ข้อมูลการสมัคร เพื่อศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2555


รับแจ้งเตือนข่าวใหม่ ประเด็นฮิตทางมือถือ คลิกที่นี่ <<การสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

          สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดการสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แบบโควต้า ปีการศึกษา 2555 โดยมีรายละเอียดดังนี้


 ปฏิทินการสอบคัดเลือกโควตา ม.เชียงใหม่ ปี 2555


วัน เดือน ปี กิจกรรม
วันที่ 1-14 กันยายน 2554 นักเรียนดำเนินการสมัครทาง Internet
วันที่ 15-23 กันยายน 2554 โรงเรียนส่งใบสมัครและเอกสารให้มหาวิทยาลัย
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2554 ประกาศเลขที่นั่งสอบ / ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน/จำนวนโควตาที่จัดสรรให้ และผู้สมัครพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบทาง Internet
วันที่ 1 ธันวาคม 2554 ประกาศผังห้องสอบทาง Internet ผู้สมัครพิมพ์ผังห้องสอบของตัวเองเพื่อใช้ในการเข้าห้องสอบ
วันที่ 17-18 ธันวาคม 2554 ดำเนินการสอบคัดเลือกตามตารางสอบที่มหาวิทยาลัยกำหนด
วันที่ 6 มกราคม 2555 ประกาศผลการสอบข้อเขียนทาง Internet
วันที่ 9 มกราคม 2555 ทดสอบความพร้อมและตรวจร่างกาย เอกซเรย์ คณะแพทยศาสตร์ โครงการแพทย์ชนบท/ผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม/ODOD
วันที่ 16 มกราคม 2555 สอบสัมภาษณ์และยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา คณะแพทยศาสตร์ โครงการแพทย์ชนบท/ผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม/ODOD/ทันตแพทย์เพิ่ม
วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2555 สอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย เอกซเรย์ผู้สอบผ่านข้อเขียน
กลุ่มวิทย์ - คณิต รหัส 002 -
กลุ่มภาษาต่างประเทศ รหัส 060 -
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 ประกาศผลครั้งสุดท้ายทาง Internet
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอสละสิทธิ์ มหาวิทยาลัยส่งชื่อให้ clearing house ตัดสิทธิ์ Admissions
กลางเดือนมีนาคม 2555 นักเรียนแจ้งยืนยันเลือกที่เรียน 1 สถาบัน กับ Clearing house
ปลายเดือนพฤษภาคม 2555 รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา


 ปฏิทินการคัดเลือกโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน

เวลา การดำเนินการ
 กรกฎาคม  2554 ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร
 8-11  ตุลาคม  2554 สอบ GAT/PAT ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 14  ตุลาคม - 14 พฤศจิกายน 2554 นักเรียนดำเนินการสมัคร  ทาง  website http://www.reg.cmu.ac.th    ชำระเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขา  และส่งใบสมัคร , หลักฐานการชำระเงิน  , Portfolio  ตามที่คณะกำหนด   ให้สำนักทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 23  พฤศจิกายน  2554 เฉพะผู้สมัครคณะแพทยศาสตร์   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ บูรณาการวิทย์-คณิต   ทาง website  http://www.reg.cmu.ac.th
 27  พฤศจิกายน  2554 เฉพาะคณะแพทยศาสตร์ทดสอบบูรณาการวิทย์-คณิต  เวลา 9.00-12.00 น. และทดสอบความพร้อม   เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องบรรยาย  202, 203, 402, 403    อาคารราชนครินทร์    คณะแพทยศาสตร์
 29  พฤศจิกายน  2554 เฉพาะผู้สมัครคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ดูประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการทดสอบเชิงปฏิบัติการ  ทาง website  http://www.reg.cmu.ac.th
 6  ธันวาคม  2554 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์  ทาง website  http://www.reg.cmu.ac.th
เฉพาะคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 10-11  ธันวาคม  2554  - ฝึกปฏิบัติการ  Workshop  ที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   
 12  ธันวาคม  2555  - ตรวจร่างกายและเอกซเรย์ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 11  ธันวาคม  2554 - ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ทุกโครงการต้องมาสอบสัมภาษณ์  และ/หรือทดสอบความรู้ทางด้านวิชาการ /ตรวจร่างกาย ตามที่คณะกำหนด   ณ  คณะที่ได้รับการคัดเลือก
 - ตรวจร่างกายและเอกซเรย์ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 15  ธันวาคม  2554 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  ทาง website http://www.reg.cmu.ac.th
 16 – 22  ธันวาคม  2554 ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษายืนยันเข้าศึกษา  หรือสละสิทธิ์การเข้าศึกษาทาง website  http://www.reg.cmu.ac.th
 มีนาคม  2555 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาแจ้งยืนยันเข้าศึกษาเพียง 1 สถาบัน ทาง  website   ของสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท) 
 พฤษภาคม  2555 รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้


       สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทร.0-539-43071 หรือที่เว็บไซต์ http://www.reg.cmu.ac.th/ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แอพแรกที่คุณเลือก           สมาชิกกระปุก
E-mail :
Password :

หมายเหตุ
• ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
• ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใดๆ ก็ตามลงในช่องแสดงความคิดเห็น
• ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
• ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะ สม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
 ข้อตกลงในการแสดงความคิดเห็นบนเว็บไซต์กระปุกดอทคอม
คลิกเลือกอารมณ์ที่ต้องการ ตาใส , เซ็ง , ร้องไห้ , เจ้าเล่ห์ , หัวเราะ , ตลก , โกรธ

คุณสามารถแสดงความคิดเห็น ได้โดยไม่จำเป็นต้องเป็น สมาชิกนะคะแต่ถ้าสมัคร สมาชิกและเข้าสู่ระบบก่อนโพส ข้อความเราจะโชว์รูปของคุณ ขึ้นมาให้เด่นๆเลยนะ
กรุณา เคาะเว้นวรรค ระหว่างข้อความด้วยนะคะ ระบบจะตัดคำได้สวยงาม ถ้าพิมพ์ติดกันไปหมด ระบบจะไม่ตัดคำให้นะคะ
ชื่อ : โค้ด :
กรุณานำโค้ดด้านข้าง กรอกในช่องว่างด้วยคะ (พิมพ์เป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็ได้)
กรุณาคลิก ส่งข้อความ เพียงครั้งเดียวค่ะ....


ความคิดเห็นที่ 9 หัวข้อข่าว ข้อมูลการสมัคร เพื่อศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2555
มช มีโวต้านักกีฬาปะคับ
จากคุณ นัฐนนท์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-07-25 15:06:03 ]
ความคิดเห็นที่ 8 หัวข้อข่าว ข้อมูลการสมัคร เพื่อศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2555
คณสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ประกาศรับตรงเพิ่มเติม หลัง entrance จำนวน 12 คน ภายในวันพรุ่งนี้ 25 พ.ค 55 ระหว่างเวลา 9.00 น.-15.00 น. ที่ห้องคอมพิวเตอร์ชั้น 2 อาคารแม่โจ้ 70 ปี โดยแบ่งเป็น
1) สาขาภูมิสถาปัตยกรรมจำนวน 6 คน
2) สาขาสถาปัตยกรรม จำนวน 6 คน
ผู้สมัครจะต้องเรียน สาย วิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คำนวณ มีคะแนน PAT 74 ไม่ต่ำกว่า 15,000 และต้องมีแฟ้มสะสมผลงานการวาดภาพมาแสดง
อ่านรายละเอียดได้ที่ เว็บของ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ค่ะ
(มีสาขาอื่นๆในคณะอื่นเปิดรับในเวลาเดียวกัน)
จากคุณ project เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-05-24 21:24:18 ]
ความคิดเห็นที่ 7 หัวข้อข่าว ข้อมูลการสมัคร เพื่อศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2555
ตอนนี้เรียนอยู่ ปวช.2 อยากจะหาที่เรียนไว้ แต่กลัวว่าจะสอบเข้าไม่ได้นะ
จากคุณ ปอ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-05-03 07:42:19 ]
ความคิดเห็นที่ 6 หัวข้อข่าว ข้อมูลการสมัคร เพื่อศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2555
อยากเข้า ฝันหั้ยไกลไปหั้ยถึง
จากคุณ บิวตี้ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-02-02 16:00:07 ]
ความคิดเห็นที่ 5 หัวข้อข่าว ข้อมูลการสมัคร เพื่อศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2555
เป็นคุณแม่ม.6ลูกจะเรียนวิศวะโยธาไหวไหมหนอกลุ้มๆๆๆๆๆ
จากคุณ คุณแม่ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-02-01 20:42:29 ]
ความคิดเห็นที่ 4 หัวข้อข่าว ข้อมูลการสมัคร เพื่อศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2555
มช. มหาลัยที่ไฝ่ฝันมา.......ก
จากคุณ ฟอร์ด เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-01-09 22:32:26 ]
ความคิดเห็นที่ 3 หัวข้อข่าว ข้อมูลการสมัคร เพื่อศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2555
2สองปีคงได้เข้าเรียนที่ มช. อ่านะ เปนกำลังใจให้พี่ๆๆๆๆๆๆๆๆๆทุกคนที่กำลังรอผผลสอบอบยู่นะคระ
จากคุณ วิภารัตน์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-01-09 22:29:36 ]
ความคิดเห็นที่ 2 หัวข้อข่าว ข้อมูลการสมัคร เพื่อศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2555
ถ้าไปสมัครเองที่เชียงใหม่ตอนนี้ทันป่าวค่ะ
จากคุณ จุฑามาศ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-11-24 08:59:29 ]
ความคิดเห็นที่ 1 หัวข้อข่าว ข้อมูลการสมัคร เพื่อศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2555
เข้าติด ม.ช คะ อยากเรียน วืทยาศสาสตร์ ธรณีวิทยา อัญมณี ยากไหม จะเป็นศิลป็ลูกช้างให้ได้
จากคุณ แจง เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-09-07 19:24:25 ]