สพฐ. ปลื้มผลสอบ NT คะแนนเด็กไทยดีขึ้น


รับแจ้งเตือนข่าวใหม่ ประเด็นฮิตทางมือถือ คลิกที่นี่ <<
สพฐ.ปลื้มผลสอบNT คะแนนเด็กไทยดีขึ้น (ไทยโพสต์)

          สพฐ.เปิดผลการประเมินเอ็นทีของนักเรียน ป.3, ป.6 ปี 53 "ชินภัทร" ระบุผลการประเมินวิชาภาษาไทย คณิต วิทย์ ชั้น ป.3 สูงขึ้นกว่าปี 52 โดยเฉพาะภาษาไทย คะแนนสูงเกินมาตรฐาน ขณะที่ด้านการอ่าน-เขียน-คิด ทั้ง ป.3 และ ป.6 ภาพรวมสูงขึ้น 

          นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ สพฐ.) กล่าวภายหลังประชุมผู้บริหาร สพฐ. ว่า ที่ประชุมได้วิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งชาติ (National Test : NT หรือเอ็นที) ปีการศึกษา 2553 ที่จัดประเมินในระดับ ป.3 และ ป.6 โดยระดับ ป.3 สพฐ.ทำการประเมินผลสัมฤทธิ์ใน 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และประเมินผลภาคปฏิบัติ ได้แก่ การอ่าน การเขียน และคิดคำนวณ ส่วนระดับ ป.6 นั้น ประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และประเมินภาคปฏิบัติการอ่าน-เขียนได้คล่องแค่ไหน และคิดโจทย์แก้ปัญหาอย่างไรบ้าง ภาพรวมพบว่าผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนทั้ง 2 ระดับมีแนวโน้มสูงขึ้นกว่าปี 2552 ที่ผ่านมา

          สำหรับผลการประเมินเอ็นทีปีการศึกษา 2553 ระดับ ป.3 วิชาภาษาไทย คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 50.95 ซึ่งสูงกว่าปีการศึกษา 2552 คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 45.61 วิชาคณิตศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 52.74 สูงกว่าปีการศึกษา 2552 คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 47.73 และวิชาวิทยาศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 49.22 สูงกว่าปีการศึกษา 2552 คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 38.96 ส่วนการประเมินการอ่าน การเขียน และการคิดคำนวณ พบว่า ผลการประเมินการอ่าน คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 84.35 ซึ่งสูงกว่าปีการศึกษา 2552 ที่คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 84.23 เล็กน้อย ด้านการเขียน คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 62.06 สูงกว่าปีการศึกษา 2552 คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 57.94 และด้านการคิดคำนวณ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 61.61 สูงกว่าปีการศึกษา 2552 คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 53.36

          ส่วนในระดับ ป.6 การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านวินัย คะแนนสูงสุดร้อยละ 89.00 รองลงมาคือด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ร้อยละ 85.55 ด้านซื่อสัตย์สุจริตร้อยละ 83.54 รักความเป็นไทยร้อยละ 80.33 ใฝ่รู้ร้อยละ 76.95 มีจิตสาธารณะร้อยละ 76.38 มุ่งมั่นในการทำงานร้อยละ 75.04 และอยู่อย่างพอเพียงร้อยละ 68.72 ส่วนการประเมินการอ่านคล่องคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 81.14 สูงกว่าปีการศึกษา 2552 ร้อยละ 76.48 ด้านการเขียนคล่อง คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 66.74 สูงกว่าปี 2552 ร้อยละ 61.77 และการประเมินด้านการแก้โจทย์ปัญหา คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 53.27 สูงกว่าปีการศึกษา 2552 ร้อยละ 21.56     

          นอกจากนี้ สพฐ.ยังทำการวิเคราะห์ผลประเมินโดยจำแนกตามขนาดของ รร.ดังนี้ รร.ขนาดเล็ก นักเรียนต่ำกว่า 150 คนลง ขนาดกลาง 151-500 ขนาดใหญ่ 501-1500 และขนาดใหญ่พิเศษ 1,501 คนขึ้นไป พบว่า ทั้ง 3 กลุ่มสาระวิชานั้น รร.ขนาดเล็กและขนาดใหญ่พิเศษมีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ามาตรฐานที่ สพฐ.กำหนด ขณะที่ รร.ขนาดกลางและขนาดใหญ่มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่ามาตรฐาน ทั้งนี้ เมื่อจำแนกเป็นรายเขตพื้นที่การศึกษา ปีนี้เขตพื้นที่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการพัฒนาจนติดอันดับต้นๆ ทำคะแนนได้ดีทั้ง 3 กลุ่มสาระวิชา ส่วนเขตพื้นที่ฯ ที่ประสบปัญหาคะแนนยังต่ำส่วนมากอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และอยู่ตามแนวชายแดน

          เลขาธิการ สพฐ.กล่าวว่า จะเห็นได้ว่าภาพรวมการพัฒนาคะแนนกระเตื้องขึ้นมาก ตามที่ สพฐ.ตั้งเป้าว่าจะต้องให้เด็กอ่านออก เขียนได้ ซึ่งจากนี้ สพฐ.จะทำการคัดเลือกเขตพื้นที่ฯ 10 อันดับที่พัฒนาได้ดีเพื่อเป็นแบบอย่างการพัฒนาต่อไป นอกจากนั้นที่ประชุมยังหารือเรื่องการนำคะแนนการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) ไปใช้ในการคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1, ม.4 เบื้องต้นคาดว่าจะใช้กับ รร.ที่มีการแข่งขันสูงก่อน จะเริ่มใช้ในสัดส่วนที่น้อยประมาณ 10% แต่ยังไม่ใช่ข้อสรุป โดย สพฐ.จะหารือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในเดือน ก.ค. และคาดว่าจะเสนอให้ รมว.ศธ.พิจารณาได้ในเดือน ส.ค.นี้.ขอขอบคุณข้อมูลจาก


แอพแรกที่คุณเลือก           สมาชิกกระปุก
E-mail :
Password :

หมายเหตุ
• ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
• ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใดๆ ก็ตามลงในช่องแสดงความคิดเห็น
• ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
• ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะ สม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
 ข้อตกลงในการแสดงความคิดเห็นบนเว็บไซต์กระปุกดอทคอม
คลิกเลือกอารมณ์ที่ต้องการ ตาใส , เซ็ง , ร้องไห้ , เจ้าเล่ห์ , หัวเราะ , ตลก , โกรธ

คุณสามารถแสดงความคิดเห็น ได้โดยไม่จำเป็นต้องเป็น สมาชิกนะคะแต่ถ้าสมัคร สมาชิกและเข้าสู่ระบบก่อนโพส ข้อความเราจะโชว์รูปของคุณ ขึ้นมาให้เด่นๆเลยนะ
กรุณา เคาะเว้นวรรค ระหว่างข้อความด้วยนะคะ ระบบจะตัดคำได้สวยงาม ถ้าพิมพ์ติดกันไปหมด ระบบจะไม่ตัดคำให้นะคะ
ชื่อ : โค้ด :
กรุณานำโค้ดด้านข้าง กรอกในช่องว่างด้วยคะ (พิมพ์เป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็ได้)
กรุณาคลิก ส่งข้อความ เพียงครั้งเดียวค่ะ....


ความคิดเห็นที่ 5 หัวข้อข่าว สพฐ. ปลื้มผลสอบ NT คะแนนเด็กไทยดีขึ้น
จากคุณ ณัฐภัสสร เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2015-03-15 21:14:27 ]
ความคิดเห็นที่ 4 หัวข้อข่าว สพฐ. ปลื้มผลสอบ NT คะแนนเด็กไทยดีขึ้น
จากคุณ ณัฐดนัย เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-04-21 18:36:37 ]
ความคิดเห็นที่ 3 หัวข้อข่าว สพฐ. ปลื้มผลสอบ NT คะแนนเด็กไทยดีขึ้น
น่ารักอะ
จากคุณ lily เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-03-15 15:19:01 ]
ความคิดเห็นที่ 2 หัวข้อข่าว สพฐ. ปลื้มผลสอบ NT คะแนนเด็กไทยดีขึ้น
เด็กเรียน
จากคุณ eannarat เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-03-16 19:48:27 ]
ความคิดเห็นที่ 1 หัวข้อข่าว สพฐ. ปลื้มผลสอบ NT คะแนนเด็กไทยดีขึ้น
หนูอยู่ปอหกหนูอยากได้การบ้านเยอะๆค่า
จากคุณ วันวิล่า เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-02-03 08:23:06 ]