คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร


รับแจ้งเตือนข่าวใหม่ ประเด็นฮิตทางมือถือ คลิกที่นี่ <<
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประวัติคณะศึกษาศาสตร์

           
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2513 เปิดเป็นคณะวิชาที่ 6 ของมหาวิทยาลัยศิลปากร และเป็นคณะวิชาลำดับที่ 2 ของวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ คณะศึกษาศาสตร์ได้เปิดสอนนักศึกษารุ่นแรกเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2513 โดยมี ฯพณฯ ศาสตราจารย์ มล.ปิ่น มาลากุล ซึ่งดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรในขณะนั้น เป็นผู้รักษาการคณบดีคนแรกของคณะศึกษาศาสตร์

            มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อผลิตบัณฑิตทางการศึกษาที่จะประกอบวิชาชีพครูผู้สอน ในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ระยะแรกที่เปิดสอนมี 4 สาขาวิชาเอกคือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ มีนักศึกษารุ่นที่ 1 รวม 31 คน

            พ.ศ. 2514 ได้ทำการแบ่งส่วนราชการตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี และทำการแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร ตามประกาศลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2514 

            ภายในคณะศึกษาศาสตร์ แบ่งส่วนราชการดังนี้ 

            1. ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา 
            2. ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน 
            3. ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 
            4. ภาควิชาการบริหารและการนิเทศการศึกษา 
            5. สำนักงานเลขานุการ

            พ.ศ. 2515 กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายที่จะเพิ่มคุณวุฒิ และพัฒนาความรู้ และทักษะการสอนให้แก่ครูประจำการในสถานศึกษาระดับต่างๆ สภามหาวิทยาลัยจึงอนุมัติให้คณะศึกษาศาสตร์ ดำเนินการเปิดรับสมัครนักศึกษาบุคคลภายนอก (ภาคพิเศษ) เข้ามาศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

หลักสูตรการศึกษา

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 

            หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี

            - สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
            - สาขาวิชาจิตวิทยา
            - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
            - สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต

            หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี 

            - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
            - สาขาวิชาการประถมศึกษา
            - สาขาวิชาภาษาไทย
            - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
            - สาขาวิชาสังคมศึกษา
            - สาขาวิชาการสอนภาษาจีน

หลักสูตรประกาศนียบัตร 

            - สาขาวิชาวิชาชีพครู
            - สาขาวิชาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์

หลักสูตรระดับปริญญาโท 

            - สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
            - สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย์
            - สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ
            - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
            - สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
            - สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน
            - สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาพิเศษ
            - สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
            - สาขาวิชาพัฒนศึกษา

หลักสูตรระดับปริญญาเอก 

            - สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
            - สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย์
            - สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
            - สาขาวิชาพัฒนศึกษา

คำขวัญ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

            "วิสัยทัศน์กว้างไกล ใส่ใจสังคม อุดมความรู้ เชิดชูคุณธรรม"

ตราคณะ

              


สีประจำคณะ

          สีน้ำเงิน

ดอกไม้ประจำคณะ

          ดอกกล้วยไม้แอพแรกที่คุณเลือก           สมาชิกกระปุก
E-mail :
Password :

หมายเหตุ
• ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
• ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใดๆ ก็ตามลงในช่องแสดงความคิดเห็น
• ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
• ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะ สม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
 ข้อตกลงในการแสดงความคิดเห็นบนเว็บไซต์กระปุกดอทคอม
คลิกเลือกอารมณ์ที่ต้องการ ตาใส , เซ็ง , ร้องไห้ , เจ้าเล่ห์ , หัวเราะ , ตลก , โกรธ

คุณสามารถแสดงความคิดเห็น ได้โดยไม่จำเป็นต้องเป็น สมาชิกนะคะแต่ถ้าสมัคร สมาชิกและเข้าสู่ระบบก่อนโพส ข้อความเราจะโชว์รูปของคุณ ขึ้นมาให้เด่นๆเลยนะ
กรุณา เคาะเว้นวรรค ระหว่างข้อความด้วยนะคะ ระบบจะตัดคำได้สวยงาม ถ้าพิมพ์ติดกันไปหมด ระบบจะไม่ตัดคำให้นะคะ
ชื่อ : โค้ด :
กรุณานำโค้ดด้านข้าง กรอกในช่องว่างด้วยคะ (พิมพ์เป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็ได้)
กรุณาคลิก ส่งข้อความ เพียงครั้งเดียวค่ะ....


ความคิดเห็นที่ 4 หัวข้อข่าว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เราจะไปยืนในรั้วนี้
จากคุณ แพนจัง เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-06-09 19:00:17 ]