ปลดผู้บริหาร ม.อีสานสั่ง สกอ.คุม!


รับแจ้งเตือนข่าวใหม่ ประเด็นฮิตทางมือถือ คลิกที่นี่ <<

ปลดผู้บริหารม.อีสานสั่ง สกอ.คุม! (ไทยโพสต์)


          ศธ. แถลงชี้ชัดมหาวิทยาลัยอีสานมีความผิดจริง ขายใบ  ป.บัณฑิต อธิการบดี อาจารย์ที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่เจอโทษปลอมแปลงเอกสาร สั่งด่วน สกอ.ตั้งคณะกรรมการควบคุมมหาวิทยาลัยเข้างานบริหารแทนผู้บริหาร-สภามหาวิทยาลัย ชี้หากเกินเยียวยาอาจพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาต ด้าน สกอ.เผยสัปดาห์หน้าลงพื้นที่ตรวจมหาวิทยาลัยที่เข้าข่ายซื้อขายใบ ป.บัณฑิตอีก ชี้บัณฑิตที่ซื้อใบปริญญาให้มารายงานตัวภายใน 30 วัน

          กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) โดยนายไชยยศ จิรเมธากร รัฐมนตรีช่วย ศธ. ได้แถลงผลสรุปการสอบสวนข้อเท็จจริง กรณีมีหลักฐานว่า มหาวิทยาลัยอีสาน (มอส.) ขายใบประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต) ให้นักศึกษาที่ต้องการเป็นครูนั้นว่า จากการลงตรวจพื้นที่ของคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และคุรุสภา พบว่า มหาวิทยาลัยอีสาน มีการซื้อขายปริญญาบัตร (ป.บัณฑิต) จริง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน

          หลังจาก สกอ.สอบปากคำพยาน 4 ราย และคุรุสภาสอบปากคำพยาน 9 ราย อาทิ เมื่อวันที่  25 ก.พ. พยาน 2 รายแจ้งว่า ได้เข้าพบอาจารย์ของ ม.อีสาน เพื่อขอซื้อใบ ป.บัณฑิต ในราคา 45,000 บาท ซึ่งก็ได้รับใบ ป.บัณฑิต ในวันต่อมา และเมื่อวันที่  29 มี.ค. ก็มีพยานอีก 1 ราย เข้าพบอาจารย์ของมหาวิทยาลัยอีสาน โดยวางเงินมัดจำ 5,000 บาท เนื่องจากเงินไม่พอจึงไปโอนเงินให้พนักงาน ม.อีสาน ในภายหลัง ซึ่งก็ได้รับใบ ป.บัณฑิต ในวันต่อมาเช่นเดียวกัน

          นายไชยยศกล่าวอีกว่า ขณะนี้อธิการบดี เจ้าหน้าที่ทะเบียน อาจารย์ที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยอีสาน มีความผิดฐานปลอมแปลงเอกสาร ตามประมวลกฎหมายอาญา 265, 268 พร้อมทั้งผิดตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.)  สถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยมีการกระทำความผิด อาทิ ระบบการเงินไม่เป็นไปตาม พ.ร.บ.สถาบันอุดมศึกษาเอกชนกำหนด ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า มีการแยกบัญชีต่างหากจากฝ่ายบัญชี แยกใบเสร็จรับเงินออกจากต้นขั้ว มีการแยกรายชื่อนักศึกษาออกจากทะเบียนนักศึกษาปกติ โดยรหัสนักศึกษาหมายเลขเดียวมี 2-3 คน และมีใบผลการเรียนไม่ตรงกัน หลังอาจารย์ผู้สอนยืนยันว่า ไม่เคยสอนนักศึกษาคนนี้ เป็นต้น

          นอกจากนี้ การตรวจสอบของ สกอ.ยังพบว่า มหาวิทยาลัยอีสานไม่ได้มาตรฐานตาม พ.ร.บ.สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่กำหนดว่า อาจารย์ประจำหลักสูตร ป.บัณฑิต 5 คน โดย 3 คนจะต้องมีวุฒิระดับปริญญาเอก หรือมีตำแหน่งวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ (รศ.) ขึ้นไป แต่ ม.อีสานไม่มี ทั้งนี้ คณะกรรมการสอบสวนได้เสนอตนให้ดำเนินคดีทั้งแพ่งและอาญากับอธิการบดี พนักงานทะเบียน อาจารย์ และนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยอีสานต่อไป

          รมช.ศธ. กล่าวอีกว่า เนื่องจากมีความผิดชัดเจน จึงเห็นควรให้ตั้งคณะกรรมการควบคุมมหาวิทยาลัย โดยในวันที่ 27 เม.ย. จะมีการประชุมของ สกอ.เพื่อจะสรรหาแต่งตั้งและเสนอชื่อคณะกรรมการทั้งหมดให้ตนอนุมัติให้ทันใน วันเดียวกัน ซึ่งมีผลทำให้ผู้บริหารและคณะกรรมการสภาของมหาวิทยาลัยอีสาน ทั้งหมดต้องพ้นสภาพการทำงาน ทั้งนี้ เรื่องการบริหารงานของมหาวิทยาลัยทั้งหมดจะถูกเปลี่ยนไปให้คณะกรรมการควบคุม ทำหน้าที่แทน ซึ่งเบื้องต้นยังไม่มีการกำหนดเวลา โดยคณะกรรมการควบคุมยังมีหน้าที่เยียวยาและดูแลมาตรฐานการเรียนการสอนให้กับ นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบด้วย ซึ่งหากการเยียวยาไม่สำเร็จก็จะมีการพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตสถานศึกษาได้

          "ผมอยากเรียนไปที่ผู้ปกครอง และบัณฑิตที่ได้ใบ ป.บัณฑิตปลอม ให้เข้ามายอมรับ และให้ข้อมูลกับเรา ทั้ง 3 หน่วยงานที่เราเปิดให้มารายงานตัว ได้แก่ สกอ. คุรุสภา และสำนักงานอธิการบดี 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น แต่สำหรับนักศึกษาที่ได้รับใบ ป.บัณฑิต จำนวน 663 ราย จะต้องมารายงานตัวที่คุรุสภา ซึ่งผู้ที่มารายงานตัวเราจะกันไว้เป็นพยาน ส่วนบัณฑิตรายใดไม่มารายงานตัวจะถือว่า เป็นผู้ที่ซื้อวุฒิปลอม ซึ่งจะแจ้งความเอาผิดร่วมกับอธิการบดีและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย" รมช.ศธ.กล่าว และว่า ให้บัณฑิตดังกล่าวมารายงานตัวภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันนี้ (27 เม.ย.) เป็นต้นไป

          ด้านนายสุเมธ แย้มนุ่น เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา กล่าวว่า จากกรณีดังกล่าว สกอ.จะลงไปตรวจสอบมหาวิทยาลัยที่เข้าข่ายมีความผิดด้วย  โดยบางมหาวิทยาลัยมีความน่าสงสัย อาทิ มีการผลิตบัณฑิตหลักสูตร ป.บัณฑิตมาก จำนวน 800-1,000 คน ซึ่งจะเริ่มตรวจสอบมหาวิทยาลัยที่เข้าข่ายในสัปดาห์หน้า ขณะที่ นายกำจร ตติยกวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยว่า ในวันที่ 27 เม.ย. คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) จะนัดประชุมด่วนเป็นกรณีพิเศษ เพื่อพิจารณาคณะกรรมการควบคุม ซึ่งที่ประชุม กกอ.ก็จะเสนอต่อ รมช.ศธ.ลงนามคำสั่งตั้งคณะกรรมการทันทีในวันที่  27 เม.ย. โดยคณะกรรมการดังกล่าวจะมีจำนวน 5-15 คน และประธานจะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถด้านการอุดมศึกษา มีความซื่อสัตย์และมีความกล้าหาญ ซึ่งจะเข้าไปดำเนินการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยจนกว่าปัญหาจะถูกแก้ไข ทั้งนี้ จะต้องใช้เวลาไม่น้อยในการจัดการแก้ไขปัญหาภายในมหาวิทยาลัยเบื้องต้น คือ การติดตามตรวจสอบการออกใบปริญญาบัตร และการจัดการศึกษาของทุกคณะสาขาหลักสูตร ว่าได้มาตรฐานหรือไม่ ซึ่งจะมีการตรวจสอบย้อนหลังไปทุกรุ่นจนกว่าจะไม่พบปัญหาขอขอบคุณข้อมูลจาก

แอพแรกที่คุณเลือก           สมาชิกกระปุก
E-mail :
Password :

หมายเหตุ
• ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
• ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใดๆ ก็ตามลงในช่องแสดงความคิดเห็น
• ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
• ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะ สม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
 ข้อตกลงในการแสดงความคิดเห็นบนเว็บไซต์กระปุกดอทคอม
คลิกเลือกอารมณ์ที่ต้องการ ตาใส , เซ็ง , ร้องไห้ , เจ้าเล่ห์ , หัวเราะ , ตลก , โกรธ

คุณสามารถแสดงความคิดเห็น ได้โดยไม่จำเป็นต้องเป็น สมาชิกนะคะแต่ถ้าสมัคร สมาชิกและเข้าสู่ระบบก่อนโพส ข้อความเราจะโชว์รูปของคุณ ขึ้นมาให้เด่นๆเลยนะ
กรุณา เคาะเว้นวรรค ระหว่างข้อความด้วยนะคะ ระบบจะตัดคำได้สวยงาม ถ้าพิมพ์ติดกันไปหมด ระบบจะไม่ตัดคำให้นะคะ
ชื่อ : โค้ด :
กรุณานำโค้ดด้านข้าง กรอกในช่องว่างด้วยคะ (พิมพ์เป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็ได้)
กรุณาคลิก ส่งข้อความ เพียงครั้งเดียวค่ะ....


ความคิดเห็นที่ 120 หัวข้อข่าว ปลดผู้บริหาร ม.อีสานสั่ง สกอ.คุม!
ไม่ต้องจบตรีก็ได้ดี มีถมไปก็เพราะพวกมรึงๆนั้นแหละสั่งสอนว่าต้องจบไม่งั้นไม่ใช่คน บางคนหัวดี นิสัยดี แต่ไม่จบไม่รับเข้าทำงาน ปิดโอกาสคนตั้งแต่ต้น ตูเห็นจบสี ชมพู แม่งงงงงงงงงงงงงงงบางตัวชะเอี้ยสุดๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
จากคุณ เสี่ยส่งออก เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-04-28 14:09:29 ]
ความคิดเห็นที่ 119 หัวข้อข่าว ปลดผู้บริหาร ม.อีสานสั่ง สกอ.คุม!
กรรมการสภามหาวิทยาลัยควรมีความผิดด้วย เนื่องจากเป็นผู้ควบคุม ชี้แนะทางด้านการบริหาร แต่ทำไมจึงลงโทษอธิการเพียงคนเดียว แปลกใจ
จากคุณ ทำไม เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-04-28 11:50:07 ]
ความคิดเห็นที่ 118 หัวข้อข่าว ปลดผู้บริหาร ม.อีสานสั่ง สกอ.คุม!
เฮ้อ...
จากคุณ Lnw2540 เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-04-28 11:14:08 ]
ความคิดเห็นที่ 117 หัวข้อข่าว ปลดผู้บริหาร ม.อีสานสั่ง สกอ.คุม!
อยากให้ตรวจสอบปริญญานิพนธ์ ของผู้ที่จบปริญญาโทด้วย เพราะได้ยินข่าวว่า ซื้อมาเหมือนกัน
จากคุณ siripong เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-04-28 10:28:36 ]
ความคิดเห็นที่ 116 หัวข้อข่าว ปลดผู้บริหาร ม.อีสานสั่ง สกอ.คุม!
คนมาเรียน ป.บัณฑิต ก็ใช่จะไม่มีความสามารถกันทุกคนนะคะ มันก็มีทั้งคนที่ดีและไม่ดีปะปนกันไป บางคนที่ตั้งใจจริง และค้นพบตัวเองช้า ว่าอยากเป็นครู แต่เรียนปริญญาตรี สาขาอื่นมา เช่น วท.บ. อย่างนี้ แต่ต้องมีวุฒิครูหรือใบประกอบวิชาชีพครู ถึงจะสอนได้ และสอบบรรจุได้ ก็ต้องมาเรียน ป.บัณฑิต รู้สึกผิดหวังมากเหมือนกันที่ทำให้ ป.บัณฑิตเสื่อมเสีย เพราะคนที่ตั้งใจจะเป็นครูจริง และเรียนจริง ฝึกสอนจริง สอบจริง ทุกอย่าง พูดรวมทุกมหาวิทยาลัยที่เปิดสอน ป.บัณฑิตนะคะ ก็ได้รับผลการกระทำของคนไม่กี่กลุ่ม ทำให้คุณภาพการศึกษาเสื่อมไปหมด ลงโทษให้รุนแรงเลยคะ ขอสนับสนุน
จากคุณ ป.บัณฑิตต่างมหาวิทยาลัย เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-04-28 10:24:54 ]
ความคิดเห็นที่ 115 หัวข้อข่าว ปลดผู้บริหาร ม.อีสานสั่ง สกอ.คุม!
เวลารับสมัครตรวจสอบให้ดี ๆ (ผู้ที่เกี่ยวข้องช่วยบอกวิธีตรวจสอบด้วยจะดีมากค่ะ) ถอนรากถอนโคนค่ะ ไม่ว่าจะทำงานมานานเท่าไร ถ้าซื้อวุฒิมา ช่วยเอาบุคคลพวกนี้ออกทีเถอะค่ะ เพราะมันปลอมตั้งแต่ต้นแล้ว
จากคุณ โลโก้ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-04-28 09:56:07 ]
ความคิดเห็นที่ 114 หัวข้อข่าว ปลดผู้บริหาร ม.อีสานสั่ง สกอ.คุม!
ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพวกครูที่มันทำเลยจะได้รู้ว่าใครทำบ้างไม่ใช่ว่าจะมาโทษคนซื้อป.บัณฑิต
จากคุณ kkk เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-04-28 09:42:08 ]
ความคิดเห็นที่ 113 หัวข้อข่าว ปลดผู้บริหาร ม.อีสานสั่ง สกอ.คุม!
กูเรียนมา 5 ปี เสียเงินเป็นแสนๆ แล้ว มาทำแบบนี้มันจะง่ายเกินไปมั้ย

น่าจะโดนโทษให้หนักกว่านี้จะได้ไม่มีใครเอาเยี่ยงอย่าง
จากคุณ คนนนน เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-04-28 09:00:20 ]
ความคิดเห็นที่ 112 หัวข้อข่าว ปลดผู้บริหาร ม.อีสานสั่ง สกอ.คุม!
เห็นด้วยกับ คห.ที่ 111 เป็นอย่างมากเลยน่ะและทำไม ศธ.ไม่ทำการตรวจสอบหมาลัยให้ทั่วทั้งประเทศ จะถือว่าเป็นการทำงานกันจริงจัง...555555
จากคุณ เรียนมาแทบตาย เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-04-28 05:25:36 ]
ความคิดเห็นที่ 111 หัวข้อข่าว ปลดผู้บริหาร ม.อีสานสั่ง สกอ.คุม!
มหาวิทยาลัยไม่ตรงตามคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดมาตั้งแต่ต้น เห็นทีต้องเอาผิดกับผู้อนุมัติให้ตั้งมหาวิทยาลัยด้วย จึงจะเป็๋นธรรมกับทุกฝ่าย
จากคุณ Tom เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-04-27 23:47:50 ]
ความคิดเห็นที่ 110 หัวข้อข่าว ปลดผู้บริหาร ม.อีสานสั่ง สกอ.คุม!
มันโดนปิดเด๋วมันก็เปลี่ยนชื่อมหาลัยใหม่ แค่นี้ ก็ไม่เสียหายละ 55+ ประเทศไทยทำได้ทุกอย่างอยู่แล้ว
จากคุณ เด็ก ราชภัฏ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-04-27 23:25:39 ]
ความคิดเห็นที่ 109 หัวข้อข่าว ปลดผู้บริหาร ม.อีสานสั่ง สกอ.คุม!
แล้วระดับอื่นจะมีปัญหาไหมครับ...มหาบัณฑิตนะ
จากคุณ 123 เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-04-27 22:48:58 ]
ความคิดเห็นที่ 108 หัวข้อข่าว ปลดผู้บริหาร ม.อีสานสั่ง สกอ.คุม!
ตั้งใจเรียนมาตลอด เข้าเรียนทุกครั้ง ลงชื่อเข้าเรียนทุกครั้ง สอบประจำวิชาก็มีหลักฐานการสอบ หลักฐานการสมัครและการจ่ายเงินตอนเสมัครก็มี ใบเสร็จเก็บไว้ทุกฉบับ ฝึกสอนก็ฝึกและมีหลักฐาน
พอมาเจอเรื่องแบบนี้ หมดกำลังใจ เรียนมาเป็นปี แล้วจะทำยังไงละเนี่ย
จากคุณ เสียความรู้สึก เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-04-27 22:31:30 ]
ความคิดเห็นที่ 107 หัวข้อข่าว ปลดผู้บริหาร ม.อีสานสั่ง สกอ.คุม!
ก็ คนเขาอยากได้ ม้นก้เลยมีคนเอามาขาย.....ม้นไม่ได้มีแค่ ที่เมืองไทยหรอก ต่างประเทศก็มีมากมาย.....แต่เขาพยายามเข้มงวดกวดข้น ปร้บปรุง ให้ม้นดีขึ้น.....ความจริงแล้วใบปริญญา เป้นส่วนหนึ่ง แต่ที่แน่ๆอยู่ที่คน คร้บ ถึงแม้เราจะจบ จาก มหาวิทยาล้ย ที่ไม่ด้ง ค้บฟ้า แต่ถ้าเราศึกษา ค้นคว้า ใฝ่รู้ พ้ฒนาต้วเองตลอด ก็เป็นคนเก่งได้.....ได้พบเห้น ลูกๆ หลานๆ หลายคน จบจากมหาวิทยาล้ยที่เมืองไทย อาจจะไม่มีชื่อเสียงมาก แต่เมื่อไปเรียนต่อที่ต่างประเทศ ก้ได้ไปสร้างชื่อเสียงด้านการเรียน และได้ร้บการยอมร้บจาก ครูบา อาจารย์ให้ได้ยินเสมอๆ ไม่แพ้พวกฝร้ง ม้งค่า ทำความปลาบปลื้มให้ ญาติ พี่น้อง.
จากคุณ หมอ..อเมริกา เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-04-27 22:27:56 ]
ความคิดเห็นที่ 106 หัวข้อข่าว ปลดผู้บริหาร ม.อีสานสั่ง สกอ.คุม!
ตอนนี้เรียนปีสุดท้ายแล้ว ถ้าสั่งปิดหมดอนาคตแน่ แต่ถ้าเรียนต่อก็จบกับการงาน เอาไงดี
จากคุณ ม.อีสาน เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-04-27 22:13:16 ]
ความคิดเห็นที่ 105 หัวข้อข่าว ปลดผู้บริหาร ม.อีสานสั่ง สกอ.คุม!
เรียนอยู่อ่ะทำไงดี จบไปตกงานแน่ๆเลย
จากคุณ าเด็กมออีสาน เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-04-27 22:09:43 ]
ความคิดเห็นที่ 104 หัวข้อข่าว ปลดผู้บริหาร ม.อีสานสั่ง สกอ.คุม!
อืม นักเรียนบางคนของ ม.อีสานคงไม่รู้เรื่องด้วย จารย์บางคนก็ไม่รุ้อะไรด้วย มีแต่อธิการและกรรมการบริหารแหละ ที่ทำเรื่องนี้
จากคุณ 59993 เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-04-27 21:45:29 ]
ความคิดเห็นที่ 103 หัวข้อข่าว ปลดผู้บริหาร ม.อีสานสั่ง สกอ.คุม!
เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะเข้าแจ้งความ อีก มหาลัยชื่อดัง ของภาคอีสาน
ที่ใช้คนใน หลอกว่าจะทำวุฒิให้ แล้วหลอกให้เราส่งเอกสารเข้าไปข้างใน พอได้เงินครบแล้ว ไม่ส่งเอกสารตามที่พูดจริง แบบนี้เข้าค่ายหลอกหลวงทั้งอธิการบดีด้วย คราวนี้ได้ดังรอบสอง และโดนปลดอีกมหาลัยแน่ จะแฉแมร่งให้หมดเลย ไอ่คนชื่ออนันท์ มันรับทำวุฒิทั่วประเทศ มันบอกว่ามันเป็นคนกลาง น่าจะใหญ่ เดี่ยวให้ กระทรวงศึกษาธิการจัดการมัน คราวนี้ไม่รอดแน่ โดนหลอกไปหลายราย แล้วมหาลัยใหญ่ด้วย มีหลักฐานการโอนใบสลิปด้วย พวกขายวุฒิหลอกหลวงประชาชน เดี่ยวพรุ่งนี้เข้าแจ้งความ และจะแฉเอง เดี่ยวจะแฉอีกรอบพรุ่งนี้ อยู่ใกล้ขอนแก่นนั้นละ มหาลัยโกงเงินขายใบวุฒิ โดนอีกมหาลัย ไม่ปล่อยไว้แน่นอน
จากคุณ เตีรยมแฉ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-04-27 21:37:49 ]
ความคิดเห็นที่ 102 หัวข้อข่าว ปลดผู้บริหาร ม.อีสานสั่ง สกอ.คุม!
ต่อไปใครที่จะมาเป็นครู น่านะเรียนครู 5ปี น่าจะดีกว่าการที่มาเรียนเอาวุฒินะ ดูมันไม่น่าเชื่อถือ
จากคุณ กี้ๆๆ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-04-27 21:37:20 ]
ความคิดเห็นที่ 101 หัวข้อข่าว ปลดผู้บริหาร ม.อีสานสั่ง สกอ.คุม!
คนที่เรียนจิงฝึกสอนจิง เรียนตามหลักสูตรทุกอย่างก็มีนะ ถ้าโดนถอนใบอนุญาติก็เสียทั้งเงิน(ค่าเทอม) ทั้งเวลา ทั้งเสียความรู้สึก ที่สำคัญตอนนี้ไปสมัครงานที่ไหนเค้าก็ไม่รับ เพราะเสียชื่อเสียงไปเต็มๆ ปลาเน่าไม่กี่ตัวเหม็นไปหมด อย่างนี้จะมีใครมารับผิดชอบบ้าง!
จากคุณ O_O เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-04-27 20:57:13 ]