สัตยาไส โรงเรียนสร้างคนดี ของ ดร.อาจอง ชุมสาย


รับแจ้งเตือนข่าวใหม่ ประเด็นฮิตทางมือถือ คลิกที่นี่ <<

ดร.อาจอง

ดร.อาจอง ชุมสาย กับ โรงเรียนสัตยาไส

ดร.อาจอง

ดร.อาจอง ชุมสาย กับ โรงเรียนสัตยาไสเรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม
ขอขอบคุณภาพประกอบจาก โรงเรียนสัตยาไส 

                โรงเรียนที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากมาย ล้วนส่งเสริมให้ความรู้ให้เด็กนักเรียนมีความสามารถ และมีทางเลือกในการเอ็นทรานซ์เข้ามหาวิทยาลัย แต่ทว่าท่ามกลางโรงเรียนที่สอนคนให้เป็นคนเก่งมากมาย ยังไม่เคยมีโรงเรียนใด ที่มีจุดมุ่งหมายหลักสอนคนให้เป็นคนดีเลย … โรงเรียนสัตยาไส อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ของ ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ถูกตั้งขึ้นมา โดยมีจุดมุ่งหมายที่แตกต่างออกไปจากโรงเรียนอี่น ๆ  ไม่ใช่ว่าที่โรงเรียนแห่งนี้ไม่ต้องการสอนให้เด็กเป็นคนเก่ง มีความรู้ มีความสามารถ เพียงแต่ทุกเรื่องที่กล่าวมานั้น ถูกจัดให้เป็นเรื่องรอง เพราะเรื่องหลักที่นักเรียนจะได้รับจากโรงเรียนแห่งนี้ นั่นคือ การเป็นคนดี

                และหากเอ่ยเชื่อ ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา แล้ว น้อยคนนักที่จะไม่เคยได้ยินชื่อเสียงเรียงนามนี้ เพราะ ดร.อาจอง คือผู้คิดค้นระบบควบคุมการลงจอดบนดาวอังคารที่ต่างชาติให้การยอมรับ และที่สำคัญ ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา คือผู้อำนวยการ โรงเรียนสัตยาไสแห่งนี้

ดร.อาจอง

ดร.อาจอง ชุมสาย กับ โรงเรียนสัตยาไส

ดร.อาจอง

ดร.อาจอง ชุมสาย กับ โรงเรียนสัตยาไส                แนวคิดของ ดร.อาจอง ที่จัดตั้งโรงเรียนสัตยาไส เกิดขึ้นเมื่อ 15 ปีก่อน เพื่อต้องการมอบความรู้ให้กับเด็ก ๆ ที่มาเรียน ไปพร้อม ๆ กับมอบความดีให้ไปด้วย โดยใช้หลักการวิถีพุทธ เช่น ให้เด็กนักเรียนนั่งสมาธิ สวดมนต์ พร้อมสอนหลักคุณธรรม ควบคู่ไปกับการเรียน ทำให้โรงเรียนสัตยาไสกลายเป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่พ่อแม่จำนวนมากต้องการส่งลูกให้เข้ามาเรียน โดยมีการเปิดรับนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ

                การเข้าเรียนที่โรงเรียนสัตยาไสแห่งนี้ ไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ ที่ใครมีเงินก็จะสามารถเข้าเรียนได้ เพราะ ดร.อาจอง ผู้อำนวยการของโรงเรียน กำหนดให้ต้องมีการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเรียนถึง 2 ครั้ง เริ่มต้นจากการคัดเลือกในรอบแรก ให้เหลือ 50 คน จากจำนวนคนมาสมัครเข้าเรียนที่เฉลี่ยประมาณเทอมละ 700 กว่าคน หนึ่งในขั้นตอนการคัดเลือกก็คือการให้พ่อแม่ผู้ปกครองและเด็ก ๆ มาเข้าค่ายร่วมกันที่โรงเรียน ทำกิจวัตรประจำวันและให้ผู้ปกครองดูว่าลูกหลานของตนสามารถใช้ชีวิตแบบนั้นได้หรือไม่ เนื่องจากนักเรียนชั้นประถมและมัธยมของโรงเรียนสัตยาไสแห่งนี้ จะต้องอยู่ประจำ

                เมื่อผ่านการคัดเลือกรอบแรกแล้ว จะมีการสอบสัมภาษณ์และวัดทัศนคติผู้ปกครอง ว่าจะสามารถช่วยฝึกสมาธิของลูกได้หรือไม่หากลูกกลับไปอยู่ที่บ้าน โดยจะคัดเลือกเด็กจาก 50 คนให้เหลือเด็กที่ได้เข้าเรียนเพียง 30 คน และปัจจุบัน นักเรียนของโรงเรียนสัตยาไส มีอยู่ประมาณ 350 คน บนเนื้อที่ มีพื้นที่ประมาณ 300 ไร่เศษ

ดร.อาจอง

ดร.อาจอง ชุมสาย กับ โรงเรียนสัตยาไส

ดร.อาจอง

ดร.อาจอง ชุมสาย กับ โรงเรียนสัตยาไส                ซึ่ง ดร.อาจอง เล่าว่า ที่มาของชื่อโรงเรียน สัตยาไส ต้องเล่าย้อนกลับไปเมื่อ 27 ปีก่อน ตอนที่ท่านได้ไปทัศนศึกษาที่อินเดีย ท่านเจอกับนักบุญแห่งอินเดีย สัตยาไส บาบา ที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน แต่กลับทัก ดร.อาจอง ว่า ในชีวิตที่เหลือขอให้สนใจการศึกษาของเด็กได้ไหม ดร.อาจอง จึงรู้สึกว่านี่คือสิ่งที่ใช่ ที่ตนเองต้องทำ เพราะการแก้ปัญหาต่าง ๆ ต้องเริ่มจากการปลูกฝังเด็ก  โรงเรียนสัตยาไส จึงถูกตั้งขึ้น พร้อมด้วยคุณธรรมพื้นฐานที่จะปลูกฝังให้เด็ก ๆ รู้จัก 5 ประการ คือ ความรักความเมตตา ความจริง ความประพฤติชอบ ความสงบสุข และอหิงสา เด็ก ๆ ที่โรงเรียนแห่งนี้ จะต้องนั่งสมาธิ เรียนรู้ที่จะสวดมนต์ขอบคุณอาหาร ขอบคุณธรรมชาติ ดูแลช่วยเหลือตัวเอง โดยที่มีความสุขไปกับการกระทำนั้น ๆ ด้วย

                ด้วยความที่มุ่งสอนให้เด็ก ๆ เป็นคนดี มีจิตใจที่ดี บวกกับความตั้งใจของเด็ก ๆ จึงทำให้ผลการเรียนนักเรียนรุ่นก่อน ๆ ของโรงเรียนสัตยาไสเป็นนักเรียนที่มากด้วยคุณภาพ เพราะนักเรียนที่นี่สามารถสอบเอ็นทรานซ์ติดทั้ง 100% นั่นหมายความว่า ยังไม่มีนักเรียนคนใด ที่สอบไม่ติดเลยสักคน

                นอกจาก โรงเรียนสัตยาไส จะเปิดให้เด็กเป็นคนดี คนเก่ง แล้ว โรงเรียนแห่งนี้ยังเปิดสอนและปลูกฝังให้เด็ก ๆ ช่วยกันแก้ปัญหาโลกร้อนด้วยวิธีต่าง ๆ  อาทิ ร่วมมือกันปลูกป่า และห่วงใยสิ่งแวดล้อม ไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอนด้วยพร้อมทั้งให้เด็ก ๆ เหล่านี้อยู่ได้โดยไม่ต้องพึ่งเทคโนโลยีใด ๆ นั่นจึงทำให้มีการห้ามใช้เทคโนโลยืมือถือในโรงเรียนด้วย

                แม้ว่าจะต้องยอมลงทุนลงแรง ทุ่มเททั้งกายและใจ เพื่อสร้างเด็ก ๆ จำนวนหนึ่งให้เป็นคนดีมาจากจิตใจข้างในแท้ ๆ  แต่ ดร.อาจอง ก็ไม่เคยย่อท้อ ที่จะปลูกฝังสิ่งดี ๆ ให้กับเด็ก ๆ ยุคใหม่ เติบโตไปอย่างถูกทาง โดยท่านบอกว่า เด็ก ๆ แม้จะเก่งแค่ไหน แต่ถ้าเป็นคนไม่ดี วันข้างหน้าก็ไม่อาจพาชาติเจริญได้ สู้เป็นคนเก่งและดีไปพร้อม ๆ กันจะดีที่สุด

    ร่วมปลุกพลังบวก เปลี่ยนประเทศไทย ได้ที่นี่ค่ะ    


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก
   - sathyasai.ac.th
   - gotoknow.org
   - palungdham.com
   - ubmthai.com
   - buddha-dhamma.com

แอพแรกที่คุณเลือก           สมาชิกกระปุก
E-mail :
Password :

หมายเหตุ
• ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
• ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใดๆ ก็ตามลงในช่องแสดงความคิดเห็น
• ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
• ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะ สม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
 ข้อตกลงในการแสดงความคิดเห็นบนเว็บไซต์กระปุกดอทคอม
คลิกเลือกอารมณ์ที่ต้องการ ตาใส , เซ็ง , ร้องไห้ , เจ้าเล่ห์ , หัวเราะ , ตลก , โกรธ

คุณสามารถแสดงความคิดเห็น ได้โดยไม่จำเป็นต้องเป็น สมาชิกนะคะแต่ถ้าสมัคร สมาชิกและเข้าสู่ระบบก่อนโพส ข้อความเราจะโชว์รูปของคุณ ขึ้นมาให้เด่นๆเลยนะ
กรุณา เคาะเว้นวรรค ระหว่างข้อความด้วยนะคะ ระบบจะตัดคำได้สวยงาม ถ้าพิมพ์ติดกันไปหมด ระบบจะไม่ตัดคำให้นะคะ
ชื่อ : โค้ด :
กรุณานำโค้ดด้านข้าง กรอกในช่องว่างด้วยคะ (พิมพ์เป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็ได้)
กรุณาคลิก ส่งข้อความ เพียงครั้งเดียวค่ะ....


ความคิดเห็นที่ 88 หัวข้อข่าว สัตยาไส โรงเรียนสร้างคนดี ของ ดร.อาจอง ชุมสาย
อยู่จังหวัดนนทบุรี ลูกเรียนอยู่ ป.2 จะไปสมัครสอบได้หรือไม่
จากคุณ ทวีวัฒน์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-11-16 16:51:31 ]
ความคิดเห็นที่ 87 หัวข้อข่าว สัตยาไส โรงเรียนสร้างคนดี ของ ดร.อาจอง ชุมสาย
ขอทราบข้อมูลจากน้อง ฐิติญา แช่อึ้ง นะคะ ....
.......ในฐานะศิษย์เก่า น้องๆ ที่ รร.แห่งนี้ สอบคณะแพทย์ได้กี่คนคะ หรือคณะอะไรที่นิยมเข้าเรียนกัน
.......ปล. อยากทรบด่วนค่ะ


ขอบคุณมากค่ะ
จากคุณ กัณฐมณี เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-01-22 20:36:50 ]
ความคิดเห็นที่ 86 หัวข้อข่าว สัตยาไส โรงเรียนสร้างคนดี ของ ดร.อาจอง ชุมสาย
ขั้นตอนการสมัคร

ไม่มีอะไรมากค่ะ

ซื้อใบสมัครที่ รร. แล้วกรอกรายละเอียด พร้อมแนบเอกสาร ก็เรียบร้อย

รีบไปนะคะ......จะได้เป็นเพื่อนไสอบกัน....
..... ผู้ปกครองจะเป็นคนสอบแทนลูกๆค่ะ....

..... วันสอบยังไม่ทราบจนกว่าจะหมดเขตรับสมัคร อาจารย์ถึงจะแจ้งวันสอบค่ะ......

...... แต่ที่แน่ๆ สอบเดือน กพ.นี้ค่ะ
จากคุณ กัณฐมณี เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-01-22 20:26:33 ]
ความคิดเห็นที่ 85 หัวข้อข่าว สัตยาไส โรงเรียนสร้างคนดี ของ ดร.อาจอง ชุมสาย
ค่าสมัคร 50 บาท

หลักฐาน 1. สำเนาบัตรประชาชน พ่อ กับ แม่ อย่างละ 2 ชุด
2. สำเนาทะเบียนบ้าน พ่อ แม่ ลูก อย่างละ 2 ชุด
3. สำเนาสูติบัตรลูก 2 ชุด
4. หลักฐานการเป็นนักเรียนที่ รร.เดิม ติดรูปภาพ 1 รูป
1 ชุด

5. รูปภาพ 2 นื้ว 2 รูป

จากคุณ กัณฐมณี เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-01-22 20:21:00 ]
ความคิดเห็นที่ 84 หัวข้อข่าว สัตยาไส โรงเรียนสร้างคนดี ของ ดร.อาจอง ชุมสาย
ช่วงนี้เปิดรับสมัคร รับเด็ก ป.1 อยู่นะคะ หมดเขต 31 มค. 2557
จากคุณ กัณฐมณี เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-01-22 20:09:37 ]
ความคิดเห็นที่ 83 หัวข้อข่าว สัตยาไส โรงเรียนสร้างคนดี ของ ดร.อาจอง ชุมสาย
ไม่ทราบว่าปี การศึกษา 57 เปิดรับสมัครเมื่อไหร่่คะอยากพาลูกชายไปสมัครค่ะ
จากคุณ ณัชชานิษฐ์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-09-18 23:20:13 ]
ความคิดเห็นที่ 82 หัวข้อข่าว สัตยาไส โรงเรียนสร้างคนดี ของ ดร.อาจอง ชุมสาย
จากคุณ มาก เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-08-15 18:58:54 ]
ความคิดเห็นที่ 81 หัวข้อข่าว สัตยาไส โรงเรียนสร้างคนดี ของ ดร.อาจอง ชุมสาย
ผมขอทราบรายระเอียดการสมัครเข้า โรงเรียนสัตยาไส ว่ามีขั้นตอนอย่างไรบ้างครับ ขอบคุณครับ
จากคุณ chai0899 เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-06-10 11:21:36 ]
ความคิดเห็นที่ 80 หัวข้อข่าว สัตยาไส โรงเรียนสร้างคนดี ของ ดร.อาจอง ชุมสาย
อยากจะส่งลูกไปเรียนแต่กลัวโรงเรียนไม่รับ และลูกก็ไม่ใช่เด็กเรียนเก่งด้วย น่าจะเปิดรับเยอธๆ เพื่อเด็กไม่มีโอกาสบ้าง เพราะถ้าเรียนไม่เก่งก็ไม่มีโอกาสได้เรียนโรงเรียนดีๆ
จากคุณ หยก เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-04-28 19:01:40 ]
ความคิดเห็นที่ 79 หัวข้อข่าว สัตยาไส โรงเรียนสร้างคนดี ของ ดร.อาจอง ชุมสาย
ลูกศิษย์อาจารย์รุ่นแรก..น่าจะมาบริหารประเทศได้แล้วนะ...อยากให้ลูกศิษย์อาจารย์ เป็นรัฐมนตรีให้หมดเลย...
จากคุณ คม เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-04-11 09:20:43 ]
ความคิดเห็นที่ 78 หัวข้อข่าว สัตยาไส โรงเรียนสร้างคนดี ของ ดร.อาจอง ชุมสาย
ขอให้เมืองไทยมีคนดีอย่างท่านอาจารย์มากๆด้วยเถิด และขอให้คนไทยรักและเมตตาซึ่งกันและกันเหมือนที่อาจารย์สอนด้วยเถิดเพื่อถวายให้กับพ่อหลวงของเราทุกคน
จากคุณ tick เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-04-04 19:39:47 ]
ความคิดเห็นที่ 77 หัวข้อข่าว สัตยาไส โรงเรียนสร้างคนดี ของ ดร.อาจอง ชุมสาย
ขอให้สุขภาพของท่านอาจารย์แข็งแรงและมีอายุยั่งยืนนาน
จากคุณ tick เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-04-04 19:32:29 ]
ความคิดเห็นที่ 74 หัวข้อข่าว สัตยาไส โรงเรียนสร้างคนดี ของ ดร.อาจอง ชุมสาย
ตอนนี้หนูอยู่ ป4อยากจ๊ะย้ายไปได้ไหมค่ะเทอม 2
จากคุณ วิว เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-10-25 14:19:05 ]
ความคิดเห็นที่ 73 หัวข้อข่าว สัตยาไส โรงเรียนสร้างคนดี ของ ดร.อาจอง ชุมสาย
อยากไปค่ะ
จากคุณ วิว เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-10-25 14:13:42 ]
ความคิดเห็นที่ 72 หัวข้อข่าว สัตยาไส โรงเรียนสร้างคนดี ของ ดร.อาจอง ชุมสาย
ขอบคุณ ดร.อาจองที่เป็นแสงสว่างให้กับเพื่อนมนุษย์ผู้ร่วม เกิดแก่ เจ็บ ตาย ด้วยกัน ขอให้ความดีที่คุณทำส่งผลให้คุณได้ในสิ่งที่คุณปรารถนาเถิด อยากขอรายละเอียดการสมัครค่ะ
จากคุณ ใหญ่ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-09-05 06:04:45 ]
ความคิดเห็นที่ 70 หัวข้อข่าว สัตยาไส โรงเรียนสร้างคนดี ของ ดร.อาจอง ชุมสาย
อยากให้ลูกชายไปเรียนมากเลยค่ะ แต่เขายังไม่รับสมัครและต้องรอสอบถามก่อนเพราะกำลังเรียน ป.3 ไม่รู้ว่าทางโรงเรียนจะรับเขาเรียนต่อ ป.4 หรือเปล่า เพราะไปเข้า ป.3 ไม่ทัน คนเป็นแม่ก็อยากให้ลูกเป็นคนดีและโรงเรียนนี้ก็สอนให้เด็กเป็นคนดี มีศีลธรรม ใช้ชีวิตอยู่กับสังคมในปัจจุบันได้อย่างมีสติ
จากคุณ ของขวัญ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-07-04 13:22:45 ]
ความคิดเห็นที่ 69 หัวข้อข่าว สัตยาไส โรงเรียนสร้างคนดี ของ ดร.อาจอง ชุมสาย
อ่านข้อมูลโรงเรียน และอ่านหนังสือของ ดร.อาจองแล้วอยากไปศึกษาดูงานที่โรงเรียนนี้จัง เพื่อจะได้นำมาถ่ายทอดที่โรงเรียนบ้านเหล่าฝ้ายบ้าง
จากคุณ พิสิทธิ์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-06-18 13:57:11 ]
ความคิดเห็นที่ 68 หัวข้อข่าว สัตยาไส โรงเรียนสร้างคนดี ของ ดร.อาจอง ชุมสาย
Superb information here, ol'e chap; keep buirnng the midnight oil.
จากคุณ Haa เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-06-15 06:10:48 ]
ความคิดเห็นที่ 67 หัวข้อข่าว สัตยาไส โรงเรียนสร้างคนดี ของ ดร.อาจอง ชุมสาย
สุดยอดมากเป็นโรงเรียนที่ดีที่สุดในโลกสำหรับผม ผมอยากให้มีโรงเรียนคาทอลิกมีอย่างนี้บ้างจัง
จากคุณ ป.ปรีชาญาณ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-06-03 09:53:31 ]
ความคิดเห็นที่ 66 หัวข้อข่าว สัตยาไส โรงเรียนสร้างคนดี ของ ดร.อาจอง ชุมสาย
ตอนนี้ลูกได้5 เดือนโตขึ้อยากให้ลูกเข้าอนุบาลที่นี่ ต้องทำไงค่ะ
จากคุณ ลชา เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-05-17 09:15:22 ]
ความคิดเห็นที่ 65 หัวข้อข่าว สัตยาไส โรงเรียนสร้างคนดี ของ ดร.อาจอง ชุมสาย
ขอชื่นชมอาจารย์จากใจจริงค่ะ อยากให้คนที่เป็นครูบาอาจารย์เอาแบบอย่างท่านค่ะ เด็กๆควรเก่ง ดี และชีวิตมีความสุขค่ะ
จากคุณ น้ำหวาน เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-03-30 23:13:37 ]
ความคิดเห็นที่ 64 หัวข้อข่าว สัตยาไส โรงเรียนสร้างคนดี ของ ดร.อาจอง ชุมสาย
รู้สึกภูมิใจมาก ที่ประเทศของเรายังมีคนดี และความกล้าเช่นนี้ ขอให้ท่าน ดร.อาจอง มีกำลังใจ ที่จะเป็นผู้เสียสละแก่แผ่นดิน คนแบบนี้ไปอยู่แผ่นดินใด แผ่นดินนั้นมีแต่ความเจริญ..ผมเองได้ยินมา ยังอยากส่งลูกสาวไปเรียนเหมือนกัน...ใครได้ไปเรียนที่นี่นับว่าเป็นบุญแล้ว..แต่ผมคงไม่มีความสามารถส่งไป..เพราะค่าเล่าเรียนคงสุงมาก...อย่างไรก็ขอให้ท่าน ดร.อาจอง มีสุขภาพแข็งแรงตลอดไป..เพื่อทำให้คนไทยฉลาดขึ้นครับ....
จากคุณ พันรัตน์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-01-24 15:49:44 ]
ความคิดเห็นที่ 63 หัวข้อข่าว สัตยาไส โรงเรียนสร้างคนดี ของ ดร.อาจอง ชุมสาย
ลูกชายเรียนอยู่สาธิต มมส ชั้น ม.4 เป็นเด็กเรียนไม่เก่งแต่ต้องการย้ายลูกมาเรียนที่นี่ได้หรือเปล่า ลูกชายมีลักษณะหัวอ่อนเชื่อคนง่ายแต่เป็นคนใจร้อนมาก พ่อแม่ไม่สบายใจ ต้องการให้ลูกมาเรียนที่นี่มาก ไม่ทราบว่าโรงเรียนจะรับเยาวชนที่มีความต้องการเป็นคนดีเพิ่มหรือเปล่า ผมต้องการให้ลูกเรียนรู้ทักษะชีวิตให้มากๆ เพราะหลักสูตรปัจจุบันไม่ส่งเสริมเยาวชนเลย มีแต่ส่งเสริมคนเก่ง แต่ไม่ส่งเสริมให้เป็นคนดี
จากคุณ นายดนัย เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-01-01 16:53:23 ]
ความคิดเห็นที่ 62 หัวข้อข่าว สัตยาไส โรงเรียนสร้างคนดี ของ ดร.อาจอง ชุมสาย
ขณะนี้ลูกชายเรียนม4 ต้องการย้ายมาเรียนที่นี่ได้หรือเปล่าคะ
จากคุณ นางเตือนใจ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-01-01 16:40:16 ]
ความคิดเห็นที่ 60 หัวข้อข่าว สัตยาไส โรงเรียนสร้างคนดี ของ ดร.อาจอง ชุมสาย
เป็นโรงเรียนที่ดีที่สุดในประเทศไทยหรือในโลกก็ว่าได้ อยากให้พวกผู้บริหารประเทศเข้าไปช่วยเหลือและเห็นความสำคัญด้วย เพราะที่นั่นเรียนฟรีไม่มีค่าใช้จาย มีคำถามอยู่ว่าอยากให้เด็กไทยเป็นคนดีและเก่งหรือเปล่า ถ้าต้องการคนดีและเก่งด้วยลองเข้าไปศึกษาวิถีของ ร.ร สัตยาไสดูนะครับแล้วพวกท่านจะรู้ว่าโลกมนุษย์ยังมีความหวังที่จะสงบสุขอยู่..แต่ถ้าหากยังหลงคิดว่าการศึกษาคือธุรกิจมุ่งเน้นแต่สร้างคนเก่งอย่างเดียวประเทศไทยจะไม่มีแต่สีแดงกับสีเหลืองนะครับ..แต่อาจจะไม่มีประเทศไทยด้วยซ้ำไป..ขอบคุณ ร.ร สัตยาไสที่จุดประกายความดีให้พวกเราได้เห็น...ขอขอบคุณ
จากคุณ ตุ้ม เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-10-15 10:28:22 ]
ความคิดเห็นที่ 59 หัวข้อข่าว สัตยาไส โรงเรียนสร้างคนดี ของ ดร.อาจอง ชุมสาย
ประทับใจมากค่ะ ขอเบอร์โทรได้ไหมค่ะ ขอบคุณค่ะ
จากคุณ สุดใจ เกิดสิน เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-09-06 13:05:54 ]
ความคิดเห็นที่ 58 หัวข้อข่าว สัตยาไส โรงเรียนสร้างคนดี ของ ดร.อาจอง ชุมสาย
หนูเรียนที่นี่ตั้งแต่ ป1 ตอนนี้จบแล้ว
หนูดีใจและก็ภูมิใจที่ได้เรียนที่นี่มากเลยค่ะ
ก้อไม่รู้หรอกนะค่ะว่าคนที่ยังไม่เคยได้มาสัมผ้สที่นี่จริงๆเค้าคิดยังไง
แต่สำหรับตัวหนูเองแล้ว หนูได้เรียนรู็ถึงคุณค่าความเป็นมนุษย์จริงๆ
และตอนนี้หนูก็สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข
เพราะหนูเชื่อว่าที่โรงเรียนนี้ได้สอนทุกอย่างจนทำให้หนูเป็นคนดีและสามารถสร้างสิ่งที่ดีๆให้กับสังคมต่อไ
คิดถึงๆๆๆๆๆๆโรงเรียนจังเเลย
จากคุณ ฐิติญา แซ่อึ้ง เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-09-13 15:44:52 ]
ความคิดเห็นที่ 57 หัวข้อข่าว สัตยาไส โรงเรียนสร้างคนดี ของ ดร.อาจอง ชุมสาย
คห ที่37 กระทู้นี้นับถือคนดี ไม่นิยมคนอวด ค่ะ เก่ง แล้วต้องดี มาอวดแบบนี้ เพื่อ?
จากคุณ โถ่ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-09-12 18:44:05 ]
ความคิดเห็นที่ 56 หัวข้อข่าว สัตยาไส โรงเรียนสร้างคนดี ของ ดร.อาจอง ชุมสาย
กำลังจะไปดูงานพอดี ขอบคุณ ดร.อาจองที่ทุ่มเทให้กับการศึกษาเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้ที่สนใจ หันกลับไปที่ ศธ เห็นมีแต่นักการเมือง ว่ากันตามจริงไม่ควรเอาศธ ไปเกี่ยวกับการเมืองเลย นักการศึกษาต้องเอาใจนายทุกยุคทุกสมัย....ก็ได้เท่าที่เห็นคับ
จากคุณ มะเขือเทศ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-09-11 17:08:33 ]
ความคิดเห็นที่ 55 หัวข้อข่าว สัตยาไส โรงเรียนสร้างคนดี ของ ดร.อาจอง ชุมสาย
ผมนับถือท่านมากครับ ถ้ามีลูกก็อยากให้อยู๋ที่โรงเรียนท่านครับ
จากคุณ ออฟ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-09-07 21:52:42 ]
ความคิดเห็นที่ 54 หัวข้อข่าว สัตยาไส โรงเรียนสร้างคนดี ของ ดร.อาจอง ชุมสาย
ไส ราม ท่านเป็นผู้ให้จริงๆ เราเคยได้สัมผัสวิถีชีวิตของท่านมาแล้ว..ท่านทานมังสวิรัติ(ทาน นม กับไข่) แต่จิตใจท่านใสสะอาดเป็นผู้ให้ ไม่ถือโทษโกรธใครจริงๆ มีสัมมาฐิถิ......ซึ่งต่างกับคนบางคนที่เอาวิธีการกินมัสวิรัติมาเป็นจุดโปรโมทตนเอง มีแต่มิจฉาฐถิ(คนหัวเกรียน) และถ้าใครเข้าหลักพุทธศาสนา กายกรรมวจีกรรม มโนกรรม แล้วจะแยกออก ว่าอันไหนของแท้ของปลอม อันไหน แอบอิงศาสนาหากิน.....สำหรับดอกเตอร์ กราบเท้าได้อย่างสนิทใจ.....ไสราม
จากคุณ นันดา ซุนดารา เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-09-07 20:33:02 ]
ความคิดเห็นที่ 53 หัวข้อข่าว สัตยาไส โรงเรียนสร้างคนดี ของ ดร.อาจอง ชุมสาย
เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนนี้ค่ะ .. เรียนตอน ป.สาม จน ป.หก ถ้านับแล้ว เราเป้นเด็กรุ่นห้า

เด็กในโรงเรียนรู้จักกันทุกคนค่ะ..

เป็นโรงเรียนที่ สอนหลายๆอย่างจริงๆ

จากคนไม่กินผัก ก็กลายเป็นคนกินผัก..
จากเด็กติดแม่ ก็กล้าที่จะทำอะไรเองมากขึ้น
ตอนนี้เรียนปีสามแล้ว ยังคิดถึงโรงเรียนเหมือนเดิม
จากคุณ impk เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-09-07 19:47:28 ]
ความคิดเห็นที่ 52 หัวข้อข่าว สัตยาไส โรงเรียนสร้างคนดี ของ ดร.อาจอง ชุมสาย
ถ้าโรงเรียนในไทยเป็นได้สักครึ่งหนึ่งของที่นี่ เมืองไทยคงน่าอยู่ขึ้นอีกเยอะ :)
จากคุณ fono เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-09-07 19:06:14 ]
ความคิดเห็นที่ 51 หัวข้อข่าว สัตยาไส โรงเรียนสร้างคนดี ของ ดร.อาจอง ชุมสาย
ท่านเป็นถึงระดับเคยทำงานให้นาซ่า แต่ท่านย่อมหยุดสิ่งเหล่านั้นเพื่อมาพัฒนาบ้านเกิด ซึ่งถ้าคนรวยๆในประเทศไทยหลายๆ คนคิดได้แบบท่านก็คงจะดีมาก ซาบซึ้ง
จากคุณ ppppppp เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-09-07 18:56:32 ]
ความคิดเห็นที่ 50 หัวข้อข่าว สัตยาไส โรงเรียนสร้างคนดี ของ ดร.อาจอง ชุมสาย
ชอบและประทับใจโรงเรียนนี้มากๆ เลยค่ะ
คิดไว้เลยว่า ถ้ามีลูกอยากส่งลูกไปเรียนที่นี่ค่ะ
แต่สอบพ่อแม่นี่ ไม่รู้จะผ่านรึเปล่า ^ _ ^
ถ้าโรงเรียนทั้งประเทศเป็นแบบนี้ คงจะดีนะคะ
จากคุณ Nain เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-09-07 18:15:51 ]
ความคิดเห็นที่ 49 หัวข้อข่าว สัตยาไส โรงเรียนสร้างคนดี ของ ดร.อาจอง ชุมสาย
ชอบโรงเรียนนี้มากๆคะ
จากคุณ MAI เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-09-07 17:42:53 ]
ความคิดเห็นที่ 48 หัวข้อข่าว สัตยาไส โรงเรียนสร้างคนดี ของ ดร.อาจอง ชุมสาย
เคยไปดูงานที่โรงเรียนสัตยาไส ค่ะ เป็นโรงเรียนที่น่ารักค่ะ..ดูแลเด็กนักเรียนและมีวิธีปลูกฝังที่ดี มีการสวดมนต์ตั้งแต่ เช้าตรู่ ก่อนไปเข้าแถวหน้าเสาธง ค่ะ ดีมากๆ เลย น่าชื่อชมนะค่ะ
จากคุณ katty เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-09-07 17:25:55 ]
ความคิดเห็นที่ 47 หัวข้อข่าว สัตยาไส โรงเรียนสร้างคนดี ของ ดร.อาจอง ชุมสาย
รัฐมนตรี ด้าน การศึกษา น่าจะนำแนวคิด หรือความรู้ของท่าน
.
ไปเป็นแนวทาง ปฏิรูปการศึกษาเด็กไทยอย่างแท้จริง
.
เพื่อให้ระบบดีขึ้น ให้เด็กมีจิตสำนึกที่ดี ไม่ใช่จะเอาแต่ยกหมู่ตีกัน
จากคุณ อาร์ม เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-09-07 17:21:29 ]
ความคิดเห็นที่ 46 หัวข้อข่าว สัตยาไส โรงเรียนสร้างคนดี ของ ดร.อาจอง ชุมสาย
ขอชื่นชมดร.อาจอง ท่านเป็นคนเก่ง คนดี ศรี แผ่นดิน
ตั้งใจอยากให้ลูกไปเรียนที่นี่ ต้องรออีก 7 ปีกว่าลูกจะเข้าเรียน
...จะทำบุญไว้เยอะ ๆ เผื่อว่าจะได้สอบเข้าเรียนได้
จากคุณ saveeranda เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-09-07 17:12:47 ]
ความคิดเห็นที่ 45 หัวข้อข่าว สัตยาไส โรงเรียนสร้างคนดี ของ ดร.อาจอง ชุมสาย
เห็นดีเห็นงามด้วยครับ
จากคุณ amnart เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-09-07 17:10:45 ]
ความคิดเห็นที่ 44 หัวข้อข่าว สัตยาไส โรงเรียนสร้างคนดี ของ ดร.อาจอง ชุมสาย
//คนดีของแผ่นดิน (เมืองไทยยังไม่สิ้นคนดี)... น่าจะมีหลักสูตร อบรมนักการเมืองไทยบ้าง 555//
จากคุณ KKK เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-09-07 16:58:48 ]
ความคิดเห็นที่ 43 หัวข้อข่าว สัตยาไส โรงเรียนสร้างคนดี ของ ดร.อาจอง ชุมสาย
ผมเคยเรียน จบ ป. 6 รุ่นแรกเลย แล้วไปเรียนต่อที่อื่น ตอนนั้น เด็กแค่ร้อยกว่าคนเอง
จากคุณ golf เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-09-07 16:25:31 ]
ความคิดเห็นที่ 42 หัวข้อข่าว สัตยาไส โรงเรียนสร้างคนดี ของ ดร.อาจอง ชุมสาย
กระทรวงศึกษาไทย มันอ่อนหัด ของดี มีไม่รู้เอาไปใช้ มัวไปทำไรอยู่
จากคุณ นนน เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-09-07 16:17:56 ]
ความคิดเห็นที่ 41 หัวข้อข่าว สัตยาไส โรงเรียนสร้างคนดี ของ ดร.อาจอง ชุมสาย
อยากให้ลูกไปเรียนบ้างจังเลย
จากคุณ แม่ของลูก เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-09-07 15:34:07 ]
ความคิดเห็นที่ 40 หัวข้อข่าว สัตยาไส โรงเรียนสร้างคนดี ของ ดร.อาจอง ชุมสาย
ต่อๆๆ>> เช้า-เย็นสวดมนต์ทุกวัน กินมังสวิรัต เล่นน้ำที่แม่น้ำป่าสัก เดินไปเขาตายาย กินกระถินตอนเดิน มีกลุ่มแบบเป็นสีๆเราอยู่สีสัตยา มีกิจกรรมดีๆทำร่วมกันตลอด ถึงได้สนิทรู้จักกันหมด ต่างชาติมาทัศนศึกษา บรรยากาศดี เมื่อ2เดือนที่แล้วมีโอกาสไปเยี่ยมที่โรงเรียน เจอครูหนุ่ย ทีสเชอร์ลอเรน ครูไก่ ที่มาเล่าให้ฟัง อยากจะให้พี่ๆเพื่อนๆที่เคยเรียนได้เห็น เผื่อจะได้ติดต่อกัน คิดถึงมากนะคะ ส่วนคุณพ่อคุณแม่ ท่านไหนอยากให้ลูกเป็นคนดีมีคุณธรรม โรงเรียนนี้ก็เป็นทางเลือกที่ดีทางหนึ่งค่ะ :)
จากคุณ tan เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-09-07 15:33:19 ]
ความคิดเห็นที่ 39 หัวข้อข่าว สัตยาไส โรงเรียนสร้างคนดี ของ ดร.อาจอง ชุมสาย
เราเคยเรียนตอน ป.2ไปเรียนกับพี่ชาย 1ปี แล้วก็กลับมาเรียนที่กรุงเทพเหมือนเดิม ตอนนี้อยู่ ปี 4 แล้ว ยังจำได้เสมอว่าชีวิตตอนนั้นมีความสุขมาก มีนักเรียนไม่เยอะ ป.1-5 รู้จักกันหมดทุกคน คิดถึงตอนนั้นจริงๆ ขอบคุณอาจารย์ เพื่อนๆ พี่ๆ ทุกคนมากนะคะ ที่ให้ประสบการณ์ชีวิตดีๆแบบนี้ ^^
จากคุณ tan เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-09-07 15:31:29 ]
ความคิดเห็นที่ 38 หัวข้อข่าว สัตยาไส โรงเรียนสร้างคนดี ของ ดร.อาจอง ชุมสาย
ผมยังไม่เชื่อ เพราะสิ่งแวดล้อมที่สัตยาไสยเป้นสิ่งแวดล้อมปิด มีการบังคับเด็กมากมาย ไม่รู้ว่าพอออกไปเผชิญโลกข้างนอกแล้วจะเป็นอย่างไรบ้าง รับได้มั้ย และส่วนใหญ่เด็กที่มามักถูกผุ้ปกครองบังคับเพื่อมาดัดนิสัย
จากคุณ MU MU เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-09-07 15:30:36 ]
ความคิดเห็นที่ 37 หัวข้อข่าว สัตยาไส โรงเรียนสร้างคนดี ของ ดร.อาจอง ชุมสาย
อาจารย์วิศวะจุฬาเก่งจริงๆครับ สมแล้วที่ อาจารย์ องอาจ เป้นอาจารย์สอนที่คณะวิศวะกรรมศาสตร์จุฬา ผมดีใจที่มีอาจารย์เป้นอาจารย์ผมครับ
จากเดก วิศวะ จุฬา รุ่น 89
จากคุณ A^^ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-09-07 15:06:19 ]
ความคิดเห็นที่ 36 หัวข้อข่าว สัตยาไส โรงเรียนสร้างคนดี ของ ดร.อาจอง ชุมสาย
...อย่าให้พวกอาจารย์3 ย้ายเข้ามาอยู่ก็แล้วกัน ...เพราะถ้ามาอยุ่แล้วโรงเรียนต้องเสื่อมแน่ๆ.
จากคุณ ROSS เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-09-07 14:58:56 ]
ความคิดเห็นที่ 35 หัวข้อข่าว สัตยาไส โรงเรียนสร้างคนดี ของ ดร.อาจอง ชุมสาย
นี่ละ ที่ ควรเรียกว่า โรงเรียน ได้เต็มปากเต็มคำ ขอสรรเสริญ และขอสนับสนุน ให้กำลังใจท่านนะคะ ดีใจที่เมืองไทย ยังมีสิ่งดี ๆ อยู่
จากคุณ ดีใจจัง เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-09-07 14:52:19 ]