ศธ.ทุ่ม1 พันล้าน ผลักดัน คนไทยรักการอ่าน


รับแจ้งเตือนข่าวใหม่ ประเด็นฮิตทางมือถือ คลิกที่นี่ << ศธ.ทุ่ม1 พันล้าน ผลักดัน คนไทยรักการอ่าน (ไทยโพสต์)

          ศธ.ทุ่ม 1,000 ล้าน ส่งเสริมการอ่านในช่วง 2 ปี (53-54) วางเป้าคนวัยแรงงานรู้หนังสือเพิ่มขึ้น 99% เด็กอายุ 15 ปีอ่านออกเขียนได้เพิ่มขึ้น 95% และคนไทยอ่านหนังสือเพิ่มขึ้นเป็น 10 เล่มต่อปี

           นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ว่า ที่ประชุมได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เรื่องมาตรการลดหย่อนภาษีให้แก่ผู้บริจาคหรือซื้อหนังสือให้แก่สถานศึกษาหรือห้องสมุด โดยจะลดหย่อนภาษี 100% ให้แก่ผู้ซื้อหนังสือและผู้บริจาคหนังสือตลอดจนสื่ออิเล็กทรอนิกส์เข้าห้องสมุด และได้มอบหมายให้ ก.คลังไปกำหนดมาตรการการลดหย่อนภาษีด้านกระดาษและปรับเปลี่ยนฐานภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ผลิตหนังสือและโรงพิมพ์ต่างๆ ให้เข้าสู่การพิจารณาภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยคิดภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 0 จะมีผลโดยตรงที่จะทำให้ราคาหนังสือลดลงได้ ซึ่งจะจูงใจให้ประชาชนอ่านหนังสือมากขึ้นเพราะสามารถซื้อหนังสือราคาถูก ตลอดจนยังทำให้มีการซื้อและบริจาคหนังสือมากขึ้นด้วย และให้นำกลับเข้าสู่การพิจารณาของ ครม.อีกครั้งในอีก 2 สัปดาห์

           นอกจากนั้นที่ประชุมยังเห็นชอบยุทธศาสตร์ส่งเสริมการอ่าน 3 ยุทธศาสตร์ คือ 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนไทยให้มีความสามารถในการอ่าน 2.การพัฒนาคนไทยให้มีนิสัยรักการอ่าน และ 3.การสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในการอ่านให้ยั่งยืน ซึ่งแบ่งออกเป็นมาตรการส่งเสริมการอ่าน 6 มาตรการ คือ มาตรการด้านการสร้างนโยบายและการมีส่วนร่วม มาตรการในการสร้างความตระหนักรู้การอ่าน มาตรการในการสร้างความเข้มแข็งเพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการอ่าน มาตรการในการสร้างบุคลากรเพื่อส่งเสริมการอ่าน มาตรการด้านบริหารจัดการทรัพยากรการอ่าน และมาตรการด้านการวิจัยและพัฒนา โดยมีเป้าหมายคือให้ประชากรวัยแรงงานรู้หนังสือและสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้ เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 97.21 เป็นร้อยละ 99 ประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไปสามารถอ่านออกเขียนได้เพิ่มขึ้น จากร้อยละ 92.64 เป็นร้อยละ 95 ค่าเฉลี่ยในการอ่านหนังสือของคนไทยเพิ่มขึ้นจากปีละ 5 เล่มเป็นปีละ 10 เล่มต่อคน จำนวนแหล่งการอ่านได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 1 ต่อปีจำนวนภาคีเครือข่ายเพิ่มขึ้นจากเดิมอย่างน้อยร้อยละ 10 ต่อปี

           นอกจากนั้นที่ประชุมยังเห็นชอบแผนงานส่งเสริมการอ่าน 5 แผนงานในปี 2553-2554 คือ

          1.รณรงค์สร้างนิสัยรักการอ่าน ใช้งบประมาณจำนวน 257.2 ล้านบาท 

          2.เพิ่มสมรรถภาพการอ่าน ใช้งบประมาณ 620.298 ล้านบาท 

          3.สร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในการอ่าน ใช้งบประมาณจำนวน 55.9 ล้านบาท 

          4.เครือข่ายความร่วมมือการอ่าน ใช้งบประมาณจำนวน 76 ล้านบาท 

          5.วิจัยและพัฒนาเพื่อการอ่านจำนวน 44 ล้านบาท

           รวมงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานส่งเสริมการอ่านทั้ง 5 งาน จำนวน 1,053.398 ล้านบาท ซึ่งจากนี้คณะกรรมการส่งเสริมการอ่านก็จะต้องไปกำหนดแผนการรณรงค์ต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจาก

แอพแรกที่คุณเลือก           สมาชิกกระปุก
E-mail :
Password :

หมายเหตุ
• ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
• ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใดๆ ก็ตามลงในช่องแสดงความคิดเห็น
• ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
• ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะ สม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
 ข้อตกลงในการแสดงความคิดเห็นบนเว็บไซต์กระปุกดอทคอม
คลิกเลือกอารมณ์ที่ต้องการ ตาใส , เซ็ง , ร้องไห้ , เจ้าเล่ห์ , หัวเราะ , ตลก , โกรธ

คุณสามารถแสดงความคิดเห็น ได้โดยไม่จำเป็นต้องเป็น สมาชิกนะคะแต่ถ้าสมัคร สมาชิกและเข้าสู่ระบบก่อนโพส ข้อความเราจะโชว์รูปของคุณ ขึ้นมาให้เด่นๆเลยนะ
กรุณา เคาะเว้นวรรค ระหว่างข้อความด้วยนะคะ ระบบจะตัดคำได้สวยงาม ถ้าพิมพ์ติดกันไปหมด ระบบจะไม่ตัดคำให้นะคะ
ชื่อ : โค้ด :
กรุณานำโค้ดด้านข้าง กรอกในช่องว่างด้วยคะ (พิมพ์เป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็ได้)
กรุณาคลิก ส่งข้อความ เพียงครั้งเดียวค่ะ....


ความคิดเห็นที่ 77 หัวข้อข่าว ศธ.ทุ่ม1 พันล้าน ผลักดัน คนไทยรักการอ่าน
ประเทศชาติของเราอยู่ได้ด้วยความรักความสามัคคีของคนในชาติ ไม่มีชาติใดในโลกที่จะรักประเทศไทยเท่ากับคนไทย
จากคุณ sw2002 เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-10-22 10:50:08 ]
ความคิดเห็นที่ 76 หัวข้อข่าว ศธ.ทุ่ม1 พันล้าน ผลักดัน คนไทยรักการอ่าน
บ้านเมือง ประชาชนคนไทยกำลังเดือดร้อน ขอให้คนไทยร่วมแรงร่วมใจช่วยเหลือกัน เพราะไม่มีใครช่วยเราได้นอกจากคนไทยด้วยกัน
จากคุณ sw2002 เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-10-21 11:14:21 ]
ความคิดเห็นที่ 74 หัวข้อข่าว ศธ.ทุ่ม1 พันล้าน ผลักดัน คนไทยรักการอ่าน
ประเทศชาติ ประชาชนคนไทยกำลังเดือดร้อนประสบภัยวิบัติเราควรร่วมแรงร่วมใจกันช่วยเหลือคนไทยด้วยกัน
จากคุณ sw2oo2 เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-10-20 10:04:15 ]
ความคิดเห็นที่ 73 หัวข้อข่าว ศธ.ทุ่ม1 พันล้าน ผลักดัน คนไทยรักการอ่าน
เราคนไทยควรตอบแทนแผ่นดินด้วยความสามัคคีของคนในชาติ
จากคุณ sw2002 เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-10-19 11:07:32 ]
ความคิดเห็นที่ 72 หัวข้อข่าว ศธ.ทุ่ม1 พันล้าน ผลักดัน คนไทยรักการอ่าน
เอาให้จริงจัง อย่าให้งบสูญเปล่า

จะว่าไปการรักการอ่านต้องปลูกฝังตั้งแต่ยังอยู่ในครรภ์แล้ว
จากคุณ คนมีลูก เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-10-19 09:37:09 ]
ความคิดเห็นที่ 71 หัวข้อข่าว ศธ.ทุ่ม1 พันล้าน ผลักดัน คนไทยรักการอ่าน
ทหารคือลูกหลานของประชาชน
จากคุณ sw2002 เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-10-18 13:42:49 ]
ความคิดเห็นที่ 70 หัวข้อข่าว ศธ.ทุ่ม1 พันล้าน ผลักดัน คนไทยรักการอ่าน
ผมชอบอ่านแนว Biology / Geo มันทำให้เรารู้จักโลกใบนี้มากขี้น
จากคุณ jees เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-10-17 11:50:31 ]
ความคิดเห็นที่ 69 หัวข้อข่าว ศธ.ทุ่ม1 พันล้าน ผลักดัน คนไทยรักการอ่าน
การที่คิดว่าประชากรวัยแรงงานจะรู้หนังสือมากขึ้นนั้นคิดว่าคงทำได้ยาก ไม่รู้เอาผลสำรวจมาจากไหน คุณเคยลองไปดูในโรงงานอุตสาหกรรมบ้างไหม ชนชั้นกรรมกร หรือผู้ใช้แรงงานซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลส่วนมากในโรงงานมีทั้งที่รู้หนังสือบ้างไม่รู้เลยก็มีและรู้หนังสือพอสมควร คนพวกนี้มีทั้งจบ ม.3 ม.6 ปวช. ปวส. ป.6 ป.4 ซึ่งเวลาทำงานนั้นวันๆ นึงก็ทำงานเหนื่อแทบตายอยู่แล้วบางคนเข้างานวันละ 2 กะ บางคนเข้า 8 โมง เลิก 2-5 ทุ่ม ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน ถามหน่อยเขาจะเอาเวลาที่ไหนไปอ่านหนังสือกลับมาก็หลับเป็นตาย เงินเดือนแค่เกือบหมื่นถึงหมื่นนิดๆ ค่าใช้จ่ายรายเดือนยังไม่พอจะกิน ถึงหนังสือจะราคาถูกแต่ถ้าไม่มีเงินจะซื้อไม่มีเวลาจะอ่านมันจะมีประโยชน์กับพวกเขายังไง ไปคิดดู
จากคุณ bambobambo เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-10-17 09:10:46 ]
ความคิดเห็นที่ 68 หัวข้อข่าว ศธ.ทุ่ม1 พันล้าน ผลักดัน คนไทยรักการอ่าน
และก็เข้าทางกับข้อ 1 คือคนบริจาคซื้อหนังสือไปบางทีอาจฮั้วกันซื้อราคาแพงกว่าท้องตลาดหรือซื้อกันในราคาที่ยังไม่ได้ลด แล้วเอาไปบริจาค ได้ผลประโยชน์กันถ้วนหน้า คนซื้อบริจาคได้หน้า คนขายหนังสือได้กำไรอื้อ โรงพิมพ์ สำนักพิมพ์ขายหนังสือที่ค้างสต๊อกได้ แล้วเงินส่วนนี้จริงๆ แล้วส่วนหนึ่งก็ควรจะเป็นเงินที่ต้องเสียภาษีให้รัฐ เป็นกลวิธีที่แยบยลในการทำกำไรจากนโยบาย
จากคุณ bambobambo เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-10-17 09:03:02 ]
ความคิดเห็นที่ 67 หัวข้อข่าว ศธ.ทุ่ม1 พันล้าน ผลักดัน คนไทยรักการอ่าน
ข้อ 2 มาตรการการลดหย่อนภาษีด้านกระดาษและปรับเปลี่ยนฐานภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ผลิตหนังสือและโรงพิมพ์ โดยลดให้เหลือ 0 อันนี้ใครได้ไปเต็มๆ ก็ผู้ผลิตกระดาษ และโรงพิมพ์ไง เพราะจริงๆ แล้วเราไม่รู้หรอกว่าต้นทุนของพวกนี้จริงๆ มันเท่าไหร่ กฎหมายบ้านเรายังไม่เข้มแข็งพอจะตรวจสอบเรื่องราคาต้นทุนได้ อีกอย่างในวงการกระดาษและสิ่งพิมพ์มิได้มีเพียงแค่หนังสือเท่านั้น ยังมีอย่างอื่นที่ไม่ใช่หนังสือแต่ต้องใช้กระดาษและโรงพิมพ์อีกมาก เดี๋ยวต่ออันถัดไป
จากคุณ bambobambo เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-10-17 09:02:36 ]
ความคิดเห็นที่ 66 หัวข้อข่าว ศธ.ทุ่ม1 พันล้าน ผลักดัน คนไทยรักการอ่าน
นโยบายเหมือนจะดูดี แต่ไม่ได้ดูความเป็นจริงบ้างเลย สงสัยจะมีนอกมีในอะไรสักอย่าง ผมวิเคราะห์ให้ดูง่ายๆ สัก 2-3 ข้อ ไอ้ที่บริจาคหรือซื้อหนังสือให้ห้องสมุดแล้วได้ลดภาษีน่ะ ผมดูแล้วเหมือนจะช่วยแต่คนมีเงินนะ คนมีเงินอยากจะไม่ต้องจ่ายภาษี+ได้หน้าด้วยก็ซื้อหนังสือให้โรงเรียนซะ เพราะปกติเงินนี้ก็เป็นเงินภาษีจ่ายให้รัฐอยู่แล้วนิ แล้วเมื่อเป็นเงินภาษีรัฐก็ได้เงินแล้วเอามาซื้อเองก็ได้นิ นี่คนมีตังบริจาคได้หน้าเต็มๆ แต่ก็ดีกว่าให้รัฐเอาไปซื้อล่ะเดี๋ยวก็เหลือมาถึงห้องสมุดแค่ไม่กี่บาท แต่อันนี้ต้องไปดูกฎหมายอีกว่าจะใช้เป็นส่วนลดภาษีได้เท่าไหร่ หรือไม่ได้ยังไงแล้วแต่กรณีไป เดี๋ยวมาต่อข้อ 2
จากคุณ bambobambo เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-10-17 08:48:06 ]
ความคิดเห็นที่ 65 หัวข้อข่าว ศธ.ทุ่ม1 พันล้าน ผลักดัน คนไทยรักการอ่าน
อ้าวเห้ย.? ทำไมไม่รับความคิดเห็นฟะ ที่ตูบอกว่าหนังสือราคาแพงน่ะเห็นด้วยอย่างยิ่ง และที่ว่าเป็นการหาทางแดรกงบประมาณก็น่าจะมีส่วนจริงเหมือนกันแหละ...หรือจะว่าไง.?
จากคุณ หมั่นใส้ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-10-17 05:27:17 ]
ความคิดเห็นที่ 64 หัวข้อข่าว ศธ.ทุ่ม1 พันล้าน ผลักดัน คนไทยรักการอ่าน
เห็นด้วยกับความคิดเห็นที่บอกว่าหนังสือราคาแพง ทำให้อยากอ่านแต่ก็ไม่อยากซื้อ และdHเห็นด้วยกับหลายความคิดเห็นว่า หาทางแดรกงบประมาณ โดยการสร้างภาพเป็นโครงการที่คิดว่าคนส่วนใหญ่น่าจะสนับสนุนงั้นสิ....คนที่เขารู้ทันมีเยอะน่า...รู้จักเหนียมอายบ้างนะ...จ้าวน๊าย.?
จากคุณ หมั่นใส้ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-10-17 05:17:46 ]
ความคิดเห็นที่ 63 หัวข้อข่าว ศธ.ทุ่ม1 พันล้าน ผลักดัน คนไทยรักการอ่าน
ปัญหาเยอะกันจริงๆ นะ ไม่มีอะไรดีซักอย่าง เก่งกันทุกคน เป็นนายกกันทุกคน ดีจริงๆ 5555
จากคุณ 5555 เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-10-17 00:12:16 ]
ความคิดเห็นที่ 62 หัวข้อข่าว ศธ.ทุ่ม1 พันล้าน ผลักดัน คนไทยรักการอ่าน
คนมันจะมันเอาเงิน
มันก็คิดได้แค่นี้แหละ
ไปทำให้เศษกิจดีก่อนดีไหม
หรือเอาเงินไปช่วยคนที่เขาต้องการความช่วยเหลือจริง
พวกคนต่างจังหวัดนะ

ถ้าอยากให้คนอ่านมากขึ้น ก็ลดค่าหนังสือ
ปรับปรุงห้องสมุด ให้มันน่าเข้า
คงไม่ต้องใช้เงินมากขนาดนี้หรอกมั้ง
จากคุณ นิว เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-10-17 00:08:03 ]
ความคิดเห็นที่ 61 หัวข้อข่าว ศธ.ทุ่ม1 พันล้าน ผลักดัน คนไทยรักการอ่าน
ปัญญาอ่อนป่ะ 1000 ล้านไปตายซะ
เอาเงินตรงนี้สักส่วนนึง ไปช่วยคนต่างจังหวัดที่เดือดร้อนดีกว่าป้ะ
ตอนนี้ภัยธรรมชาติก็เยอะ
เขื่อนก็ใกล้จะพัง เอาเงินส่วนนี้ไปซ่อมแซมก่อนดีไหม
ทำไมเวลาประชาชนชาวบ้านเดือนร้อนไม่เห็นทุ่มขนาดนี้เลย


รักการอ่านก็ดี แต่ตอนนี้ควรทำอะไรมากที่สุดก็น่าจะรู้
จากคุณ ไม่ไหวนะ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-10-17 00:03:11 ]
ความคิดเห็นที่ 60 หัวข้อข่าว ศธ.ทุ่ม1 พันล้าน ผลักดัน คนไทยรักการอ่าน
http://www.manager.co.th/Daily/ViewNews.aspx?NewsID=9530000145651
จากคุณ USSR เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-10-16 23:58:49 ]
ความคิดเห็นที่ 59 หัวข้อข่าว ศธ.ทุ่ม1 พันล้าน ผลักดัน คนไทยรักการอ่าน
สรุปคือคนซื้อเองไม่ได้ลด แต่่คนซื้อไปบริจาคได้ลดภาษี
ซึ่งเป็นการแก้ที่ค่อนข้างปลายเหตุไปแล้ว ถ้าทำให้หนังสือราคาลดลงไม่ได้ ก็เอาเงินอุดหนุนไปลดให้คนซื้อหนังสือไม่ดีกว่าเหรอ จะได้เป็นแรงจูงใจ
จากคุณ rAfAeL เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-10-16 23:42:47 ]
ความคิดเห็นที่ 58 หัวข้อข่าว ศธ.ทุ่ม1 พันล้าน ผลักดัน คนไทยรักการอ่าน
แผนงานบางข้อ ต้องใช้เงินเยอะๆ ขนาดนั้นเลยเหรอ งง อ่านเยอะ แต่วิเคราะห์ไม่เป็น ก็จบ ที่แตกเป็น ก๊กๆ นี่ไม่ใช่เพราะอ่าน..แล้วก็เชื่อตามที่อ่าน เหรอ แผนดีนะ ให้รักการอ่าน แต่เปลี่ยนวิธีเหอะ ซึ่งส่วนใหญ่เค้าก็โหวตให้เห็นแล้วว่า ควรลดค่าหนังสือก่อนจะดีมาก
จากคุณ หนอนหนังสือ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-10-16 23:13:31 ]
ความคิดเห็นที่ 56 หัวข้อข่าว ศธ.ทุ่ม1 พันล้าน ผลักดัน คนไทยรักการอ่าน
เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งครับ ขอให้ท่านนำเงินภาษีเหล่านี้มาพัฒนาด้านการอ่านอย่างจริงจังสูงสุดนะครับ และสิ่งเหล่านี้จะเป็นบุญเป็นกุศลให้แก่ลูกหลานบ้านเมือง เป็นบุคคลที่ฉลาด ทางธรรม ทางโลกต่อไป
ขอขอบคุณเป็นอย่างสูง
จากคุณ ชราวัล เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-10-16 20:42:13 ]