คณะบริหารธุรกิจ ม.เกษตร


รับแจ้งเตือนข่าวใหม่ ประเด็นฮิตทางมือถือ คลิกที่นี่ <<
 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประวัติความเป็นมา


          เมื่อปี พ.ศ 2535 ได้แยกคณะออกจากคณะเศรษฐศาสตร์เป็นอีกคณะหนึ่งชื่อว่า "คณะบริหารธุรกิจ" เป็นคณะหนึ่งในจำนวนสิบสามคณะของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามประกาศ ในหนังสือราชกิจจานุเบกษาเล่มที่  109 ตอนที่ 120 วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ 2535 ทั้งนี้เป็นไปตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับ อุดมศึกษา ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535–2539)  โดยคณะบริหารธุรกิจมีหน้าที่ให้ผลิตบัณฑิต และมหาบัณฑิต จัดการเรียนการสอน การค้นคว้าวิชา การบริการทางวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยได้ดำเนินงานมา ตั้งแต่อดีตจวบจนถึงปัจจุบัน

           ปัจจุบันนี้ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดทำการสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิต และมหาบัณฑิต ตามสาขาวิชาที่มีการเปิดสอน


หลักสูตรการศึกษา

           คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แบ่งการเรียนการสอนเป็น 3 ระดับ คือ ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และ ระดับปริญญาเอก ดังรายละเอียดต่อไปนี้


ระดับปริญญาตรี :

           คณะบริหารธุรกิจ ทำการสอนในระดับปริญญาตรี  โดยหลักสูตร ปริญญาตรีใช้เวลา 4 ปี  โดยมีเนื้อหาวิชา 5 สาขา แยกตามภาควิชาทั้ง 5 ภาควิชา ดังนี้

                      - ภาควิชาการเงิน
                      - ภาควิชาการจัดการ
                      - ภาควิชาการจัดการการผลิต
                      - ภาควิชาการตลาด
                      - ภาควิชาบัญชี


ระดับปริญญาโท :

           เปิดการเรียนการสอน 2 หลักสูตร ได้แก่

           หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

                       - โครงการการบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ (ภาคปกติ)
                      - โครงการปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจภาคค่ำ
                      - โครงการบัณฑิตศึกษา สาขาบริหารธุรกิจ สปท.
                      - International MBA (KIMBA) โครงการบัณฑิตศึกษา สาขาบริหารธุรกิจ (นานาชาติ)
                      - โครงการบัณฑิตศึกษา สาขาบริหารธุรกิจ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
                      - โครงการปริญญาโท สำหรับผู้บริหาร (Executive MBA)
                      - โครงการปริญญาโท สำหรับผู้บริหารการเงิน (ภาคพิเศษ)

           หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต

                      - โครงการปริญญาโท การบัญชี (ภาคพิเศษ)


ระดับปริญญาเอก :

           หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต

                      - สาขาวิชาบริหารธุรกิจสถานที่ติดต่อ


          คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
          เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน  แขวงลาดยาว
          เขตจตุจักร  กรงเทพมหานคร 10900
          โทร  02-942-8777   โทรสาร  02-942-8778
          เว็บไซต์ http://www.bus.ku.ac.th/อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


แอพแรกที่คุณเลือก           สมาชิกกระปุก
E-mail :
Password :

หมายเหตุ
• ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
• ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใดๆ ก็ตามลงในช่องแสดงความคิดเห็น
• ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
• ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะ สม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
 ข้อตกลงในการแสดงความคิดเห็นบนเว็บไซต์กระปุกดอทคอม
คลิกเลือกอารมณ์ที่ต้องการ ตาใส , เซ็ง , ร้องไห้ , เจ้าเล่ห์ , หัวเราะ , ตลก , โกรธ

คุณสามารถแสดงความคิดเห็น ได้โดยไม่จำเป็นต้องเป็น สมาชิกนะคะแต่ถ้าสมัคร สมาชิกและเข้าสู่ระบบก่อนโพส ข้อความเราจะโชว์รูปของคุณ ขึ้นมาให้เด่นๆเลยนะ
กรุณา เคาะเว้นวรรค ระหว่างข้อความด้วยนะคะ ระบบจะตัดคำได้สวยงาม ถ้าพิมพ์ติดกันไปหมด ระบบจะไม่ตัดคำให้นะคะ
ชื่อ : โค้ด :
กรุณานำโค้ดด้านข้าง กรอกในช่องว่างด้วยคะ (พิมพ์เป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็ได้)
กรุณาคลิก ส่งข้อความ เพียงครั้งเดียวค่ะ....


ความคิดเห็นที่ 1 หัวข้อข่าว คณะบริหารธุรกิจ ม.เกษตร


ต้องการที่จะรับสมัครบุคลากรเพิ่มเติมทำงานผ่านระบบ Internet Website ในธุรกิจNetwork (PART-TIME / FULL-TIME)
- คุณสมบัติของผู้ที่สนใจ !!
- ชาย/หญิง ที่มีเวลาและสนใจหางานทำ
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Internet พื้นฐานได้
- อายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป
- ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
- ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
สนใจดูรายละเอียดที่
>>>>>> http://thefirst.igetweb.com/
>>>>>> http://thefirst.igetweb.com/
>>>>>> http://thefirst.igetweb.com/
(หากเปิดไม่ได้ Copy ชื่อweb ไปวางได้เลยคะ)
PART-TIME 5,000 - 12,000 บาท / เดือน
FULL-TIME 12,000 บาทขึ้นไป / เดือน

- คุณสมบัติของผู้ที่สนใจ !!
- ชาย/หญิง หรือ นักเรียน นักศึกษา ที่มีเวลาและสนใจหางานทำ ต้องการงานเสริมนอกเวลา ช่วงปิดเทอม หลังเลิกเรียน
หลังเลิกงาน อยากเปลี่ยนงาน เบื่องานประจำ ต้องการเทคนิควิธีการแก้ปัญหาด้านการเงิน ต้องการสร้างรายได้เสริม/รายได้หลัก
จากคุณ lop เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-05-01 04:21:44 ]