รู้จัก มหาวิทยาลัยอีสาน ม.ฉาวซื้อขายวุฒิ


รับแจ้งเตือนข่าวใหม่ ประเด็นฮิตทางมือถือ คลิกที่นี่ <<มหาวิทยาลัยอีสาน

 


เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม


          กลายเป็นข่าวร้อนของวงการศึกษาขณะนี้เลยทีเดียว หลังจากนายไชยยศ จิรเมธากร รมช.ศึกษาธิการ ออกมาระบุว่า มหาวิทยาลัยอีสาน (มอส.) ได้ขายใบประกาศนียบัตรบัณฑิตให้กับนักศึกษาที่ต้องการเป็นครู (ป.บัณฑิต) จึงมีการเอาผิดผู้บริหาร รวมทั้งฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปลอมแปลงเอกสารดังกล่าว เพราะถือว่าผิดกฎหมายตามประมวลกฎหมายอาญา 265, 268 พร้อมทั้งผิดตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.)  สถาบันอุดมศึกษาเอกชน

          ทั้งนี้ สำหรับมหาวิทยาลัยอีสาน (มอส.) นั้น เป็นสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน ตั้งอยู่ในอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ก่อตั้งโดยพันตรี ดร.อุดร แสวงการ และ ดร.จรรยา แสวงการ เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ.2545 ใช้ชื่อว่า "วิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ" ก่อนจะยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2552

          อย่างไรก็ตาม นอกจากในจังหวัดขอนแก่นแล้ว มหาวิทยาลัยอีสาน ยังได้เปิดสอนในศูนย์การศึกษา นอกสถานที่ตั้งอีก 4 แห่ง คือ ศูนย์การศึกษา อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ,อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี , อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู และวิทยาลัยการพลศึกษาวิทยาเขตชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยมีปณิธานประจำมหาวิทยาลัยว่า "ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม และจริยธรรม เพื่อสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ สืบสานวัฒนธรรม นำภูมิปัญญาท้องถิ่น"

          ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยอีสาน ได้เปิดสอนใน 3 ระดับ คือ


  ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปีและหลักสูตร 2 ปี ต่อเนื่อง ประกอบด้วยสาขาวิชาดังนี้

            คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบัญชี สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
            คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์
            คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์
            คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
            คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
            คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาการพยาบาล
            คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกม สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์


  ระดับปริญญาโท 3 หลักสูตร

            หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
            หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา และสาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
            หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ


  ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

            หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู


          สำหรับอธิการบดีของมหาวิทยาลัยอีสาน คือ ดร.อัษฏางค์ แสวงการ เป็นบุตรชายของพันตรี ดร.อุดร แสวงการ และ ดร.จรรยา แสวงการ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยอีสาน ปัจจุบัน ดร.อัษฏางค์ อายุ 49 ปี จบการศึกษาปริญญาตรีจากสถาบันราชภัฎเลย สาขาการบริหารโรงเรียน ปริญญาโทจากวิทยาลัยบัณฑิตสกลนคร สาขานโยบายและการวางแผนทางสังคม และปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยอะดัมสัน สาขาการบริหารการศึกษา โดย ดร.อัษฏางค์ เคยทำงานคลุกคลีในแวดวงการศึกษามามากมาย ทั้งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเทคโนโลยีธุรกิจอาชีวะ, อุปนายกโรงเรียนชีวศึกษาเอกชน ,คณะกรรมการสมาชิกคุรุสภา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จังหวัดขอนแก่น, อธิการบดีวิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ ฯลฯ

          นอกจากนี้ ดร.อัษฏางค์ แสวงการ ยังเคยทำงานด้านการเมือง โดยดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดขอนแก่น และเคยลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.เขต 1 จังหวัดขอนแก่น เมื่อปี พ.ศ.2543 ในนามพรรคเสรีธรรม

          และจากข่าวฉาวที่ระบุว่า มหาวิทยาลัยอีสานได้ขายใบประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครูให้นักศึกษา ก็ทำให้สภามหาวิทยาลัยสั่งพักการ ปฏิบัติงานของ ดร.อัษฎางค์ แสวงการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอีสาน ทันที รวมทั้ง ดร.นาคพล เกินชัย คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย นายทัศนะ เกตุมณี รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย น.ส.อนงลักษณ์ ชุมปลา ผู้ช่วยฝ่ายทะเบียนบัณฑิตวิทยา ลัย นายณัฎฐนันท์ บัวภา เจ้าหน้าที่ประจำบัณฑิตวิทยาลัย รวมไปถึงรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ทุกคนออกไปอย่างไม่มีกำหนด จนกว่าการสอบสวนทางวินัยจะเสร็จสิ้น พร้อมกับแต่งตั้ง ศ.เกียรติคุณ ดร.สุมนต์ สกลไชย อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปฎิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยอีสานอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก
มหาวิทยาลัยอีสาน   ,  khonthai.com  ,


แอพแรกที่คุณเลือก           สมาชิกกระปุก
E-mail :
Password :

หมายเหตุ
• ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
• ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใดๆ ก็ตามลงในช่องแสดงความคิดเห็น
• ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
• ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะ สม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
 ข้อตกลงในการแสดงความคิดเห็นบนเว็บไซต์กระปุกดอทคอม
คลิกเลือกอารมณ์ที่ต้องการ ตาใส , เซ็ง , ร้องไห้ , เจ้าเล่ห์ , หัวเราะ , ตลก , โกรธ

คุณสามารถแสดงความคิดเห็น ได้โดยไม่จำเป็นต้องเป็น สมาชิกนะคะแต่ถ้าสมัคร สมาชิกและเข้าสู่ระบบก่อนโพส ข้อความเราจะโชว์รูปของคุณ ขึ้นมาให้เด่นๆเลยนะ
กรุณา เคาะเว้นวรรค ระหว่างข้อความด้วยนะคะ ระบบจะตัดคำได้สวยงาม ถ้าพิมพ์ติดกันไปหมด ระบบจะไม่ตัดคำให้นะคะ
ชื่อ : โค้ด :
กรุณานำโค้ดด้านข้าง กรอกในช่องว่างด้วยคะ (พิมพ์เป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็ได้)
กรุณาคลิก ส่งข้อความ เพียงครั้งเดียวค่ะ....


ความคิดเห็นที่ 75 หัวข้อข่าว รู้จัก มหาวิทยาลัยอีสาน ม.ฉาวซื้อขายวุฒิ
ทำไมยังเห็นน้องๆไปเรียนอยู่ เหมือนไม่มีอะไร
จากคุณ อ.อ้น เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-09-28 20:04:59 ]
ความคิดเห็นที่ 74 หัวข้อข่าว รู้จัก มหาวิทยาลัยอีสาน ม.ฉาวซื้อขายวุฒิ
ตอนนี้จับตาพวกหัวหน้าศูนย์หรือนายหน้ามันเคยได้เงินหลอกคนไปเรียนตอนนี้มันไม่มีเงินไม่มีคนให้หลอก...มันเคยใช้เงินเหมือนราชา..ระวังพวกคุณจะโดนหลอกอีก
จากคุณ ลาวตาสวด เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-08-14 22:23:38 ]
ความคิดเห็นที่ 73 หัวข้อข่าว รู้จัก มหาวิทยาลัยอีสาน ม.ฉาวซื้อขายวุฒิ
ทำมัยมหาลัยทำได้เขตจะไม่ให้สอบครผู้ชวยแล้วจะให้อิสานล่มไปถึงใหนคุณมีความสุขแต่นักศึกษา ป.บัญฑิต รุ่น 1จะตายแล้วทั้งที่เรียนเต็มๆๆ ฝึกสอนเต็มที่ บ้าที่สุด
จากคุณ ไข่นุ้ย เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-05-07 13:10:50 ]
ความคิดเห็นที่ 72 หัวข้อข่าว รู้จัก มหาวิทยาลัยอีสาน ม.ฉาวซื้อขายวุฒิ
เซงๆโว้ง
จากคุณ ประภา ตะนัง เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-10-29 18:29:20 ]
ความคิดเห็นที่ 71 หัวข้อข่าว รู้จัก มหาวิทยาลัยอีสาน ม.ฉาวซื้อขายวุฒิ
คนที่เรียนก็มีความหวังอยากจะนำไปประกอบการทำงานทำไมไม่เห็นใจกันบ้างถึงเห็นเป็นของเล่นอย่าซำ้เติมกันเลยคนไทยด้วยกันสำหรับคนที่ไม่รู้เรื่องจะให้เขาทำอย่างไรช่วยให้คำแนะนำหน่อยทางออกคือเอาเงินค่าเทอมคืนเค้าได้หรือเปล่า
จากคุณ มะลิ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-09-11 08:54:51 ]
ความคิดเห็นที่ 70 หัวข้อข่าว รู้จัก มหาวิทยาลัยอีสาน ม.ฉาวซื้อขายวุฒิ
ถึงความคิดเห็นที่2 นะครับ มันเป้นชื่อมหาลัยครับ กรุณาอ่านข่าวให้กรองด้วย ไม่ใช้สักแต่จะโว้ยวาย คุณไม่ต้องไปว่านักข่าวหรอก ว่าตัวคุณเองนั้นแหละ หือๆๆ ปญอ ได้อีกนะคุณ
จากคุณ อิอิ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-07-05 14:55:00 ]
ความคิดเห็นที่ 69 หัวข้อข่าว รู้จัก มหาวิทยาลัยอีสาน ม.ฉาวซื้อขายวุฒิ
คนที่ได้ผลประโยชน์มากคือหัวหน้าศูนย์-ผอ.ศูนย์-หรือเรียกแบบเข้าใจง่ายๆก็คือพวกนายหน้านั่นแหละครับมันกินค่าหัว40/60พักหลังๆเห็นบอกว่าทาง ม.อิสานแบ่งให้50/50คุณคิดดูนักศึกษา 1 คนมีค่าใช้จ่ายประมาณ 120000 บ.นายหน้าได้ 60000 ถ้า นศ.100 คน=6000000 บ.รวยเละครับพวกที่เจ็บปวดมากคือจ่ายค่าเทอมไปครึ่งหนึ่งแล้วก็ท้อหยุดเรียนไปเฉยๆเงินก็ไม่ได้คืนที่ บุรีรัมย์เยอะมากทั้ง ป.ตรี ป.โทร โดนนายหน้าหลอกหมดครับพี่น้อง
จากคุณ คนลาว เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-05-10 14:30:43 ]
ความคิดเห็นที่ 68 หัวข้อข่าว รู้จัก มหาวิทยาลัยอีสาน ม.ฉาวซื้อขายวุฒิ
รายได้ดีจริงๆ จึงหยุดไม่ได้?
จากคุณ คนไทย เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-05-06 18:31:18 ]
ความคิดเห็นที่ 67 หัวข้อข่าว รู้จัก มหาวิทยาลัยอีสาน ม.ฉาวซื้อขายวุฒิ
ถ้าคุณแก้ไขขอให้คุณเจริญ..แต่ถ้ายังดื้อดึงระวังจะแพ้ภัยตัวเองนะครับ ม.อีสาน เวรกรรมมันมี
จากคุณ ต้นคนขอนแก่น เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-04-11 20:50:31 ]
ความคิดเห็นที่ 65 หัวข้อข่าว รู้จัก มหาวิทยาลัยอีสาน ม.ฉาวซื้อขายวุฒิ
อย่าเหมาหมดสิค่ะ พวกเขาเสียหายนะ เเล้วคนที่กำลังเรียนอยู่เขาจะรู้สึกยังงัย เห็นใจพวกเขาหน่อย
จากคุณ น็อต เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-01-03 10:25:39 ]
ความคิดเห็นที่ 64 หัวข้อข่าว รู้จัก มหาวิทยาลัยอีสาน ม.ฉาวซื้อขายวุฒิ
ใครซื้อวุฒิ คณะพยาบาล มออีสานได้ กรูให้เอาตีบมาถีบหน้า
จากคุณ คนมออีสาน เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-12-27 18:34:12 ]
ความคิดเห็นที่ 62 หัวข้อข่าว รู้จัก มหาวิทยาลัยอีสาน ม.ฉาวซื้อขายวุฒิ
ผมไม่คิดว่า ม.อีสานเลวทั้งหมดหรอกนะครับทุกสังคมมีคนดีคนเลวพระก็มีพระดีพระเลว..แต่ส่วนเลวคุณต้องแก้ไขแล้วมันมีจริงๆด้วยผมก็อยู่ใน ม.อีสานผมรู้ในส่วนดีผมก็ยกย่องสรรเสริญผมอยากเห็นสังคมที่ขาวสะอาดสง่างามสมราคาคำว่ามหาบัณฑิต
จากคุณ ต้อม เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-12-18 18:27:53 ]
ความคิดเห็นที่ 61 หัวข้อข่าว รู้จัก มหาวิทยาลัยอีสาน ม.ฉาวซื้อขายวุฒิ
ความคิดเห็นที่ 33 คุณออกความเห็นได้เยี่ยมจริงๆ ใครๆเขาก็จบที่ มอส.ทั้งนั้นแหละเป็นข้าราชการก็เยอะถมเถไป พวกเราไม่ต้องไปใส่ใจหรอกนะคนที่มาว่า มอส น่ะเขาพูดไปก็งั้นแหละไม่ต้องไปสนใจ เราจบจริงซะอย่าง เรื่องแค่นี้จิ๊บๆ เดี๋ยวก็จางหายไป เป็นกำลังใจให้เพื่อนๆที่จบ มอสนะครับ
จากคุณ เด็กมารยาทดี เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-10-12 20:14:17 ]
ความคิดเห็นที่ 59 หัวข้อข่าว รู้จัก มหาวิทยาลัยอีสาน ม.ฉาวซื้อขายวุฒิ
ทำไมที่เลิกวิจารณ์สักที คนที่เขาเรียนก็เรียนจริง ๆ อย่ามาเหมารวมกันทั้งมหาลัยซิ
จากคุณ ดิ่ง เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-09-18 09:53:53 ]
ความคิดเห็นที่ 58 หัวข้อข่าว รู้จัก มหาวิทยาลัยอีสาน ม.ฉาวซื้อขายวุฒิ
เป็นกำลังใจให้คนที่เรียนอยู่ มอส นะ ถ้าเราตั้งใจซะอย่างใครก็แพ้ สู้ๆนะ อย่าดูถูกให้มากนัก พวกที่ว่าตัวเองดีนะดีพอแล้วหรือ ถ้าดีพอลองไปคิดใหม่ คนดีเขาไม่คิดสมน้ำหน้าคนอื่นหรอก คนดีเขาต้องคิดดีตลอด สู้ๆนะ น.ศ. มอส
จากคุณ นี สมวาสนา เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-09-10 17:25:34 ]
ความคิดเห็นที่ 57 หัวข้อข่าว รู้จัก มหาวิทยาลัยอีสาน ม.ฉาวซื้อขายวุฒิ
ที่บอกว่าม.อิสานขายวุฒิ ป.บัณฑิตแค่จิ๊บๆ..เขาขายทุกคณะทุกสาขาภาครัฐไม่รู้จริงๆหรือแกล้งโง่...เที่ยวไล่บี้แต่ ป.บัณฑิต โง่จริงๆภาครัฐไม่ว่ากระทรวงศึกษา..สกอ..กพ..มันโง่จริงหรือมันมีส่วนร่วมกับ ม.อิสานก็ไม่รู้
จากคุณ คนหวังดี เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-29 14:39:46 ]
ความคิดเห็นที่ 56 หัวข้อข่าว รู้จัก มหาวิทยาลัยอีสาน ม.ฉาวซื้อขายวุฒิ
คิดแล้วก็ดีใจ คิดแล้วก็เสียใจ แต่ก็เห็นใจเพือนๆๆๆๆๆๆที่เรียนด้วยกันนะบางคนเงีนจะกีนข้าวไม่มีแต่เงีนค่าเทิมมี คิดดูคนอยากเรียนอยากรู้ครูอาจารย์บางคนก็แสนจะดีนะ แต่บางคนก็เห็นแก่ได้ ไม่เคยคิดเห็นสว่นรวมบางเลยแต่ต้องทำใจ คนเรามีทังดีและไม่ดี คนที่เรียนมหาลัยของรัฐใช้ว่าจะเก่งและดีทุกคนสะที่ไหน คนที่ทำผิดส่วนมากที่ทำให้บ้านเมืองเสียหายไปดูดี มันจบมาจากไหนดูแล้วคิดเอาแล้วกันคนมีอำนาด ทำผิดกดหมายบ้านเมืองก็จบจากมหาลัยดั่งๆๆๆๆๆทังนั้นสะนั้นขอรองสังคมว่าอย่าชำเติมกันขอให้ส่งสารคนที่มาเรียน มอสบาง
จากคุณ จากคุนเห็นใจ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-12 22:54:56 ]
ความคิดเห็นที่ 55 หัวข้อข่าว รู้จัก มหาวิทยาลัยอีสาน ม.ฉาวซื้อขายวุฒิ
ยอมรับความจริงเสียเถอะครับ ม.อิสาน อย่าดื้อดึงมากนักเลยแล้วอย่าเที่ยวไปหาว่ามหาลัยอื่นเขาแย่กว่า ม.อิสาน ตัวเองต่ำแล้วก็อย่าดึงที่อื่นเขาลงต่ำไปด้วยเลยถ้ายอมรับความจริงแล้ว...มันจะสง่างามโดยเฉพราะศูนย์นอกมหาลัยครับสุดยอดของความแย่คนได้ผลประโยนช์คือหัวหน้าศูนย์รวยอู้ฟู้เรื่องจริงมันเป็นอย่างนี้ภาครัฐมันก็โคตเลวบอกว่าเขาผิดแต่ไม่เห็นทำอะไรสักอย่างเดี๋ยวนี้ก็ยังเรียนกันเฉย
จากคุณ เบื่อประเทศไทย เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-09 18:03:27 ]
ความคิดเห็นที่ 53 หัวข้อข่าว รู้จัก มหาวิทยาลัยอีสาน ม.ฉาวซื้อขายวุฒิ
เราสู้อ่านหนังสือสอบแทบตาย กว่าจะได้เรียนในมหาลัยของรัฐ เด็กที่เรียนมหาลัยเอกชนแทบไม่ต้องทำอะไรเลย แค่มีเงินก็เรียนมหาลัยได้ ดูแค่พื้นฐานการศึกษาระดับ ม.ปลายก็ต่างกันละ ยังจะมีการซื้อขายวุฒิกันอีก นี่มันบ่งบอกถึงมาตรฐานการศึกษาของมหาลัยเอกชนจริงๆ
จากคุณ เด็ก ม.รัฐ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-07-30 17:01:26 ]
ความคิดเห็นที่ 52 หัวข้อข่าว รู้จัก มหาวิทยาลัยอีสาน ม.ฉาวซื้อขายวุฒิ
ความจริงก็คือความจริง จะผิดหรือถูก ไอ้มือที่ 3(ไอ้พวกขายข่าวไปหาข่าวอื่นบ้างเถอะ ข่าวนี้เขาคงให้เงินเยอะสิสปอนเซอร์นะออกข่าวได้เป็นปี) ไปยุ่งอะไรกับเขา
ว่างมากมาอมตี น หน่อยมะ
มหาลัยอิสานดีมาก อาจารย์สอนโคตรดี อาจารย์ก็เก่ง เรียนรัฐบาลมาก็มากมายสู้ ม.อิสานไม่ได้ อาจารย์เอาใจใส่ดีให้เคล็ดลับวิชาดีๆ มา
อยากจะประกาศให้โลกรู้ว่าข้าพเจ้าจะทำให้ม.อิสาน มีชื่อเสียงและยิ่งใหญ่กว่าเดิมอีก 10 เท่า ใครจะว่าอย่างไรช่างแต่ข้าพเจ้าภูมิใจมากที่เรียนที่นี่ อยากให้รัฐบาลเป็นอย่างนี้บ้าง
จากคุณ ว่าที่นายก เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-07-25 20:36:06 ]
ความคิดเห็นที่ 51 หัวข้อข่าว รู้จัก มหาวิทยาลัยอีสาน ม.ฉาวซื้อขายวุฒิ
ข่าวก็คือข่าวเขียนไม่เว้นทุกวัน เรารึก็ตั้งใจไปเรียนที่สว่างแดนดินทุกเสาร์อาทิตย์ ท่านอาจารย์แม่ก็ตั้งใจสอนอย่างเต็มที่ เราก็รับเอาเต็มๆ จนเมื่อวันที่5 กค.54 ที่ผ่านมา การจัดประชุมสัมมนาก็เสร็จเรียบร้อยด้วยดี แขกที่เชิญมาก็ชมเชยว่าจัดได้ดีมาก วิทยากร ท่านณัฐชฎา ชัชวาลย์ ก็ถูกแขกที่มาร่วมงานกล่าวชมไม่ขาดว่าสุดยอด เรื่องหลักการและแนวปฏืบัติการวิจัยในชั้นเรียน สามารถเข้าใจและทำได้ เ ขาบอกว่าถ้าจัดที่ไหนเชิญเราด้วยก็แล้วกัน
นี่แหละเราถึงภูมิใจว่เราม .อีสานสามารถทำได้จริงๆไม่ใช่ลอกเขามาค่ะ
จากคุณ คุณชน เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-07-09 22:30:40 ]
ความคิดเห็นที่ 50 หัวข้อข่าว รู้จัก มหาวิทยาลัยอีสาน ม.ฉาวซื้อขายวุฒิ
จากความคิดเห็นที่ 48 ข้อ 5. คนที่ถูกกล่าวถึงคนนี้เป็นพวกประเภทที่ "เขียนด้วยมือลบด้วยเท้า" รึเปล่า?
จากคุณ ดดดดด เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-07-06 13:43:12 ]
ความคิดเห็นที่ 49 หัวข้อข่าว รู้จัก มหาวิทยาลัยอีสาน ม.ฉาวซื้อขายวุฒิ
6ประเทศไทยเราถ้าคนในชาติคิดกันแต่คอยซ้ำเติมคนล้มแล้วเมื่อไหร่ชาติเราจะเจริญครับ..ปรับ..กบาลทัศน์..กันใหม่เถอะครับ
ยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดี..เห็นใจเมื่อถูกกระทำ ดูฝรั่งหน่อยครับ..พอดูการแสดงถ้าคนไทยทำพลาดฝรั่งเงียบ..แต่คนไทยโหป่าฮาชาติตนเอง..พอแสดงดีเงียบ..แต่ฝรั่งปรบมือ..พฤติกรรมแบบนี้เลิกเถอะครับ..จิตที่อิจฉาริษยา..มันน่าจะยุติได้แล้วครับเพื่อความเจริญของประเทศ..ปรับ..กบาลทัศน์กันเถอะครับ
จากคุณ ดร.เสือ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-06-24 13:15:23 ]
ความคิดเห็นที่ 48 หัวข้อข่าว รู้จัก มหาวิทยาลัยอีสาน ม.ฉาวซื้อขายวุฒิ
3.คนที่เรียนแบบตั้งใจก็มี..คนที่เรียนแบบไม่ตั้งใจก็มี..นั่นเป็นเรื่องส่วนบุคคล...ผมอยากให้ดูประเด็นมากกว่า
4.ข้อเท็จจริงมีหลายมหาลัยที่มีลักษณะคล้ายมออีสาน..แต่บังเอิญว่าสถาบันเหล่านั้นไม่มีคนที่มีส่วนได้เสียเป็นคนมีอำนาจมาเกี่ยวพัน
5.ลองไปถามคนที่มีส่วนได้เสียที่ให้ข่าวทุกวันดูสิครับเขาได้เปิดศูนย์นักศึกษาของมออีสานหรือไม่...เขาได้ค้างเงินหลายล้านให้กับมอนี้หรือไม่...โดนทวงก็เลยประจานกันหรือไม่...อันนี้ทุกท่านไปพิสูจน์เอาเองมไม่มีใครว่าจริงหรือไม่จริง..แม้ผมเองก็ไม่รู้ว่าจริงไหม..แต่ลองๆไปสืบดูสิครับแล้วจะได้คำตอบ
จากคุณ ดร.เสือ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-06-24 13:14:49 ]
ความคิดเห็นที่ 47 หัวข้อข่าว รู้จัก มหาวิทยาลัยอีสาน ม.ฉาวซื้อขายวุฒิ
1.ความเป็นจริงทุกคนก็ทราบว่าอะไรเป็นอะไรการคุยข่าวถึงคนที่ 3 ต้องเป็นแบบวิทยาศาสตร์พิสูจน์ได้
2.นักศึกษาที่จบมออีสาน มีคุณภาพหรือไม่..ตัวชี้ววัดคือนักศึกษาที่จบจากมออีสานสอบบรรจุรับราชการได้แถมลำดับต้นๆด้วย..ในขณะที่มหาลัยอื่น(รัฐและเอกชน)บางคนสอบไม่ได้..ด้วยเหตุและผลครับอย่างนี้เขาเรียกว่าคุณภาพหรืออะไร
จากคุณ ดร.เสือ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-06-24 13:13:29 ]
ความคิดเห็นที่ 46 หัวข้อข่าว รู้จัก มหาวิทยาลัยอีสาน ม.ฉาวซื้อขายวุฒิ
ม.อีสานต้องอยู่ต่อนะครับ ลูกศิษย์ที่จบออกไป สร้างชื่อเสียงให้มีมากมาย สิ่งไหนไม่ดีต้องแก้ไข เพื่อพัฒนาด้านการศึกษาต่อไป เสียดายหลายๆความคิดเห็นที่ทับถมคนอื่น เวลานี้น่าจะให้กำลังใจกันดีกว่า.
จากคุณ วันฟ้าใส เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-06-18 00:43:31 ]
ความคิดเห็นที่ 45 หัวข้อข่าว รู้จัก มหาวิทยาลัยอีสาน ม.ฉาวซื้อขายวุฒิ
ลูกหลานสอบบรรจุได้ที่ 1 และทำงานแล้วญาติๆก็ไม่สบายใจมากกลัวลูกจะได้ออกจากครูทั้งๆที่เป็นคนตั้งใจเรียนจริงจาก ป.บัณฑิต มอส. แต่ดิฉันบอกไปว่ายังไงผู้หลักผู้ใหญ่ท่านไม่ทิ้งเราแน่นอนอดทนรอฟังข่าวและขยันทำงานให้มีคุณภาพ ทำด้วยความจริงใจสมกับที่เราอยากเป็นครูทุ่มเทงานให้เต็มที่ กุศลผลบุญของเราจะนำมาซึ่งความสุขในอนาคต
จากคุณ คนเดิม เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-06-17 05:21:37 ]
ความคิดเห็นที่ 44 หัวข้อข่าว รู้จัก มหาวิทยาลัยอีสาน ม.ฉาวซื้อขายวุฒิ
คนเรียนจริงก็มี ตั้งใจเรียนอาจารย์ของ มอส.แต่ละท่านก็สุดยอดสอนดีๆทุกท่านยอมรับว่าเก่งมากๆท่านมีแต่อาจารย์ที่มีคุณภาพมาสอนไม่งั้นจะสอบทำงานได้หรือ สักแต่ว่าฟังคนอื่นว่ามา อย่าเหมารวมซิคะ คนเขาตั้งใจเรียนมีความรู้ความสามารถก็มีหลายๆคน คนล้มอย่าข้ามถ้าลุกขึ้นมาได้จะยิ่งใหญ่กว่าเดิม
จากคุณ chonradee charoensri เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-06-06 21:09:35 ]
ความคิดเห็นที่ 43 หัวข้อข่าว รู้จัก มหาวิทยาลัยอีสาน ม.ฉาวซื้อขายวุฒิ


เป้นสุข ความคิดเห็นที่ 21 22 นะ

ถ้าจบอักษรจุฬา ศิลปศาสตร์ ธรรมศาสตร์ อยากเป็นครู

คงไม่ได้เป็นหรอกมั้ง ถ้าคิดแบบเธอ

เธอเรียนครูราชภัฏ แล้วมาว่าคนอื่นทำไมไม่เรียนครูแต่แรก

แล้วฉันถามเธอหน่อยว่า ใครรู้อนาคตบ้าง หรือว่าเธอไม่เคยล้มเหลวในชีวิต

ระวังเหอะ ครูอย่างเธอ ไปสอนที่ไหน ที่นั่นจะวุ่นวาย

เพราะเธอมันคนใจแคบ และชอบเหยียบคนอื่นซ้ำ

แน่จริงเข้าคุรุจุฬาไปเลยสิ .....ร่วมประณามคนใจแคบอย่างนังเป็นสุข
จากคุณ ไม่ชอบความเห็น 21 22 เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-06-05 15:32:54 ]
ความคิดเห็นที่ 41 หัวข้อข่าว รู้จัก มหาวิทยาลัยอีสาน ม.ฉาวซื้อขายวุฒิ
ดร. กุหลาย จะทำยังงัย พา คนเป็นร้อย ไปเสียชื่อกับตัวเอง
จากคุณ ไม่มีอะไรได้มาง่ายๆๆ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-06-01 21:11:49 ]
ความคิดเห็นที่ 40 หัวข้อข่าว รู้จัก มหาวิทยาลัยอีสาน ม.ฉาวซื้อขายวุฒิ
ใครอ่านความคิดเห็นนี้ แล้วจะให้คำแนะนำอะไรได้บ้าง
เราหลงเชื่อ และ โดนหลอก และ เสียเงิน เสียเวลา เสียใจ กับการได้รับปริญญา จาก มอส เราจะร้องเรีย เราจะเอา เงินคืน เอาเวลาคืน เอาความรู้สึกคืน ได้มัย ใครช่วยตอบที
จากคุณ พึงจบใหม่ ใบเกรดยังไม่ได้เลย เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-06-01 21:08:49 ]
ความคิดเห็นที่ 39 หัวข้อข่าว รู้จัก มหาวิทยาลัยอีสาน ม.ฉาวซื้อขายวุฒิ
เอาส่วนไหนของ ร่างกายคิด ที่ขายวุฒิ กว่าจะเปิดมหาลัยได้ อาชีพของพ่อแม่ ทำมาตั้ง 40 ปี สุดท้ายก็ลบด้วยเท้า โคตรปัญญาอ่อน เงินบางที่ก็ซื้อไม่ได้ทุกอย่างนะ
จากคุณ เบื่อมากคนเลว เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-06-01 21:04:39 ]
ความคิดเห็นที่ 38 หัวข้อข่าว รู้จัก มหาวิทยาลัยอีสาน ม.ฉาวซื้อขายวุฒิ
จะทำงัยดี??? เรียนจบ มอส แล้ว ไม่อยากได้ ไม่อยากให้ใครรู้ว่าเรียนจบที่นี้ เสียเงินไปเป็นแสน เลย เสียเวลาเป็นปี ขับรถไปเรียนตั้งไกล เวลาลาสอบต้องบินจากต่างประเทศมาสอบ เสียค่าใจมาก ที่เลือกทางผิด เราจะ เอาผิดมหาลัยยังงัย ขอเงินคืนได้มัย จะไปเรียนที่ใหม่ที่ไม่ทำให้เราอาย
จากคุณ เร็กซ์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-06-01 20:59:17 ]
ความคิดเห็นที่ 35 หัวข้อข่าว รู้จัก มหาวิทยาลัยอีสาน ม.ฉาวซื้อขายวุฒิ
ขอแสดงความเห็นใจผู้ที่ตั้งใจศึกษาในหลักสูตรอื่น ๆ ทุกหลักสูตร
การแยกน้ำเสียออกจากน้ำดี อาจใช้เวลา ขอให้อดทน อดกลั้น ข่มใจต่อบรรยากาศและผู้คนที่ไม่เข้าใจ หรือผู้พร่องคุณธรรมในการมองข้อมูล ตัวบุคคล และเหตุการณ์อย่างพิเคราะห์ แต่การศึกษาและการทำงานเพื่อสังคมในอนาคตเป็นเรื่องที่เราต้องตระหนักยิ่งกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทุกอย่างมีเกิดขึ้น ตั้งอยู่และดับไป แล้วเกิดขึ้นดังนี้เสมอ เป็นกำลังใจให้"น้ำดี" ทุกคนนะครับ
จากคุณ เฒ่ากะเทิน เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-05-29 07:03:21 ]
ความคิดเห็นที่ 34 หัวข้อข่าว รู้จัก มหาวิทยาลัยอีสาน ม.ฉาวซื้อขายวุฒิ
ม.ลัยทำตามความต้องการของคนครับคนยังมีกิเลสตัณหาไม่อยากเห้นใครสูงกว่าตนผมจะเรียนอย่านี้ครับถ้านายก อบต.จบ ม.6 แต่ลูกน้องจบ ป.ตรี ป.โท แล้วนายกจะซื้อไหมครับแต่ถ้าไปนั่งเรียนผู้บริหารเขาก็ไม่มีเวลา....มันเป็นอย่างนี้จริงๆครับสังคมไทย..สรุปมันจำเป็นต้องซื้อครับ
จากคุณ ออฟ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-05-27 11:02:46 ]
ความคิดเห็นที่ 33 หัวข้อข่าว รู้จัก มหาวิทยาลัยอีสาน ม.ฉาวซื้อขายวุฒิ
จบมาหลายปีแล้ว ทำงานดีดีเหมือนกัน คนจบมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพหางานทำได้ยังครับ
จากคุณ เด็กมออีสาน เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-05-26 09:51:52 ]
ความคิดเห็นที่ 32 หัวข้อข่าว รู้จัก มหาวิทยาลัยอีสาน ม.ฉาวซื้อขายวุฒิ
เห็นด้วยกับความคิดเห็นที่ 31 เป็นอย่างยิ่งค้าบ...
จากคุณ คมอส เหมือนกัน เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-05-23 13:45:40 ]
ความคิดเห็นที่ 31 หัวข้อข่าว รู้จัก มหาวิทยาลัยอีสาน ม.ฉาวซื้อขายวุฒิ
มีแต่คนว่ามออีสาน แต่ไม่เหนมีใครด่าคนซื้อวุฒิมั้ง ออกมาประจานความเลวของตัวเอง เฮ้อ...สงสารนักศึกษา ที่เรียนอยู่ตอนนี้มั้ง ไอ้คนข้างล่างก็เรียนสูง ๆ จะได้มีหน้าที่การงาน มาตรวจสอบมออีสาน หรือไม่ก็หาซื้อวุฒิที่อื่นดูสิ ว่าเค้าขายกันเท่าไหร่ 5555
จากคุณ คนมออีสาน เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-05-19 23:18:30 ]
ความคิดเห็นที่ 30 หัวข้อข่าว รู้จัก มหาวิทยาลัยอีสาน ม.ฉาวซื้อขายวุฒิ
อยากรู้จัง ข้างล่างจบจากที่ไหนมา เป็นคู่แข่งกันเหรอ ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีเถอะ ถึงแม้ผมจบจากที่อื่น และมาจากที่อื่น แต่ก็จะทำงานที่นี่ต่อไป จะใช้ความฉลาด ความสามารถ พัฒนา มออีสาน ให้ดี และอบรมนักศึกษา ให้มีคุณภาพ ไม่ถอยคับ
จากคุณ คนมออีสาน เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-05-19 23:09:16 ]
ความคิดเห็นที่ 29 หัวข้อข่าว รู้จัก มหาวิทยาลัยอีสาน ม.ฉาวซื้อขายวุฒิ
แก้ตัวไม่ขึ้นแล้วละ ม.อีสาน รัฐแม่งก้อแกล้งโง่ ทำไมไม่ไปตรวจสอบตั้งแต่ ปวช. ปวส. ปริญาตรี ด้วยว่ะ เผื่อเจออะไรดีๆ หรือว่ารัฐกลัวเสียรายได้หรอ มันซื้อขายกันตั้งแต่ ปวช. แล้ว ไปดูหน่อย
จากคุณ คนขอนแก่น เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-05-19 19:14:00 ]
ความคิดเห็นที่ 28 หัวข้อข่าว รู้จัก มหาวิทยาลัยอีสาน ม.ฉาวซื้อขายวุฒิ
ข่าวก้อคือข่าว มันแรงเกิน โดยเฉพาะเวบนี้ ทำขึ้นมาเพื่อประจาน และซ้ำเติมจิง ๆ เป็นกำลังใจให้ผู้บริหารทุกคนคับ
จากคุณ คนมออีสาน เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-05-18 20:49:41 ]
ความคิดเห็นที่ 27 หัวข้อข่าว รู้จัก มหาวิทยาลัยอีสาน ม.ฉาวซื้อขายวุฒิ
ยังไงก็ช่าง เป็นกำลังใจให้ ดร.อัษฎางค์ แสวงการ
เจ้านายดีดีแบบนี้หายากมากในประเทศไทย
จากคุณ กกกกก เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-05-18 16:27:54 ]
ความคิดเห็นที่ 26 หัวข้อข่าว รู้จัก มหาวิทยาลัยอีสาน ม.ฉาวซื้อขายวุฒิ
เป็นศิษย์เก่า ม.อีสาน จบหลายปีแล้ว แต่ก็สอบเข้ารับราชการได้ด้วยตัวเอง ก้อแสดงว่ามีคุณภาพอยู่นะ แล้วที่จบจากที่มีคุณภาพน่ะหางานทำได้รึยัง เตะฝุ่นสนุกมั้ย เอาเวลาว่างไปหางานทำเหอะ อย่ามัวมาซ้ำเติมคนอื่นอยู่เลย
จากคุณ ค.ล. เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-05-18 15:48:09 ]
ความคิดเห็นที่ 25 หัวข้อข่าว รู้จัก มหาวิทยาลัยอีสาน ม.ฉาวซื้อขายวุฒิ
อย่าว่าแต่ ม.อีสาน เลย ลองตรวจสอบดู ม.อื่นหน่อยสิ โดยเฉพาะของรัฐหลายๆ แห่ง ที่ว่าคุณภาพน่ะ ดูดีๆ เละยิ่งกว่าอีก เทอมนึงเรียนกี่วันไม่รู้
จากคุณ หัวเหม็น เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-05-18 15:42:26 ]
ความคิดเห็นที่ 24 หัวข้อข่าว รู้จัก มหาวิทยาลัยอีสาน ม.ฉาวซื้อขายวุฒิ
มออีสานมีหลายคณะ กรุณาอย่าเหมารวมสิ คนเรียนจิงจบจิงก็มี โดยเฉพาะคณะพยาบาลศาสตร์ เรามีสภาการพยาบาลมาตรวจสอบมาตรฐานวิชาชีพ คนเปนพยาบาล ถ้าไม่รักในวิชาชีพตัวเอง ก็ไม่รู้จะว่ายังไง... ดี ไม่ดี เก่ง ไม่เก่ง เราในฐานะพยาบาลผู้มีประสบการณ์ก็ต้องช่วยกันให้เด็กรุ่นใหม่ ๆ เป็นพยาบาลที่ทำงานได้ตามบริบท
จากคุณ อาจารย์พยาบาล เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-05-17 23:11:00 ]
ความคิดเห็นที่ 23 หัวข้อข่าว รู้จัก มหาวิทยาลัยอีสาน ม.ฉาวซื้อขายวุฒิ
ไม่เห็นด้วยกับคอมเม้นท์ที่ 22 นะ เพราะดูจาก นักศึกษาพยาบาลของมออีสาน มาฝึกที่ตึก ก้อดีนะ ดีกว่าบางที่ด้วยซ้ำ บางที่ตอบได้ดี แต่ทำไม่เปนก้อมี เฮ้อ อย่าซ้ำเติมกันเลย
จากคุณ พยาบาล เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-05-17 23:01:05 ]
ความคิดเห็นที่ 20 หัวข้อข่าว รู้จัก มหาวิทยาลัยอีสาน ม.ฉาวซื้อขายวุฒิ
เรียน ป.บัณฑิต ยังไงก็ไม่ได้มาตรฐานสู้เรียนครุศาสตร์ 5 ปี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏไม่ได้...เพราะราชภัฏเค้าได้มาตรฐานกว่า.....ที่อื่น...ในสาขาครู.....
จากคุณ เป็นสุข เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-05-17 13:10:02 ]
ความคิดเห็นที่ 19 หัวข้อข่าว รู้จัก มหาวิทยาลัยอีสาน ม.ฉาวซื้อขายวุฒิ
คนที่เรียนจริง ฝึกสอนจริงก็มี ไอ้ที่ขายน่ะ ถึง 0.1 % รึเปล่าก็ไม่รู้

ยังไง เค้าก็ต้องช่วยคนที่ไม่ซื้ออยู่ดี

เพราะมันคือการตัดสินที่เป็นธรรมที่สุด ถ้าเหมารวมคงไม่มีใครศรัทธาทั้งมหาลัย และคุรุสภาอย่างแน่นอน
จากคุณ คิดดี ทำดี เป็นกลาง เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-05-09 19:56:24 ]
ความคิดเห็นที่ 18 หัวข้อข่าว รู้จัก มหาวิทยาลัยอีสาน ม.ฉาวซื้อขายวุฒิ
คนที่เรียนจริงก็เยอะนะครับอย่าเหมารวม
จากคุณ ชัย เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-05-04 09:02:29 ]
ความคิดเห็นที่ 17 หัวข้อข่าว รู้จัก มหาวิทยาลัยอีสาน ม.ฉาวซื้อขายวุฒิ
เคยไปเรียนเหมือนกันค่ะที่อำเภอท่าบ่อเป็นวิทยาเขต จ่ายไปแล้ว 3000 โชคดีที่ตัดสินใจออกก่อนนะ มหาลัยแบบนี้น่าจะสั่งปิดไปเลยหรอกลวงกันชัดๆมาลองเราไปเรียนบอกว่ามีสาขาที่เราต้องการมันเสือกเปิดอยู่สาขาเดียวคือการจัดการขอให้มันโดนสั่งปิดเร็วๆเถอะจะได้ไม่ไปเที่ยวหรอกคนอื่นๆ ที่ผ่านมาก้อนึกเสียว่าทานหมามัน มันไม่มีปัญญาหากินทางอื่นได้แล้ว
จากคุณ ทานมัน เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-05-03 20:54:48 ]