โรงเรียนหอวัง แชมป์เด็กแห่สมัครเข้า ม.1


รับแจ้งเตือนข่าวใหม่ ประเด็นฮิตทางมือถือ คลิกที่นี่ <<


"รร.หอวัง"แชมป์เด็กแห่สมัครเข้าม.1 (ไอเอ็นเอ็น)

          แค่ 3 วันรับสมัคร ม.1 เด็กแห่ไปโรงเรียนดังเพียบ "หอวัง" ครองแชมป์พันกว่าคน ตามมาด้วยบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) และเทพศิรินทร์ "สุขุม" รอจับตาดูเด็กพลาดหวัง โรงเรียนยอดนิยม ถ้ายอมเข้าเรียนใน โรงเรียนคู่พัฒนาก็คงไม่มีปัญหา

          นายสุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการรับนักเรียนของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2554 เปิดเผยว่า หลังจากที่มีการเปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตั้งแต่วันที่ 12 มี.ค.ที่ผ่านมา และจะปิดรับสมัครในวันที่ 16 มี.ค. นี้นั้น จากการลงพื้นที่ติดตามดูการรับนักเรียนในพื้นที่ต่าง ๆ เช่น ในจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครสวรรค์ และกรุงเทพฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี และยังไม่พบการร้องเรียน อย่างไรก็ตาม ตนคิดว่าในช่วงการรับสมัครคงไม่มีปัญหาอะไรมาก แต่หลังจากการจับสลากและประกาศผลเข้าเรียนในวันที่ 27 มี.ค. แล้ว น่าจะมีปัญหาเกิดขึ้น อาทิ ในกรณีของนักเรียนที่ไม่สามารถเข้าเรียนใน โรงเรียนอัตราการแข่งขันสูงได้ ซึ่งบางคนอาจจะไม่ไปเรียนใน โรงเรียนคู่พัฒนาที่ได้เลือกไว้อันดับสองอันดับสาม และอันดับสี่ แต่หากผู้ปกครองนักเรียนให้บุตรหลานไปเรียนในโรงเรียนคู่พัฒนาที่เลือกไว้ก็คงไม่มีปัญหาอะไร

          "ถ้าผู้ปกครองจะไม่ยอมให้บุตรหลานไปเรียนยัง โรงเรียนคู่พัฒนาที่ได้เลือกสำรองไว้ โดยอ้างเหตุผลว่าอยู่ไกลบ้านนั้น ผมคิดว่าเดี๋ยวนี้ โรงเรียนคู่พัฒนาส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับ โรงเรียนอัตราการแข่งขันสูงอยู่แล้ว จึงไม่น่ามีปัญหาในการเดินทาง ซึ่งเรื่องนี้นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบแนวทางไว้ว่า โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ที่มี โรงเรียนคู่พัฒนาควรจะต้องทำเอกสารเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ปกครองในวันประกาศผลเข้าเรียนด้วย" นายสุขุมกล่าว และว่า ด้วยจำนวนของที่นั่งใน โรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตกรุงเทพฯ นั้นมีจำนวนที่นั่งเพียงพอกับจำนวนนักเรียนอยู่แล้วหากไม่เลือก โรงเรียนที่จะเข้าเรียน อย่างไรก็ตามในวันที่ 17 มี.ค. นี้ ทางคณะกรรมการฯ จะนำข้อมูลการรับสมัครทั่วประเทศมาพิจารณากันอีกครั้งว่ามีปัญหาอะไรหรือไม่

          รายงานข่าวแจ้งว่า สำหรับผลการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 ใน โรงเรียนอัตราการแข่งขันสูงระหว่างวันที่ 12 - 13 มี.ค.ที่แจ้งเข้ามายัง สพฐ.นั้น ได้แก่

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) กทม.เขต 1

          โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย สมัคร 148 คน

          โรงเรียนเทพศิรินทร์สมัคร 926 คน, โรงเรียนโยธินบูรณะ สมัคร 424 คน

          โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สมัคร 874 คน, โรงเรียนสตรีวิทยา สมัคร 827 คน

          โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย สมัคร 653 คน

          โรงเรียนสตรีวัดระฆัง สมัคร 299 คน

          โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 สมัคร 212 คน

  สพท.กทม.เขต 2

          โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดาสมัคร 236 คน

          โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมัคร 732 คน

          โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า สมัคร 548 คน

          โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 สมัคร 548 คน

          โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมัคร 616 คน

          โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมัคร 958 คน

          โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 สมัคร 757 คน

          โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 4 สมัคร 286 คน

          โรงเรียนสตรีวิทยา 2 สมัคร 800 คน, โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี สมัคร 413 คน

          โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สมัคร 847 คน
          
          โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา สมัคร 494 คน, โรงเรียนวัดสุทธิวราราม สมัคร 119 คน

          โรงเรียนหอวัง สมัคร 1,030 คน

  จ.กระบี่

          โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล สมัคร 280 คน

  จ.ขอนแก่น

          โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สมัคร 602 คน

  จ.ฉะเชิงเทรา

          โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ 2 สมัคร 319 คน

          โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ สมัคร 738 คน

  จ.เชียงใหม่

          โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สมัคร 627 คน

          โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ สมัคร 466 คน

  จ.ตรัง

          โรงเรียนวิเชียรมาตุ สมัคร 358 คน

  จ.ตาก

          โรงเรียนตากพิทยาคม สมัคร 410 คน

  จ.นครปฐม

          โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย สมัคร 928 คน

          โรงเรียนราชินีบูรณะ สมัคร 286 คน

  จ.นครราชสีมา

          โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สมัคร 587 คน

  จ.นครศรีธรรมราช

          โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช สมัคร 633 คน

  จ.นครสวรรค์

          โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สมัคร 652 คน

  จ.นนทบุรี

          โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี สมัคร 795 คน

          โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 571 คน

          โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี สมัคร 147 คน

          โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี สมัคร 531 คน

          โรงเรียนสตรีนนทบุรี สมัคร 334 คน

  จ.พิษณุโลก
          
          โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สมัคร 442 คน

  จ.ภูเก็ต

          โรงเรียนสตรีภูเก็ต สมัคร 480 คน

          โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย สมัคร 584 คน

  จ.ร้อยเอ็ด

          โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สมัคร 430 คน

  จ.ราชบุรี

          โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.ราชบุรี สมัคร 723 คน

  จ.สงขลา

          โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สมัคร 602 คน

          โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ สมัคร 383 คน

  จ.สมุทรปราการ

          โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ สมัคร 647 คน

          โรงเรียนสมุทรปราการ สมัคร 535 คน

          โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว สมัคร 638 คน

  จ.สุพรรณบุรี

          โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย สมัคร 557 คน

          โรงเรียนสงวนหญิง สมัคร 516 คน

  จ.อุบลราชธานี

          โรงเรียนนารีนุกูล สมัคร 523 คนอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก


แอพแรกที่คุณเลือก           สมาชิกกระปุก
E-mail :
Password :

หมายเหตุ
• ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
• ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใดๆ ก็ตามลงในช่องแสดงความคิดเห็น
• ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
• ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะ สม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
 ข้อตกลงในการแสดงความคิดเห็นบนเว็บไซต์กระปุกดอทคอม
คลิกเลือกอารมณ์ที่ต้องการ ตาใส , เซ็ง , ร้องไห้ , เจ้าเล่ห์ , หัวเราะ , ตลก , โกรธ

คุณสามารถแสดงความคิดเห็น ได้โดยไม่จำเป็นต้องเป็น สมาชิกนะคะแต่ถ้าสมัคร สมาชิกและเข้าสู่ระบบก่อนโพส ข้อความเราจะโชว์รูปของคุณ ขึ้นมาให้เด่นๆเลยนะ
กรุณา เคาะเว้นวรรค ระหว่างข้อความด้วยนะคะ ระบบจะตัดคำได้สวยงาม ถ้าพิมพ์ติดกันไปหมด ระบบจะไม่ตัดคำให้นะคะ
ชื่อ : โค้ด :
กรุณานำโค้ดด้านข้าง กรอกในช่องว่างด้วยคะ (พิมพ์เป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็ได้)
กรุณาคลิก ส่งข้อความ เพียงครั้งเดียวค่ะ....


ความคิดเห็นที่ 77 หัวข้อข่าว โรงเรียนหอวัง แชมป์เด็กแห่สมัครเข้า ม.1
ต้องเรียนเข้าหอวังให้ได้
จากคุณ สารพัดช่าง เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-11-09 19:47:13 ]
ความคิดเห็นที่ 76 หัวข้อข่าว โรงเรียนหอวัง แชมป์เด็กแห่สมัครเข้า ม.1
อยากเข้าเรียน-
จากคุณ toc เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-08-14 15:09:14 ]
ความคิดเห็นที่ 75 หัวข้อข่าว โรงเรียนหอวัง แชมป์เด็กแห่สมัครเข้า ม.1
จากคุณ ไนท์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-06-20 06:32:43 ]
ความคิดเห็นที่ 74 หัวข้อข่าว โรงเรียนหอวัง แชมป์เด็กแห่สมัครเข้า ม.1
จากคุณ nokyoza เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-02-24 18:43:59 ]
ความคิดเห็นที่ 73 หัวข้อข่าว โรงเรียนหอวัง แชมป์เด็กแห่สมัครเข้า ม.1
ทำอะไร
จากคุณ ZAZSXDC เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-05-24 20:40:16 ]
ความคิดเห็นที่ 71 หัวข้อข่าว โรงเรียนหอวัง แชมป์เด็กแห่สมัครเข้า ม.1
สตรีสมุทรปราการ ยอดเยี่ยมมาก ติดอันดับทุกปีเลย
จากคุณ ซาร่า เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-03-18 15:28:37 ]
ความคิดเห็นที่ 70 หัวข้อข่าว โรงเรียนหอวัง แชมป์เด็กแห่สมัครเข้า ม.1
เคยพาน้องไปสอบ แต่ไม่ติดครับ คนสอบเยอะมาก ของเขาดีจริงๆ
จากคุณ Xglobal เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-03-18 15:15:18 ]
ความคิดเห็นที่ 69 หัวข้อข่าว โรงเรียนหอวัง แชมป์เด็กแห่สมัครเข้า ม.1
ของเค้าดีจริงๆ...หอวัง 24
จากคุณ The Empty เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-03-18 12:28:44 ]
ความคิดเห็นที่ 68 หัวข้อข่าว โรงเรียนหอวัง แชมป์เด็กแห่สมัครเข้า ม.1
ตรัง บูรณะรำลึก 1,200 จุฬาภรณ 1,200
จากคุณ pui เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-03-18 11:10:30 ]
ความคิดเห็นที่ 67 หัวข้อข่าว โรงเรียนหอวัง แชมป์เด็กแห่สมัครเข้า ม.1
ทำไมโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยไม่มีเลยนะ
จากคุณ mod เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-03-18 07:36:31 ]
ความคิดเห็นที่ 66 หัวข้อข่าว โรงเรียนหอวัง แชมป์เด็กแห่สมัครเข้า ม.1
โรงเรียนเรา rating กระฉูด
จากคุณ jees เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-03-17 17:34:34 ]
ความคิดเห็นที่ 65 หัวข้อข่าว โรงเรียนหอวัง แชมป์เด็กแห่สมัครเข้า ม.1
ยังจำเพลงหอวังรำลึกได้ยู๊ ยังจำการคลานเข่าเข้าพบอาจารย์ได้ ไม่รู้ว่าปูนปั้นรูปพระเกี้ยวกะดอกบัวที่เคยอยู่มุมสนาม ยังอยู่หรือเปล่า สมัยนั้นมีแดนเนรมิตใหม่ ๆ หนีเที่ยวที่นี่ก้อหรูแล้ว แล้วเราก้อเป็นรุ่นที่เค้าเผาหญ้าที่สามเหลี่ยมลาดพร้าวเพื่อสร้างเซ็นทรัล ตอนนั้นอยู่ ม.ศ.2 โรงเรียนปล่อยครึ่งวัน ใครรุ่น 9 มั่งยกมือขึ้นนนนนนน
จากคุณ เติมทรัพย์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-03-17 15:44:55 ]
ความคิดเห็นที่ 64 หัวข้อข่าว โรงเรียนหอวัง แชมป์เด็กแห่สมัครเข้า ม.1
ผมศิษย์เก่า หอวัง ม.ต้น รุ่น 20 ม.ปลาย รุ่น 23

---------------------------------------------

คนที่บอกว่าเลือกโรงเรียนเพราะมีห้างอยูใกล้น่ะ

จะใช่หรือไม่ มันก็เรื่องของผู้ปกครองเด็กจะตัดสินใจเอง

มันเกี่ยวอะไรกับเซนทรัล เกี่ยวอะไรกับโรงเรียนหอวัง ??

ถ้าคิดแบบนี้แล้วโรงเรียนอื่นๆ อย่างเตรียมอุดมศึกษา ที่อยู่ใกล้สยาม ใกล้มาบุญครอง

ผู้ปกครองเค้าเลือกให้ลูกไปเรียนเพราะอยู่ใกล้แหล่งช้อปปิ้งแค่นั้นหรือไง ??จากคุณ เด็กข้างห้างฯ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-03-17 11:59:16 ]
ความคิดเห็นที่ 63 หัวข้อข่าว โรงเรียนหอวัง แชมป์เด็กแห่สมัครเข้า ม.1
ร.ร.สิงห์บุรี สมัคร 401 คน
ร.ร.อินทร์บุรี สมัคร 243 คน

2 โรงเรียนดังของ จ.สิงห์บุรี
จากคุณ 12345 เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-03-17 02:36:01 ]
ความคิดเห็นที่ 62 หัวข้อข่าว โรงเรียนหอวัง แชมป์เด็กแห่สมัครเข้า ม.1
เตรียมน้อมก็สมัครเยอะ

จากศิษย์เก่า
จากคุณ ชัยยงค์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-03-16 12:34:34 ]
ความคิดเห็นที่ 61 หัวข้อข่าว โรงเรียนหอวัง แชมป์เด็กแห่สมัครเข้า ม.1
จังหวัดนครศรีธรรมราช ทำไมไม่มี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ หล่ะครับ

ทั้งๆที่เป็นโรงเรียนอันดับ1ของจังหวัด
จากคุณ เอก เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-03-16 11:56:46 ]
ความคิดเห็นที่ 60 หัวข้อข่าว โรงเรียนหอวัง แชมป์เด็กแห่สมัครเข้า ม.1
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการมาแรงงงงงงงงงงงจริงๆ
จากคุณ แอปเปิ้ล เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-03-16 11:48:45 ]
ความคิดเห็นที่ 59 หัวข้อข่าว โรงเรียนหอวัง แชมป์เด็กแห่สมัครเข้า ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมเชียงราย
600-700 นะค่ะ
ศูนย์วิทย์ที่รับแค่ 90คนอ่าค่ะ
ทำไมไม่ติด - -
จากคุณ kio เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-03-16 10:44:35 ]
ความคิดเห็นที่ 57 หัวข้อข่าว โรงเรียนหอวัง แชมป์เด็กแห่สมัครเข้า ม.1
เด็กโยธิน 74 แร๊งงงง กว่า
จากคุณ แร๊งง เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-03-16 00:14:11 ]
ความคิดเห็นที่ 55 หัวข้อข่าว โรงเรียนหอวัง แชมป์เด็กแห่สมัครเข้า ม.1
เด็กโยธิน 74 แร๊งงงง
จากคุณ แร๊งง เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-03-15 23:59:35 ]
ความคิดเห็นที่ 54 หัวข้อข่าว โรงเรียนหอวัง แชมป์เด็กแห่สมัครเข้า ม.1
ขอบคุณหอวังที่ทำให้เรามีวันนี้
เจอเพื่อนที่ดี สังคมที่ดี
ขอให้รุ่นน้องทำให้โรงเรียนของเรา
ดียิ่งๆ ขึ้นไปนะ
จากรุ่น # 35
จากคุณ kik เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-03-15 23:57:45 ]
ความคิดเห็นที่ 53 หัวข้อข่าว โรงเรียนหอวัง แชมป์เด็กแห่สมัครเข้า ม.1
ไอ้ เกษม ยัง อยู่ป่าวอ่ะ

จากคุณ เริน HW#36 เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-03-15 23:50:23 ]
ความคิดเห็นที่ 52 หัวข้อข่าว โรงเรียนหอวัง แชมป์เด็กแห่สมัครเข้า ม.1
ขอยืนยันนะว่าหอวังคุณภาพเจ๋งจริง ระเบียบเนี๊ยบ
ผอ.ใจดีสุดๆถึงแม้จะแอบโหดก็ตาม
ท่านจะเกษีนณแล้ว น่าเสียดาย อยากให้อยู่กะเรานานๆ

จาก..เด็กหอวัง##
จากคุณ เด็กห.ว. เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-03-15 23:24:14 ]
ความคิดเห็นที่ 51 หัวข้อข่าว โรงเรียนหอวัง แชมป์เด็กแห่สมัครเข้า ม.1
เข้าไปดูใหม่ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ มีคนสมัครเยอะสุดนะ ตอนนี้ก้อ 1369 คนแล้ว
จากคุณ อุ๋ม เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-03-15 23:12:42 ]
ความคิดเห็นที่ 50 หัวข้อข่าว โรงเรียนหอวัง แชมป์เด็กแห่สมัครเข้า ม.1
โรงเรียนหอวังดีจริงครับ ผมพึ่งเข้ามาตอน ม.4 จากผมเป็นเดกไม่ค่อยตั้งใจเรียน เข้าไปอยู่ในสภพแวดล้อมดีครับผมเลยตั้งใจเรียนมาก
นักเรียนดีๆ เรียนดี เขาก็สร้างชื่อเสียงเยอะแยะ นักเรียนที่ไม่ดี เขาก็คัดออกหมดครับ ม.1- ม.3 อาจจะมีเดกดีไม่ดีปนกันหน่อย แต่พอขึ้น ม.4 รับรองแจ๋วจริงครับ จากเดก หว.40
จากคุณ รักหอวัง เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-03-15 22:50:51 ]
ความคิดเห็นที่ 49 หัวข้อข่าว โรงเรียนหอวัง แชมป์เด็กแห่สมัครเข้า ม.1
นารีนุกูล อุบลราชธานี นักเรียนก็สนใจมาสมัครสอบแข่งเยอะทุกๆๆปี
เป็นกำลังใจให้นะค่ะ มาเป็นศิษย์กรมท่า-ชมพู ด้วยกันค่ะ (111 ปี นารีนุกูล หนึ่งใจเดียวกัน ผูกพันธ์ร้อยใจภักดิ์)
จากคุณ เด็กนารีค่ะ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-03-15 22:45:25 ]
ความคิดเห็นที่ 48 หัวข้อข่าว โรงเรียนหอวัง แชมป์เด็กแห่สมัครเข้า ม.1
ไม่เห็นต้องว่ากันเลยนี่นา
เด็กดี ๆ ก้มีเยอะแยะ
แล้วมันเกี่ยวอะไรกับเซนทรัลด้วยล่ะ
พ่อแม่ทุกคนก็อยากได้ลูกได้เรียนโรงเรียนดี ๆ ทั้งนั้น
ไม่มีพ่อแม่คนไหนให้ลูกไปสมัครเรียนเพราะแค่ไปเดินเซนทรัลหรอกนะ
จากคุณ ..... เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-03-15 22:38:25 ]
ความคิดเห็นที่ 46 หัวข้อข่าว โรงเรียนหอวัง แชมป์เด็กแห่สมัครเข้า ม.1
ผมได้เรียน สมุนไพร ไทย กับ รอง.ผอ ตอนโดด คาบหอประชุมด้วย อุ้ยเขิินจัง ;)
จากคุณ 5555555555555555 เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-03-15 21:27:26 ]
ความคิดเห็นที่ 45 หัวข้อข่าว โรงเรียนหอวัง แชมป์เด็กแห่สมัครเข้า ม.1
โณงเรียนหอวัง เล็ก แต่ คุณภาพแน่นปึ๊ก เจ๋งจริงลองได้ 55555555555555555555 หลอก ๆ ;D

หอวังน่ารักทุกคนจ้า // สงสัย น้อง ๆ ปีนี้เค้าเข้ามารอ เซนทรัลเปิดใหม่ ไง แต่รุ่นพี่ ม.6 ก็ เศร้ากันไป TT
จากคุณ ;DDDDD เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-03-15 21:24:16 ]
ความคิดเห็นที่ 44 หัวข้อข่าว โรงเรียนหอวัง แชมป์เด็กแห่สมัครเข้า ม.1
เด็กนอกพื้นที่ ถึงทำได้...ให้เกรด 3.5
เด็กในพื้นที่ ทำได้... ให้ 4 เต็ม
จากคุณ TOP เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-03-15 21:18:30 ]
ความคิดเห็นที่ 43 หัวข้อข่าว โรงเรียนหอวัง แชมป์เด็กแห่สมัครเข้า ม.1
อย่าดูถูกโรงเรียนหอวังนะคะ ถ้าคุณเป็นศิษย์หอวังคนหนึ่ง
คุณจะรู้สึกยังไง ?? เด็กดีๆก็มีเยอะมากมาย อย่าเอาไปปนกันสิคะ
ไม่ว่าจะโรงเรียนไหนก็แล้วแต่ เค้าก็สอนให้นักเรียนมีความรู้กันหมด
ถ้าคุณดูถูกแบบนี้ ก็ไม่มีโรงเรียนไหนที่ดีหรอกค่ะ !!
จากคุณ ศิษย์หอวัง เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-03-15 21:10:57 ]
ความคิดเห็นที่ 42 หัวข้อข่าว โรงเรียนหอวัง แชมป์เด็กแห่สมัครเข้า ม.1
สตรีสมุทรปราการ
โรงเรียนที่สร้างประชากรคุณภาพสู่สังคมไทย
จากคุณ แอมป์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-03-15 21:03:58 ]
ความคิดเห็นที่ 41 หัวข้อข่าว โรงเรียนหอวัง แชมป์เด็กแห่สมัครเข้า ม.1
ความเห็นที่ 39 ค่ะ เด็กหอวังดีๆก็มีเยอะนะคะ อย่าเอาเด็กไม่ดีที่คุณเห็นมาเป็นเกณฑ์ในการตัดสินสิคะ
จากคุณ หอวัง45 เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-03-15 20:55:31 ]
ความคิดเห็นที่ 38 หัวข้อข่าว โรงเรียนหอวัง แชมป์เด็กแห่สมัครเข้า ม.1
ให้กำลังใจเด็กเทพศิิิรินทร์ ลูกแม่รำเพยทุกคนคับ ^^
จากคุณ ทศ 116 เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-03-15 19:20:06 ]
ความคิดเห็นที่ 37 หัวข้อข่าว โรงเรียนหอวัง แชมป์เด็กแห่สมัครเข้า ม.1
โรงเรียนดีจริงครับ เพิ่งจบปีนี้สดๆร้อนๆเลย

หอวัง40 Friend4ever
จากคุณ หอวัง40 เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-03-15 19:10:39 ]
ความคิดเห็นที่ 35 หัวข้อข่าว โรงเรียนหอวัง แชมป์เด็กแห่สมัครเข้า ม.1
โรงเรียน ผมดีจริง 55 ภูมิใจ

หว38
จากคุณ เด็กเก่า เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-03-15 18:32:47 ]
ความคิดเห็นที่ 34 หัวข้อข่าว โรงเรียนหอวัง แชมป์เด็กแห่สมัครเข้า ม.1
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ก็ดีนะ ของพื้นที่ เขต2
จากคุณ น.ศ. เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-03-15 18:13:32 ]
ความคิดเห็นที่ 33 หัวข้อข่าว โรงเรียนหอวัง แชมป์เด็กแห่สมัครเข้า ม.1
พี่ศุภ บินได้
จากคุณ ไอซแมคคา เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-03-15 18:05:09 ]
ความคิดเห็นที่ 32 หัวข้อข่าว โรงเรียนหอวัง แชมป์เด็กแห่สมัครเข้า ม.1
เป็นเพราะ "คริส" ใช่ไม๊ กำลังดัง
จากคุณ หกดกหดกหด เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-03-15 17:44:39 ]
ความคิดเห็นที่ 31 หัวข้อข่าว โรงเรียนหอวัง แชมป์เด็กแห่สมัครเข้า ม.1
ภูมิใจจัง

"หอวัง" ครองแชมป์

ผอ.ดีจริง เจ๋ง ท่านรองก็ไม่แพ้กัน ค่ะ

ปีนี้ท่านผอ.จะเกษียณแล้วด้วยเศร้าค่ะ

ภาวนาให้ท่านรองได้เป็นผอ.ค่ะ

โรงเรียนดีต้องมีระเบียวินัยต้องได้คนเก่งดูแล
จากคุณ .... เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-03-15 17:08:05 ]
ความคิดเห็นที่ 30 หัวข้อข่าว โรงเรียนหอวัง แชมป์เด็กแห่สมัครเข้า ม.1
หอวังค่ำ โดย ศุภกร
จากคุณ บางซื่อ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-03-15 16:39:29 ]
ความคิดเห็นที่ 29 หัวข้อข่าว โรงเรียนหอวัง แชมป์เด็กแห่สมัครเข้า ม.1
โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี ปีนี้คนแห่มาสมัคร 1500 คน แต่โรงเรียนรับได้แค่ 2000 คน ไม่อยากจะคุยเลย..........
จากคุณ ลูกอีสาน เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-03-15 16:29:30 ]
ความคิดเห็นที่ 28 หัวข้อข่าว โรงเรียนหอวัง แชมป์เด็กแห่สมัครเข้า ม.1
สตรีสมุทรปราการติดทุกปีเลยอ่ะ สุดยอดดดดดดด
จากคุณ เริ่ดค่ะ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-03-15 15:59:44 ]
ความคิดเห็นที่ 27 หัวข้อข่าว โรงเรียนหอวัง แชมป์เด็กแห่สมัครเข้า ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา2 คนพึ่งสมัครแค่800คนเองหรอมันน่าจะเยอะกว่านี้นะ โรงเรียนนี้ดีจิง
จากคุณ เด็กสว2เก่า เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-03-15 15:39:33 ]
ความคิดเห็นที่ 26 หัวข้อข่าว โรงเรียนหอวัง แชมป์เด็กแห่สมัครเข้า ม.1
รักหอวังที่สุดเลย คิดถึงเพื่อนและครูทุกคนค่ะ
เด็กเก่ารุ่น26
จากคุณ smile เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-03-15 15:23:25 ]
ความคิดเห็นที่ 25 หัวข้อข่าว โรงเรียนหอวัง แชมป์เด็กแห่สมัครเข้า ม.1
อย่าเพียงแค่แข่งกันเรียน..

แข่งกันทำความดี มีคุณค่าต่อสังคม ด้วยนะค๊าบ

บ.ด. รุ่นเก๋า..


จากคุณ ปะฉะดะ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-03-15 15:20:52 ]
ความคิดเห็นที่ 24 หัวข้อข่าว โรงเรียนหอวัง แชมป์เด็กแห่สมัครเข้า ม.1
ก็มันอยู่ใกล้ศูนย์การค้าที่สุดไงหล่ะ และพวกมีชื่อเสียงชอบเข้าไปชุบตัว
จากคุณ เจม เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-03-15 15:04:22 ]
ความคิดเห็นที่ 23 หัวข้อข่าว โรงเรียนหอวัง แชมป์เด็กแห่สมัครเข้า ม.1
โรงเรียนหอวัง ผอ.เค้าดีจริง ๆ ผอ.คนนี้เคยอยู่โรงเรียนเรา (บดินทร2)
คิดถึงท่านมาก ๆ ตอนนี้อยู่มหาลัยแล้ว ยังคิดถึงท่านอยู่เลย
ไม่อยากให้ท่านไปหอวังเลย 55555
แต่หอวังโชคดีแล้วล่ะค่ะ ที่มีท่านเป็นผอ.
ท่านรักเด็ก ๆ ทุกคนมากๆ
จากคุณ ชะพรู่ว เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-03-15 14:28:14 ]
ความคิดเห็นที่ 22 หัวข้อข่าว โรงเรียนหอวัง แชมป์เด็กแห่สมัครเข้า ม.1
ถึง คห 19 นะคับถูกต้องนะคับบางคนเรียนมหาลัยชีวิต
เรียนจบกศน.ตอนอายุ16 ไปเรียนราม จบ ตรีตอนอายุ19 อายุ 21 จบเนติ ช๊อคมากบางคนวางการศึกษาลูกแบบนี้ซึ่งเห้นคนทำได้จริงๆ เข้าได้อะไรมากมายในชีวิตมากกว่าเป็นเด็กเรียนบ้าเกรดอย่างเดียวซะอีก
จากคุณ กำๆฟฟ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-03-15 14:23:36 ]
ความคิดเห็นที่ 20 หัวข้อข่าว โรงเรียนหอวัง แชมป์เด็กแห่สมัครเข้า ม.1
คงเพราะมันติดเซ็นทรัลละมั้ง ทั้งพ่อแม่ ทั้งเด็กเลยชอบ เวลาไปรับลูกก็แวะกินข้าวเดินห้างซะหน่อย

ประเด็นทีสองคือ แถวลาดพร้าว มีจำนวนคนอยู่อาศัยเยอะมาก เด็กมันก็เลยเยอะตาม
จากคุณ ddinabd เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-03-15 14:00:28 ]