพ่อ! ปรับเปิด-ปิดมหาวิทยาลัย อาเซียนไม่ตรงกัน
ลองเปิดใจรับการเปลี่ยนแปลงบ้างน่าจะดี เพราะเราจะพบกับอะไรบ้างที่กำลังจะเกิด ถ้ามันมีปัญหาก็แก้ไขได้นะครับ ชีวิตเหลือน้อยไปทุกวันๆแล้วลองพบกับสิ่งใหม่ๆดีกว่านะครับ
จากคุณ ครูธาฏี ลำพูน เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-15 11:47:06 ]
ความคิดเห็นที่ 395 หัวข้อข่าว โอละพ่อ! ปรับเปิด-ปิดมหาวิทยาลัย อาเซียนไม่ตรงกัน
ใช่ๆๆเกรียนมากก ทำไมต้องทำตามคนอื่นด้วยละ คนไทยก็มีความคิดคิดเองได้นะ เป็นแบบเดิมอะดีแล้ว
จากคุณ อออ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-13 13:54:29 ]
ความคิดเห็นที่ 394 หัวข้อข่าว โอละพ่อ! ปรับเปิด-ปิดมหาวิทยาลัย อาเซียนไม่ตรงกัน
ทำแล้วได้อะไร เด็กไทยได้ประโยชน์อะไร จากการทำแบบนี้
จากคุณ คัดค้าน เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-13 01:02:49 ]
ความคิดเห็นที่ 393 หัวข้อข่าว โอละพ่อ! ปรับเปิด-ปิดมหาวิทยาลัย อาเซียนไม่ตรงกัน
ไม่เห็นด้วยเพราะอากาศประเทศเราไม่เหมือนประเทศอื่น มาเรียนช่วงหน้าฝนถนนก็เฉอะแฉะและที่สำคัญเรียนช่วงเดือนมีนาถึงพฤษภาอากาศร้อนมากไม่เหมือนประเทศอื่นอากาศของเขาอาจจะเย็นสบายไม่ร้อนอยากให้คิดดูให้ดี ๆ คนคิดมีรถเก๋งขับหรือนั่งมีคนขับให้แต่อย่าลืมนักเรียนเขาไม่มีรถเขาต้องไปเองลำบากมาก
จากคุณ เอ๋ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-12 06:05:15 ]
ความคิดเห็นที่ 392 หัวข้อข่าว โอละพ่อ! ปรับเปิด-ปิดมหาวิทยาลัย อาเซียนไม่ตรงกัน
รู้จักการเปลี่ยนแปลงบ้างก็ดีนะ
"ชีวิตคุณอาจจะดีขึ้น"

อย่าพยามยามมองทุกอย่างเป็นปัญหาเลย

ปล. ชอบ 260 จัง
จากคุณ โอบี เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-12 00:25:55 ]
ความคิดเห็นที่ 391 หัวข้อข่าว โอละพ่อ! ปรับเปิด-ปิดมหาวิทยาลัย อาเซียนไม่ตรงกัน
ปรับเปลี่ยนแปลงอะไร ตามใจผู้ใหญ่กันหรอค่ะ

ถามนักเรียน นักศึกษาบ้างมั๊ย ว่าต้องการหรือไม่

แบบนี้ เรียกว่า ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้ใหญ่ฝ่ายเดียวป่าวค่ะ
จากคุณ กำลังจะเป็นนักศึกษาที่วุ่นวาย เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-12 00:12:30 ]
ความคิดเห็นที่ 390 หัวข้อข่าว โอละพ่อ! ปรับเปิด-ปิดมหาวิทยาลัย อาเซียนไม่ตรงกัน
เห็นช้างขี้ ขี้ตามช้างรึงัย ทำไม่ต้องทำตามคนอื่น อะไรที่ของเราดีอยู่แล้วทำไมต้องเปลี่ยน เอาเวลามาคิดว่าทำยังงัยเด็กทุกคนในประเทศไทยถึงจะได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงไม่ดีกว่าหรอ เอาเวลามาพัฒนาครูไม่ดีกว่าหรอ หรือคิดแต่ว่าจะเอาใจแต่พวกคนรวย เวลาพวกลูกคนรวยจะไปเรียนต่อจะได้ไม่ยุ่งยาก
จากคุณ สงสัย เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-11 22:36:51 ]
ความคิดเห็นที่ 388 หัวข้อข่าว โอละพ่อ! ปรับเปิด-ปิดมหาวิทยาลัย อาเซียนไม่ตรงกัน
เวลาทานอาหารก็ไม่ตรงกัน เวลาอึดก็ไม่ตรงกัน วันหยุดก็ไม่ตรงกัน นอนเวลาไม่ตรงกัน น่าจะทำให้ตรงกัน จะได้เป็นหนึ่งเดียว เขมรเป็นศัตรูชาติไทยไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้ Only the death of Ai Hun Sun has see seen the end of war. The great killer of Asian , the dictator, the traitor, the beggar of Asian. Ai Hun Sen sent khamer beggar to Thailan, requested a new road, a scholaship to Hun Maneth , a free education to Khamer, we could call Hun Sen of Khamer, the beggar of Asian.
จากคุณ Suthorn เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-11 15:41:23 ]
ความคิดเห็นที่ 387 หัวข้อข่าว โอละพ่อ! ปรับเปิด-ปิดมหาวิทยาลัย อาเซียนไม่ตรงกัน
อาเซียนมันเป็นใครเหรอ บิ..ดา คุณเหรอครับทำไมต้องทำตามใจ อาเซียนด้วยครับ ทำไมเหรอครับ ปิดตรงกันแล้วอาจารย์จะสอนดีขึ้นหรือครับ ก่อเปล่า หรือ นักเรียนจะฉลาดขึ้นเหรอครับ ก่อ เปล่าอีกเหมือนกัน ข้อดีเหรอครับ ก่อแค่ เด็กนอกมีเวลาเข้ามาเรียน โอนย้ายรร ได้โดยไม่เสียเวลา แค่นั้นเหรอครับ โรงเรียนก็ไม่ใช่มีแอร์กันทุกโรงเรียนหน้าร้อนต้องมานั่งเรียนกันอีกเหรอครับ เรียนก่อเครียด ร้อนก่อเครียด เด็กบ้าตายกันพอดี บิ..ดาก่อไม่ใช่ ทำตามใจอยู่ได้ แล้วไอ้คนคิดน่ะ เคยทำตามใจบิดา มารดา ของพวกคุณบ้างไหม ใกล้วันแม่เข้าทุกที
จากคุณ ปัญญา เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-11 15:22:02 ]
ความคิดเห็นที่ 386 หัวข้อข่าว โอละพ่อ! ปรับเปิด-ปิดมหาวิทยาลัย อาเซียนไม่ตรงกัน
หลายๆตำแหน่งในหลายๆกระทรวงทบวงกรม

ไม่ค่อยเปิดรับคนที่หัวก้าวหน้า หรือพวกปัญญาชนรุ่นใหม่ๆ

ใครเคยไปสัมผัสบรรยากาสจริงๆน่าจะพอทราบนะครับ

มีแต่ลุงๆป้าๆ ที่อยู่ในตำแหน่งต้องตัดสินใจอะไรสำคัญๆ

ไม่ใช่ไม่เห็นค่านะครับ แต่น่าจะปรับไปอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ต้องอาศัยปัจจัยภายนอกทำงานให้มาก

เรื่อง IT ทุกวันนี้ก็ก้าวไม่ทันจนตกข่าวบ้างหลงยุคบ้าง

เป็นกันหลายหน่วยงานครับ น่าจะมีการปฏิรูปโครงสร้างจริงๆจังๆได้แล้ว
จากคุณ ต้าเซิ่นเหย เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-11 07:34:33 ]
ความคิดเห็นที่ 385 หัวข้อข่าว โอละพ่อ! ปรับเปิด-ปิดมหาวิทยาลัย อาเซียนไม่ตรงกัน
ที่ประชุมอธิการบดี ก๊ากกกกกกกกกกก กาก คิดอะไรได้กันแค่นั้น จริง ๆ เหรอเนี่ย
จากคุณ แซม เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-11 07:20:42 ]
ความคิดเห็นที่ 384 หัวข้อข่าว โอละพ่อ! ปรับเปิด-ปิดมหาวิทยาลัย อาเซียนไม่ตรงกัน
การเปิดปิดของสถานศึกษาเขายึดตามสภาพอากาศที่เหมาะสม ประเทศหนาวจะปิดตอนหนาว ประเทศร้อนก็ปิดตอนร้อน เพื่อให้นักเรียนนักศึกษามีความสะดวกสบายในการเรียน ลองคิดดีดี
จากคุณ อย่าเป็นลัทธิเอาอย่าง เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-11 06:48:27 ]
ความคิดเห็นที่ 383 หัวข้อข่าว โอละพ่อ! ปรับเปิด-ปิดมหาวิทยาลัย อาเซียนไม่ตรงกัน
เค้ามีแต่ปรับให้ตรงกับสภาพอากาศของประเทศ

ช่วงนี้น้ำท่วมบ่อย งั้นปิดเทอมช่วงน้ำหลากดีมั้ย
จากคุณ NNDRT เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-11 03:30:26 ]
ความคิดเห็นที่ 382 หัวข้อข่าว โอละพ่อ! ปรับเปิด-ปิดมหาวิทยาลัย อาเซียนไม่ตรงกัน
พวกนักการเมือง แต่ละประเทศ ในอาเซียน เค้ารวมหัวกัน เพื่อที่จะฮุบรวมทุกประเทศ กลายเป็นประเทศเดียว เลยต้องทยอย ปรับเปลี่ยน พฤติกรรมต่างๆที่ ไม่เหมือนกัน ให้ตรงกัน เมื่อรวมประเทศแล้ว จะง่ายไม่ต้องมาจัดระบบกันใหม่อีก ดูจากนโยบายต่าง ๆ แล้วมันแปลก บางประเทศเสียผลประโยชน์ขนาดไหน ยังยอมได้ เพื่อการใหญ่
จากคุณ เหอะๆ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-11 02:46:43 ]
ความคิดเห็นที่ 381 หัวข้อข่าว โอละพ่อ! ปรับเปิด-ปิดมหาวิทยาลัย อาเซียนไม่ตรงกัน
กากว่ะ เอาสมองไปหาวิธีพัฒนาประเทศอย่างอื่นดีมั้ย
เรียนมาสูง แต่ความคิดตํ่ากว่าอนุบาล
จากคุณ people เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-11 02:02:51 ]
ความคิดเห็นที่ 380 หัวข้อข่าว โอละพ่อ! ปรับเปิด-ปิดมหาวิทยาลัย อาเซียนไม่ตรงกัน
ไร้สาระหว่ะ
ทำอะไรให้มันสร้างสรรค์หน่อยเหอ
จากคุณ Chrachata เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-11 01:32:22 ]
ความคิดเห็นที่ 379 หัวข้อข่าว โอละพ่อ! ปรับเปิด-ปิดมหาวิทยาลัย อาเซียนไม่ตรงกัน
คนไม่เข้าใจอาเซี่ยนก็ยังคงไม่เข้าใจอยู่ดี ทำใจเหอะครับ 2015 คอยดู คนไทยจะตกงานสูง เพราะ พูดอังกฤษไม่ได้(ส่วนใหญ่) ค่าแรงแพง แก้ไขปัญหาไม่เป็น(ส่วนใหญ่) เพราะไทยจะรวมกับประชาคมอาเซี่ยนเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยนแล้ว การศึกษาเวลาไม่เปลี่ยน คุณก็จบกว่า ประเทศรอบข้าง อีก สอง - สาม เดือน
จากคุณ อาเซี่ยน เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-11 00:46:53 ]
ความคิดเห็นที่ 378 หัวข้อข่าว โอละพ่อ! ปรับเปิด-ปิดมหาวิทยาลัย อาเซียนไม่ตรงกัน
บอกได้คำเดียวว่าเกรียน
จากคุณ จวย เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-10 22:46:31 ]
ความคิดเห็นที่ 377 หัวข้อข่าว โอละพ่อ! ปรับเปิด-ปิดมหาวิทยาลัย อาเซียนไม่ตรงกัน
359 จบจาก school of medicine เหอๆๆๆ ดูภาษาที่ใช้แล้วคงจบมาจาก School of massage and prostitute แน่เลย เพราะสำนวนการเขียนแบบนี้ไม่สำสำเนียงว่าจบทาง medicine ที่เป็นหมอคน แต่เป็นหมอนวกน่ะโอเค แต่ดูท่าน่าจะศักดิต่ำว่าหมอนวกแผนโบราณที่ขายวิชา แต่เธอคนนี้มีอาชีพนวดผสมกับนาบแน่เลย สำเนียงการเขียนมันสื่อความเป็น prostitute
จากคุณ กุเอง เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-10 22:33:38 ]
ความคิดเห็นที่ 376 หัวข้อข่าว โอละพ่อ! ปรับเปิด-ปิดมหาวิทยาลัย อาเซียนไม่ตรงกัน
อ้าวไหนข่าวครั้งแรกบอกว่า ในอาเชียนเหลือแต่ประเทศไทยที่ยังเปิด ปิด ไม่ตรงกับเข้า
มาลงข่าวอีก มีแต่ มาเลเชียประเทศเดียวเท่านั้นที่เปิด ปิด
เหมือนยุโรป มันยังไงวะ

สรุปแล้วจะเปลี่ียนไปทำไม ตามเขา ทำเดิมๆนะดีแล้วจะได้เป็นเเอกลักของชาติ
จากคุณ tooon เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-10 22:26:11 ]
ความคิดเห็นที่ 375 หัวข้อข่าว โอละพ่อ! ปรับเปิด-ปิดมหาวิทยาลัย อาเซียนไม่ตรงกัน
368 แค่เปลี่ยนเวลาเรียนให้ตรงกับประเทศอื่นแล้วทำให้ประเทสเจริญ เหอๆๆ กุเอาหัวแม่ตรีนคิดยังฉลาดกว่าเมิงเอาหัวทั้งหัวของเมิงคิดอีก ซื่อบื้อเอ้ย คิดสิ่งที่ประโยชน์ไม่เป็นกับเขาบ้างหรือไงว่ะ อย่าให้คนอื่นรู้นะว่าเรียนจบมาจากที่ไหน สถาบันคงอัปยศน่าดู
จากคุณ งี่เง่าว่ะ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-10 22:23:04 ]
ความคิดเห็นที่ 374 หัวข้อข่าว โอละพ่อ! ปรับเปิด-ปิดมหาวิทยาลัย อาเซียนไม่ตรงกัน
สงสาร สพฐ.จังที่มีเลขาไม่มีสมอง ใครเขาเสนออะไรมารับหมด ไม่เคยดูเงาหัวของตัวเอง เก่งแต่มาด ทำงานไม่ได้เรื่อง เก่งแต่สั่งแต่ไม่เคยเห็นแม้แต่ว่าโรงเรียนในประเทสไทยทำไมถึงต้องเปลี่ยนจากสามเทอมเป็นสองเทอม หัวขี้ๆ มีแต่มาด การศึกษาไทยล่มจม ขอบอกในฐานะคนสพฐ.เก่า ถ้าทำงานได้ครึ่งหนึ่งของคุณหญิงกษมา การศึกษาไทยอยู่รอดแต่นี่ อนิจจา วาตสังขารา ไม่เคยลงโรงเรียนในต่างจังหวัดเลย แม้แต่ในกรุงเทพ เหอๆๆๆๆๆ
จากคุณ เสียดาย เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-10 22:19:44 ]
ความคิดเห็นที่ 373 หัวข้อข่าว โอละพ่อ! ปรับเปิด-ปิดมหาวิทยาลัย อาเซียนไม่ตรงกัน
พวกคุณลุงคุณป้า น้า อาทั้งหลาย ตัดสินใจอะไรกันถามพวกหนูที่เรียนกันอยู่บ้างไหมคะว่าต้องการแบบไหน ออกแบบสำรวจถามผู้เรียนหรือยังคะ อย่าตัดสินใจอะไรกันเองสิคะ
จากคุณ นศ หนึ่งคน เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-10 22:18:06 ]
ความคิดเห็นที่ 372 หัวข้อข่าว โอละพ่อ! ปรับเปิด-ปิดมหาวิทยาลัย อาเซียนไม่ตรงกัน
คนที่สรุปม้นเอาอะไรมาตัดสิน ไม่ได้ศึกษาให้ดีก่อนแล้วดันรีบสรุปตกลงเหยื่อในเรื่องนี้ก็เป็นนักเรียนนักศึกษา น่าจะเอาสมองอันน้อยนิดไปคิดเรื่องอื่นที่จะพัฒนาการเรียนการศึกษาให้เทียบเท่าสากลจะดีกว่าอย่างเช่นนักศึกษาราชภัฎสมเด็จเจ้าพระยาสาขาเทคนิคการแพทย์ที่เตรียมจะจบแต่ทำงานสาขานี้ไม่ได้จะเอาไง น่าสงสารประเทศไทยที่มีนักวิชาการด้านการศึกษาที่มีสมองอันน้อยนิด
จากคุณ วินมอไซ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-10 21:55:55 ]
ความคิดเห็นที่ 371 หัวข้อข่าว โอละพ่อ! ปรับเปิด-ปิดมหาวิทยาลัย อาเซียนไม่ตรงกัน
สงสาร ประเทศไทย มันก็เรียนทุกเดือน อยู่ แล้ว ซัมเมอร์มันก็เรียน หนาว มันก็เรียน แล้วจะเปลี่ยน เพื่อเอาใจลูกคนรวยไปเรียนต่อต่างประเทศ หรอค่ะ
จากคุณ ต้วมเตี้ยม...แมนส์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-10 21:42:59 ]
ความคิดเห็นที่ 370 หัวข้อข่าว โอละพ่อ! ปรับเปิด-ปิดมหาวิทยาลัย อาเซียนไม่ตรงกัน
ไม่เหมาะสมน่ะค่ะทำไมจะปรับเปลี่ยนไม่ถามความคิดเห็นของนักศึกษาบ้างค่ะนึกจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนแบบเดิมก็ดีอยู่แล้ว
จากคุณ eng เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-10 21:42:48 ]
ความคิดเห็นที่ 369 หัวข้อข่าว โอละพ่อ! ปรับเปิด-ปิดมหาวิทยาลัย อาเซียนไม่ตรงกัน
ไม่เหมาะสมกับการที่มาใช้ในประเทศไทยงั้นนักศึกษาก็อยู่เฉยๆเป็นครึ่งปีสิใช้อย่างเดิมดีอยู่แล้วค่ะ
จากคุณ ice เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-10 21:39:00 ]
ความคิดเห็นที่ 368 หัวข้อข่าว โอละพ่อ! ปรับเปิด-ปิดมหาวิทยาลัย อาเซียนไม่ตรงกัน
เปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆ ให้ทันสมัยเป็นสากลเหมือนคนอื่นบ้างก็ดี ไม่ใช่มัวแต่เอาตัวเองว่าอย่างเดียว มิน่าประเทศไทยถึงไม่เจริญสักที เพราะมีแต่คนค้านตลอด อีกไม่นานไทยก็จะเป็นกลุ่มอาเซียนแล้ว ในหลายประเทศอาเซียนเค้าวางแผนที่จะเปลี่ยนในปี 55 นี้แล้ว แต่ไทยยังบอกไม่พร้อม คนที่บอกว่าไม่มีประโยชน์ที่ต้องไปเปลี่ยนเหมือนตามเค้า หัดไปอ่านทำความเข้าใจเรื่องของกลุ่มอาเซียนบ้างนะ ว่าเค้ามีจดประสงค์รวมกลุ่มเพื่ออะไร โดยดูจากการรวมกลุ่มของสมาชิก EU เป็นตัวอย่าง ว่าเค้าได้ประโยชน์ต่อรองมหาศาล หัดคิดไปถึงอนาคตเผื่อลูกหลาน ไปเรียนเมืองนอก จะได้ไม่ต้องเสียเวลารอเรียนพร้อมกับต่างประเทศ
จากคุณ คนฉลาดมองหลายด้าน เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-10 21:36:00 ]
ความคิดเห็นที่ 367 หัวข้อข่าว โอละพ่อ! ปรับเปิด-ปิดมหาวิทยาลัย อาเซียนไม่ตรงกัน
เปลี่ยนเพื่ออออ ทำไมจะต้องตามประเทศอื่นเค้า ม่ายทราบว่าใครเป็นคนเสนอแนวความคิดนี้ให้ ทปอ เหรอครับ โคตรเเย่วะ ทำไมไม่ให้เค้าทำตามประเทศไทยบ้างครับ มีเเต่เราทำตามเค้า หัดมีความคิดเป็นของตัวเองบ้างครับ
จากคุณ นักศึกษา เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-10 20:54:43 ]