ดัน พรบ.เงินเดือนใหม่ครู ปรับขั้นสูงสุด


รับแจ้งเตือนข่าวใหม่ ประเด็นฮิตทางมือถือ คลิกที่นี่ <<


ดัน พรบ.เงินเดือนใหม่ครูปรับขั้นสูงสุด (ไทยโพสต์)

         ครูได้เฮอีกแล้ว "ชินวรณ์" เร่งดัน พ.ร.บ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะครูเข้า ครม.ขั้นสูงสุด 66,480 บาท แต่โดนเสียงค้านเงินวิทยฐานะทำให้เหลื่อมล้ำกับข้าราชการส่วนอื่นๆ แต่สำนักงบฯ เห็นด้วย มองสอดคล้องกับบัญชีเงินเดือนขั้นสูงของ ก.พ.

         นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยความคืบหน้าการผลักดันร่าง พ.ร.บ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.... ที่ยกร่างขึ้นใหม่ว่า ในการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวแล้ว ซึ่งตนยืนยันที่จะเสนอปรับอัตราเงินเดือนขั้นสูงจาก 64,340 บาทเป็น 66,480 บาท แม้ว่าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) คณะกรรมการเงินเดือนแห่งชาติ (กงช.) และสำนักงบประมาณจะไม่เห็นด้วยก็ตาม ทั้งนี้ตนจะประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจากนั้นจะเร่งนำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เนื่องจากรัฐบาลต้องการผลักดันให้ร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาโดยเร็ว เพราะเป็นนโยบายสำคัญของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี โดยขณะนี้ ร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ เพื่อศึกษาภาพรวมทั้งระบบการศึกษาในด้านการสอนของข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา และข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มีนายชัยณรงค์ อินทรมีทรัพย์ เป็นประธาน

         อย่างไรก็ตาม จากการพิจารณาความเห็นของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องพบว่า กงช.เห็นด้วยกับร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว เพราะเป็นการกำหนดอัตราเงินเดือนให้สอดคล้องกับบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 แต่ไม่เห็นด้วยในส่วนของอัตราเงินวิทยฐานะ ซึ่งกำหนดโดยใช้เงินประจำตำแหน่งสูงสุดของตำแหน่งประเภทงานวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ อัตรา 15,600 บาท เนื่องจากจะทำให้เหลื่อมล้ำกับข้าราชการประเภทอื่นๆ สำนักงาน ก.พ.ไม่เห็นด้วยกับการปรับอัตราเงินวิทยฐานะของผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ได้แก่ ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด จากอัตราสูงสุด 13,000 บาท เป็น 15,600 บาท เพราะจะทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำกับข้าราชการประเภทอื่น เนื่องจากอัตรา 15,600 บาท เป็นอัตราเงินประจำตำแหน่งสูงสุดของตำแหน่งประเภทวิชาการ เช่น ศาสตราจารย์ระดับ 11 ระดับทรงคุณวุฒิของข้าราชการพลเรือนสามัญ ส่วนสำนักงบประมาณเห็นด้วยกับร่างดังกล่าว แต่ได้ตั้งข้อสังเกตว่าบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงที่กำหนดอัตราเงินเดือนขั้นต่ำของระดับข้าราชการครูและบุคคลลาการทางการศึกษา (คศ.3) คศ.4 และ คศ.5 แตกต่างจากบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำของข้าราชการพลเรือนสามัญ ดังนั้นเพื่อไม่ให้เหลื่อมล้ำจึงเห็นว่าควรทบทวนการปรับบัญชีขั้นต่ำให้สอดคล้องกับอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือน

         นายชิวรณ์กล่าวอีกว่า ตนได้มอบหมายให้นายเฉลียว อยู่สีมารักษ์ ปลัด ศธ. และนายประเสริฐ งามพันธ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ.นำความเห็นของหน่วยงานต่างๆ มาศึกษา โดยได้เปรียบเทียบบัญชีอัตราเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแนบท้ายพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันกับร่างบัญชีเงินเดือนข้าราชการครูฯ ฉบับใหม่ มีดังนี้

        ครูผู้ช่วยขั้นต่ำชั่วคราว อัตราเดิม 7,940 บาทต่อเดือน อัตราใหม่ 7,940 บาท ขั้นต่ำอัตราเดิม 8,700 อัตราใหม่ 8,700 บาท ขั้นสูงอัตราเดิม 16,840 บาท อัตราใหม่ 16,840 บาท ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (คศ.1) ขั้นต่ำชั่วคราว อัตราเดิม 7,940 บาทต่อเดือน อัตราใหม่ 8,130 บาท ขั้นต่ำอัตราเดิม 11,930 อัตราใหม่ 11,930 บาท ขั้นสูงอัตราเดิม 27,500 บาท อัตราใหม่ 29,700 บาท เพิ่มขึ้น 8% คศ.2 ชำนาญการ ขั้นต่ำชั่วคราว อัตราเดิม 12,530 บาทต่อเดือน อัตราใหม่ 12,530 บาท ขั้นต่ำอัตราเดิม 15,410 อัตราใหม่ 15,410 บาท ขั้นสูงอัตราเดิม 33,540 บาท อัตราใหม่ 36,020 บาท เพิ่มขึ้น 7.39% คศ.3 ชำนาญการพิเศษ ขั้นต่ำชั่วคราวอัตราเดิม 12,530 บาทต่อเดือน อัตราใหม่ 12,530 บาท ขั้นต่ำอัตราเดิม 18,910 อัตราใหม่ 18,910 บาท ขั้นสูงอัตราเดิม 47,450 บาท อัตราใหม่ 50,550 บาท เพิ่มขึ้น 6.33% คศ.4 เชี่ยวชาญ ขั้นต่ำอัตราเดิม 23,230 อัตราใหม่ 23,230 บาท ขั้นสูงอัตราเดิม 50,550 บาท อัตราใหม่ 59,770 บาท เพิ่มขึ้น 18.9% คศ.5 เชี่ยวชาญพิเศษ ขั้นต่ำอัตราเดิม 28,550 อัตราใหม่ 28,550 บาท ขั้นสูงอัตราเดิม 64,340 บาท อัตราใหม่ 66,480 บาท เพิ่มขึ้น 3.32%ขอขอบคุณข้อมูลจาก

 


แอพแรกที่คุณเลือก           สมาชิกกระปุก
E-mail :
Password :

หมายเหตุ
• ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
• ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใดๆ ก็ตามลงในช่องแสดงความคิดเห็น
• ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
• ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะ สม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
 ข้อตกลงในการแสดงความคิดเห็นบนเว็บไซต์กระปุกดอทคอม
คลิกเลือกอารมณ์ที่ต้องการ ตาใส , เซ็ง , ร้องไห้ , เจ้าเล่ห์ , หัวเราะ , ตลก , โกรธ

คุณสามารถแสดงความคิดเห็น ได้โดยไม่จำเป็นต้องเป็น สมาชิกนะคะแต่ถ้าสมัคร สมาชิกและเข้าสู่ระบบก่อนโพส ข้อความเราจะโชว์รูปของคุณ ขึ้นมาให้เด่นๆเลยนะ
กรุณา เคาะเว้นวรรค ระหว่างข้อความด้วยนะคะ ระบบจะตัดคำได้สวยงาม ถ้าพิมพ์ติดกันไปหมด ระบบจะไม่ตัดคำให้นะคะ
ชื่อ : โค้ด :
กรุณานำโค้ดด้านข้าง กรอกในช่องว่างด้วยคะ (พิมพ์เป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็ได้)
กรุณาคลิก ส่งข้อความ เพียงครั้งเดียวค่ะ....


ความคิดเห็นที่ 114 หัวข้อข่าว ดัน พรบ.เงินเดือนใหม่ครู ปรับขั้นสูงสุด
อย่าด่าอาชีพครูเลยค่ะ ที่คุณทั้งหลายอ่านออก เขียนได้ ไม่ต้องถูกตราหน้าว่าโง่ ก้อเพราะอาชีพครูนี่แหละ ทุกอาชีพมีทั้งคนดีคนเลวปะปนกันอยู่ อย่าเหมารวมเลยนะค่ะ ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุด อาชีพไหนค่าตอบแทนสูง อยากได้ก้อพยายามไปประกอบอาชีพนั้นให้ได้สิค่ะ ไม่มีใครห้าม ชีวิตจะได้มีความสุขค่ะ
จากคุณ ประชาชนคนหนึ่ง เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2015-05-22 11:48:41 ]
ความคิดเห็นที่ 113 หัวข้อข่าว ดัน พรบ.เงินเดือนใหม่ครู ปรับขั้นสูงสุด
จากคุณ ปลา เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-11-12 19:50:20 ]
ความคิดเห็นที่ 110 หัวข้อข่าว ดัน พรบ.เงินเดือนใหม่ครู ปรับขั้นสูงสุด
ผลประโยชน์นี่แหละมันทำให้คนฆ่าแกงกันอยู่ทุกวันนี้คนที่ไม่ได้ก็ประท้วงส่วนคนที่ได้ก็ต้องมาถกเถียงกับคนที่ไม่ได้เพื่ออะไเอ่ย....
จากคุณ ครูจ้าง เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-12-27 14:19:28 ]
ความคิดเห็นที่ 109 หัวข้อข่าว ดัน พรบ.เงินเดือนใหม่ครู ปรับขั้นสูงสุด
คนเรามาจากหลายครอบครัว หลายอาชีพ ต่างคนต่างจิตต่างใจ ในทุกอาชีพก็มีทั้งคนดีคนชั่วปะปนกันไป ใครได้ดีเราก็ควรส่งเสริม ไม่มีใครทำอะไรได้ถูกใจคนทุกคนหรอกค่ะ แม้แต่ตัวคุณเองนั่นแหละอย่าไปว่าใครเลยมองดูเขาดูเรา ปล่อยวางบ้าง ชีวิตจะได้มีความสุข
จากคุณ มองโลกในแง่ดี เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-03-06 17:53:30 ]
ความคิดเห็นที่ 108 หัวข้อข่าว ดัน พรบ.เงินเดือนใหม่ครู ปรับขั้นสูงสุด
ไม่ได้มีอคตินะค่ะ แต่ครูบางคนไม่ได้เก่งอะไร แต่สามารถเป็นครูได้
ถ้าไม่เก่งแล้วมาสอนนักเรียนจะเก่งได้ยังไงค่ะ
จากคุณ 5+55+55+5 เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-02-28 12:53:02 ]
ความคิดเห็นที่ 107 หัวข้อข่าว ดัน พรบ.เงินเดือนใหม่ครู ปรับขั้นสูงสุด
ข้าราชการในเมืองไทยมีตั้งหลายอาชีพ ทำไมขึ้นให้แต่ครูอย่างเดียว หรือเห็นว่างานอื่นไม่มีความสำคัญ ลองดูดีๆๆซิจะรู้ว่างานอื่นเค้าลำบากมากกว่าครูตั้งเยอะ เงินเดือนก็น้อย ครูยังไปสอนพิเศษได้ แต่คนอื่นเค้าทำไม่ได้ กินแต่เงินเดือนไปวันๆๆ เอาใจแต่ครู อย่างนี้ข้าราชการหน่วยงานอื่นก็ท้อแท้น่ะซิ ถ้าคิดจะเห็นใจก็เห็นใจให้มันทั่วถึงหน่อย อย่าทำไปเพื่อเอาหน้าอย่างเดียวซิ คิดก่อนทำสักนิดโตๆๆกันแล้วอย่าให้ต้องมานั่งบอกทุกเรื่อง เหมือนพวกสมองกลวง
จากคุณ คนยุติธรรม เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-02-07 11:00:27 ]
ความคิดเห็นที่ 106 หัวข้อข่าว ดัน พรบ.เงินเดือนใหม่ครู ปรับขั้นสูงสุด
อ่านมาหลายกระทู้แล้วสังเวทใจ ครูนี่มันไม่มีอะไรดีเลยนี่หว่า ที่พวกท่านเป็นคนมาถึงทุกวันนี้ไม่ใช่ครูที่ท่านบอกว่าชั่วเหรอครับที่สอนพวกท่านมา ผมอยากจะบอกจริงๆว่า ถ้าแน่จริงทำไมไม่สอบบรรจุให้ได้ล่ะครับ จะได้ไม่ต้องมาว่ากัน
จากคุณ ครูไทยไกลบ้าน เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-12-18 19:49:46 ]
ความคิดเห็นที่ 105 หัวข้อข่าว ดัน พรบ.เงินเดือนใหม่ครู ปรับขั้นสูงสุด
ขึ้นไปเถอะเงินเดือนครูนะ ครูทุกคนเขาต้องมีดีอยู่แล้ว ไม่งั้นเขาไม่สอบบรรจุได้หรอก คนเป็นแสนๆคน สอบเป็นข้าราชการครูยากนะครับ บางคนโรงเรียนก้ออยู่ไกล ขับรถไปสอบวันละ เป็นร้อยกิโล แล้วเงินเดือนก้อน้อย ถ้าถามว่าทำไมไม่พักใกล้โรงเรียน ผมจะตอบให้ครับเพราะครูก้อมีลูกมีครอบครัวที่ต้องดูแลเหมือนกัน จึงต้องเทียวไงครับ ใครที่เข้าใจครูผิดอยู่โปรดทำความเข้าใจด้วยนะครับ เพราะบางคนเทียวไปสอนนักเรียนก้อเป็นค่าน้ำมันซะค่อนเงินเดือนแล้ว ไม่คุ้มหรอก แต่ที่ครูทำได้ ก้อเพราะทำด้วยใจครับ โปรดเข้าใจด้วย
จากคุณ ครูไทยไกลบ้าน เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-12-18 19:38:57 ]
ความคิดเห็นที่ 104 หัวข้อข่าว ดัน พรบ.เงินเดือนใหม่ครู ปรับขั้นสูงสุด
เห็นด้วยกับการขึ้นเงินเดือนข้าราชการ ทุกกระทรวงล้วนสำคัญ อย่าได้มาอวดเบ่งกันเลย ให้มีจิตสำนึกความเป็นข้าราชการ และหน้าที่ ที่ต้องรับผิดชอบดีกว่า และให้หันหลังไปดูรุ่นลูกหลานบ้าง จบมายังไม่มีงานทำเลย คิดแล้วเศร้า (เงินมันทำให้คนกินคนจริงๆ ส่งสารประเทศ)
จากคุณ บุตรข้าราชการ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-08-11 22:37:58 ]
ความคิดเห็นที่ 103 หัวข้อข่าว ดัน พรบ.เงินเดือนใหม่ครู ปรับขั้นสูงสุด
โทษนะครับ ทุกส่วนมีเงินประจำตำแหน่งกันหมด แล้วสิบเอกทหาร จ่าแก่ ๆ ที่เขาไปรบในพื้นที่เสี่ยง ไปรบในสามจังหวัด ทำไมไม่เหลียวแลบ้าง สิบเอกหนุ่มคนนึง ตายในหน้าที่ แต่บำเหน็จรายเดือน ยังสู้ครูบรรจุไหม่ไม่ได้เลย แล้วจ่าอีกหลาย ๆ ท่านที่ไปราชการเสี่ยง ๆ ไม่มีเส้นสายอดได้นายทหาร ต้องกินเงินเดือน สองหมื่นนิด ๆ จนเกษียรอย่างนั้นหรือ ผมว่าน้อยไปไหมครับ อาชีพที่เสี่ยงเหนื่อยหนัก ยังมีอีกหลายอาชีพ ถ้าบอกว่าครูเป็นอาชีพที่สำคัญ งั้นลองมาเป็นทหาร ที่สามจังหวัดดูบ้างสิครับ
จากคุณ นัก เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-08-10 20:44:15 ]
ความคิดเห็นที่ 102 หัวข้อข่าว ดัน พรบ.เงินเดือนใหม่ครู ปรับขั้นสูงสุด
ขึ้นให้ครูเอกชนด้วยนะ สอนมากกว่ารัฐอีก ขอโทษนะคะลูก ผอ.ข้างบ้านยังเอามาเรียนเอกชน บอกว่าครูรัฐบาลขี้เกียจไม่ทำงาน เด็กโง่ ผอ. ทำอะไรไม่ได้ มีแต่เด็ก เขต อบต. เดี๋ยวนี้ ผอ.จะขอย้ายต้องได้รับความเห็นชอบจาก อบต.ก่อนนะจะบอกให้
จากคุณ สมเพชครูรับบาล เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-04-07 17:12:04 ]
ความคิดเห็นที่ 101 หัวข้อข่าว ดัน พรบ.เงินเดือนใหม่ครู ปรับขั้นสูงสุด
ไม่ควรขึ้นเลย เวลาสอนก็ไม่เต็มที่ชอบให้เด็แเรียนพิเศษกับตัวเองเหมือนสอนในห้องเรียนครื่งเดียวที่เหลือเอาไว้เรียนพิเศษแล้วบางทีสอนแค่ไม่ถึงครื่งชม.สั่งการบ้านแล้วต้วเองทำงานเพื่อปรับวิทยะฐานะครูให้ต้วเองได้เงินตัวนี้มามันต้องแก้ทั้งระบบตั้งแต่ตันตอ เวลาปิดเทอมทำไมไม่เปิดอบรมครูทั่วประเทศเหมือนที่ข้าราชการส่วนอื่นเขาอบรมเพื่อที่จะได้ความรู้ใหม่ๆมาสอนเด็ก(ในห้องเรียน)แล้วอีกอย่างผมสงสารเด็กที่ต้องเสียเงินค่าสอบต่างๆทำไมไม่ให้เด็กสมัครสอบฟรีๆบ้างประโยชน์ก็จะอยู่ที่เด็กและผู้ปกครองเด็กโดยตรงผมว่าคนทั้งประเทศคงเห็นด้วยเพราะเวลาจะสมัครแต่ละครั้งใชัเงินไม่ใช่น้อยแล้วมันกี่ครั้งล่ะที่สอบกว่าจะจบ
จากคุณ tamping2505 เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-04-03 08:19:02 ]
ความคิดเห็นที่ 100 หัวข้อข่าว ดัน พรบ.เงินเดือนใหม่ครู ปรับขั้นสูงสุด
.ให้ัจังเลยครู เด็กโง่ทุกวันนี้ก็เพราะครูไม่สอน นอนกินแต่เงินเดือน ขึ้นทำบ้าอะไร ทีงานอื่นไม่เห็นขึ้นบ้างเลย ไอ้ทุเรศ
จากคุณ คนจน เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-04-02 21:27:27 ]
ความคิดเห็นที่ 99 หัวข้อข่าว ดัน พรบ.เงินเดือนใหม่ครู ปรับขั้นสูงสุด
เออ....ขึ้นไปเถอะ คนมีเงินเดือนเป็นหมื่นปรับขึ้นอีก ผมชาวไร่ ชาวนา หาเช้ากินค่ำจะว่าไงคุณชินวรณ์
จากคุณ 4758 เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-04-02 20:48:32 ]
ความคิดเห็นที่ 98 หัวข้อข่าว ดัน พรบ.เงินเดือนใหม่ครู ปรับขั้นสูงสุด
ขึ้นเป็นประเภทได้ไหม ครูสอนประถมขึ้นไปเลยเต็มที่ ครูมัธยมขึ้นครึ่งเดียว ส่วนอาจารย์มหาวิทยาลัยไม่ต้องขึ้น เพราะงานการไม่ค่อยทำ
อีกทั้งเวลาสอนก็ได้ค่าสอน
จากคุณ เกรียง เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-04-02 13:56:01 ]
ความคิดเห็นที่ 97 หัวข้อข่าว ดัน พรบ.เงินเดือนใหม่ครู ปรับขั้นสูงสุด
พูดมาได้ไงว่าพยาบาลทำงานหนักที่สุด พยาบาลก็ได้เงินมากนะจะบอกให้เพระเข้าเวรทีก็รับทรัพย์ทั้งนั้น ยิ่งพยาบาลของเอกชนนะไม่ต้องพูดถึงเงินเดือนเป็นหมื่นถึงสามหมื่นบาท ถ้าไม่งกก็ไม่ต้องรับจ้างเข้าเวรสิ
จากคุณ 111 เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-04-02 11:23:05 ]
ความคิดเห็นที่ 96 หัวข้อข่าว ดัน พรบ.เงินเดือนใหม่ครู ปรับขั้นสูงสุด
รัฐบาลกำลังสร้างภาพ การปรับฐานเงินเดือนมีผลต่อการได้รับเงินเดือนน้อยมาก คนที่ได้รับเงินเดือนสูงสุดตามขั้นมีไม่เกิน2เปอร์เซนต์และมีอายุใกล้เกษียณไม่เกิน1-2ปีเท่านั้น
ปรับพรบ.เงินเดือนเสร็จ ครูก็ได้รับเงินเดือนเท่าเดิม กว่าจะเต็มขั้นเกษียณไปก่อนแล้ว

ปชป.กำลังหนีตายจากการถูกเปิดเผยความชั่วร้ายแล้วให้ยุบสภา จึงนำเรื่องนี้ออกมา แหลได้ตลอด พรรคแมลงสาบ
จากคุณ สวส เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-04-02 08:54:38 ]
ความคิดเห็นที่ 95 หัวข้อข่าว ดัน พรบ.เงินเดือนใหม่ครู ปรับขั้นสูงสุด
ปรับให้พยาบาลบ้างนะคะรัฐบาล
จากคุณ พยาบาล ตวจ. เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-04-01 16:52:57 ]
ความคิดเห็นที่ 94 หัวข้อข่าว ดัน พรบ.เงินเดือนใหม่ครู ปรับขั้นสูงสุด
จากความคิดส่วนตัวแล้ว อาชีพครูค่อนข้างหนักอยุ่ จากการที่ได้สัมผัสถึงชีวิตของครูแล้ว ทั้งอาจารย์ที่ได้เคยสั่งสอนและคุรแม่ ซึ่งคุณแม่เป็นอยู่ ซึ่งท่านก็ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจในการส่งศิษย์ถึงฝั่ง ท่านเหนื่อยนะ แต่น้อยครั้งที่จะบ่น อาจจะเพราะด้วยจิตวิญญาณของครูซึ่งทำให้ท่านไม่เคยย่อท้อ ใครจะมองอาชีพครูว่าเป็นยังไง แต่อยากให้รุ้ไว้ว่ามีเค้า คนนี้ คอยให้กำลังใจครูทุกท่าน เพื่อพัฒนาเด็กซึ่งจะเป็นกำลังของประเทศชาติต่อไป

ปล.ลูกคนนี้ภูมิใจมากที่เป็นลูกแม่ และมีแม่เป็นคนที่ได้ชื่อว่าเป็น"ครู"
จากคุณ APPLE เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-04-01 02:16:04 ]
ความคิดเห็นที่ 93 หัวข้อข่าว ดัน พรบ.เงินเดือนใหม่ครู ปรับขั้นสูงสุด
ถึงผู้เขียนกระทู้ทุกคน..เรามีอาชีพเป็นครูได้อ่านกระทู้มีทั้งที่เห็นด้วยเข้าใจอาชีพครูและไม่เข้าใจอาชีพครู...เราของเป็นตัวแทนครูที่ขอเก็บเอากระทู้ที่ด่าว่าครูอย่างเราเอาไปคิด...เพราะมันแสดงให้รู้ว่าการศึกษาไทยทุกวันนี้ไม่ได้พัฒนาความคิดที่ดีให้เกิดขึ้น..ขอไว้ทุกข์กับการศึกษา
จากคุณ ครู(กรรมกรสร้างคน) เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-03-31 21:58:03 ]
ความคิดเห็นที่ 91 หัวข้อข่าว ดัน พรบ.เงินเดือนใหม่ครู ปรับขั้นสูงสุด
ข้าราชการมีแต่ครูหรือไงที่พัฒนาประเทศ ตำรวจ ทหาร ละ ทำงานเสี่ยงกว่ากันเยอะ เงินเดือนก็น้อย ทำไมรัฐบาลชุดนี้ลำเอียงปรับเงินเดือนทีไรปรับให้แต่ครู ข้าราชการอื่นไม่สำคัญหรือไร แล้วอย่างนี้จะเรียกหาความยุติธรรมได้อย่างไร ในเมื่อไม่มีความเป็นธรรมตั้งแต่ระบบราชการแล้ว เฮอ
จากคุณ นู่นี เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-03-31 13:39:37 ]
ความคิดเห็นที่ 90 หัวข้อข่าว ดัน พรบ.เงินเดือนใหม่ครู ปรับขั้นสูงสุด
คุณความคิดเห็นที่ 76 ค่ะ จากลักษณะการใช้คำพูดในการโพสบ่งบอกถึงความด้อยพัฒนาทั้งการศึกษาและชีวิตของตัวคุณเอง ก่อให้เกิดความเสียหายต่อวงการพยาบาล ดิฉันเป็นพยาบาลคนหนึ่งที่มีลูกเป็นครู การสร้างจิตสำนึกในวิชาชีพ มีบ้างไหมค่ะ ถ้าคุณไม่พอใจในระบบการทำงาน ระบบเงินเดือนก็ลาออกไปซะ แล้วอย่าเอาวิชาชีพอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเลย
จากคุณ พยาบาลวิชาชีพ 7 เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-03-31 10:39:06 ]
ความคิดเห็นที่ 89 หัวข้อข่าว ดัน พรบ.เงินเดือนใหม่ครู ปรับขั้นสูงสุด
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย
จากคุณ davidce เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-03-31 08:00:58 ]
ความคิดเห็นที่ 88 หัวข้อข่าว ดัน พรบ.เงินเดือนใหม่ครู ปรับขั้นสูงสุด
เป็นครูลำบากนะครับ บางคนบอกว่าสบายมีปิดเทอม เหอๆๆปิดเทอมก็เหมือนไม่ปิดหรอกครับ มีมานอนเวร ผู้ชายนอนกลางคืน ผู้หญิงมาอยู่กลางวัน ทำงานก็ไม่จบ ใน 8 ชม. หรอกครับ ..สอนเด็กโง่ก็โดนด่า เอกสาร การประเมินเด็กแต่ละคน ก็ ต้องทำ .. บางครั้งครูอนุบาล ล้างขี้ ด้วยอีก.. บางทีเด็กโดดเรียนออกไปข้างนอกไปก่อเรื่อง ครูก็รับผิดชอบอีก .. มันไม่ง่ายมันไม่สบายอย่างที่คิดนะครับ .. กับอาชีพที่ให้ความรู้สอนมนุษย์ ให้อ่านออกเขียนได้ ..อีกทั้งคุณธรรมจริยธรรม ทั้งที่สมัยนี้ ..เด็กไทยแทบจะเหยียบหน้าครูแล้ว ..


จากคุณ คนรู้จริง เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-03-31 04:19:32 ]
ความคิดเห็นที่ 86 หัวข้อข่าว ดัน พรบ.เงินเดือนใหม่ครู ปรับขั้นสูงสุด
ข้อสังเกต
1.ครู คศ.3 กับครู คศ 2ทำงานเหมือนกันสอนเด็กกลุ่มเดียวกัน แต่เงินเดือนไม่เหมือนกัน
2.วิธีที่ได้มาของ คศ.3 ถ้าถามคนที่รู้จักกัน เขายอมรับว่า 5 บทสุดท้าย อย่างน้อยต้องจ่ายไป 5 - 6 หลัก
จากคุณ คยบ้านนอก เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-03-30 23:40:36 ]
ความคิดเห็นที่ 84 หัวข้อข่าว ดัน พรบ.เงินเดือนใหม่ครู ปรับขั้นสูงสุด
ไม่เกี่ยวหลอกนะ ใครดีกว่าใคร ใคร สอนวิชา ลูกๆ คนอื่น

แต่ เพื่อความอยู่รอบของครอบครัว มันมีทุกอาชีพครับ

เพราะฉนั้น เงินเดือนเยอะอยู่แล้วมากกว่า อาชืพอื่น

ถ้าคิดว่ามาก คนอื่นก็งานหนักเหมือนกัน ไม่คิดถึงคนเงินเดือนน้อยล่ะ

อย่าไปบ่น
จากคุณ เบล เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-03-30 23:25:32 ]
ความคิดเห็นที่ 83 หัวข้อข่าว ดัน พรบ.เงินเดือนใหม่ครู ปรับขั้นสูงสุด
ครู เงินเดือนมากแล้วไม่ต้อง หลอก ไม่เห็นด้วยกับความแตกต่างที่เกินไปไม่สมควรที่สุด

พยาบาลทำงานหนักที่สุด ตั้งแต่เรียนจนทำงาน

ทหารเงินเดือนน้อยสุด บางที่ทำงานหนักจริงๆ สำหรับ ยศน้อย ที่ต้องปรับ
จากคุณ เบล เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-03-30 23:22:02 ]
ความคิดเห็นที่ 82 หัวข้อข่าว ดัน พรบ.เงินเดือนใหม่ครู ปรับขั้นสูงสุด
ปล. ปิดเทอม สำหรับครูมันไม่มีหรอกครับ อย่างเก่ง ก็ วันหยุดทั่วไป กับสงกรานต์นี้ละครับ ยิ่งครูจ้าง ไม่มีหยุดครับ ขอบอกไว้ ไม่เชื่อเวลาราชการตอนปิดเทอมก็หัดไปดูมั่งนะครับ
จากคุณ มะเดี่ยวศรี เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-03-30 23:02:46 ]
ความคิดเห็นที่ 81 หัวข้อข่าว ดัน พรบ.เงินเดือนใหม่ครู ปรับขั้นสูงสุด
ผมว่าขึ้นนะถูกแล้ว อย่างไงดี คนที่ไม่ได้เป็นครูไม่รู้หรอกครับ การสอนเด็ก นี้มันยากขนาดไหน ยิ่งสมัยนี้ด้วย คุณ คห 66 กับ 76 ครับ คุณลองมาสอนเด็กสักวันไหมละครับ การจะคุมเด็ก ห้องนึง ก็ 20 คน หรือมากกว่านิดหน่อย เอาให้ห้องเรียนมันสงบพอ ครับ ถ้ามาลอง จะรู้ครับ แล้ววันนึง มันไม่ใช่ห้องเดียว เด็กเป็นร้อยมาเรียนกับคุณในแต่ละวัน ผมไม่ได้ว่างานคุณไม่ดีนะครับ แต่การรับผิดชอบเด็กทุกคนใน สถานศึกษา เป็นหน้าที่ของครูทุกคน ครู 50 คน รับผิดชอบเด็กเป็นพัน ครับ ในแต่ละวัน และครูบางคนทำงานมานาน ก็เป็นแค่อัตราจ้าง 8-9 ปี ได้ 7940 บาท จาก 5000+ กว่า ในวุฒิป.ตรี เนี้ย ก็คิดเอาครับ ว่ามีนน้อยไหม บางที ตกเบิกกัน ก็ ไม่มีจะกินกัน ผมว่า คุณไม่รู้จริง ก็ อย่ามาว่าเลย คุณ 6 ปี ได้เป็นหมื่น เค้า 8-9 ปี ได้ 7940 คุณว่ามันเยอะหรือครับ คิดเอานะ
จากคุณ มะเดี่ยวศรี เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-03-30 22:59:11 ]
ความคิดเห็นที่ 80 หัวข้อข่าว ดัน พรบ.เงินเดือนใหม่ครู ปรับขั้นสูงสุด
ว่าครูอย่างนี้อนาคตถ้ามีลูกคุณอย่าส่งลูกไปเรียนหนังสือนะสอนกันเองแหละที่บ้านถ้าครูไม่มีความจำเป็นให้หาความรู้กันเอาเอง ที่บอกว่าครูโชคดีที่ได้ปิดเทอม ความจริงได้ปิดเทอมแต่ภาคฤดูร้อนครูได้ปิดแค่ 20 วัน ส่วนช่างเดือนตุลาครูได้หยุด 10วันก่อนเปิดเทอมยังจะต้องเตรียมการสอนอีก แล้วคนที่ว่าพวกครูชอบเป็นเมียน้อยมันก็ไม่ใช่แค่ครูนะมันเป็นกันหมดทุกสาขาอาชีพแหละ ไม่ว่าสูงหรือต่ำก็มีกันหมด พวกคุณอย่าดูถูกครูกันสิที่พวกคุณเรียนจบมีงานทำเนี่ยเพราะเรียนกันเองเหรอ ไม่มีครูสอนกันเหรอถึงดูถูกกันอย่างนี้ ยิ่งครูชนบทด้วยแล้วยิ่งบำบากอยู่กับความกันดาร เป็นแม่พิมพ์ของชาติ แต่ถ้าได้ยินคนมาว่าอย่างนี้ก็คงหมดกำลังใจในการสอน และการเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป
จากคุณ ไม่ได้เป็นครูหรอก เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-03-30 22:56:22 ]
ความคิดเห็นที่ 79 หัวข้อข่าว ดัน พรบ.เงินเดือนใหม่ครู ปรับขั้นสูงสุด
ครูของพวกที่ใช้คำหยาบ พูดจาแดกดัน สามหาวอยู่ในนี้ คงไม่ดีจริงๆพวกนี้ถึงเข้าลากกำพืดตัวเองออกมาประจาน ตนเอง หรือครูเขาสอนแล้วไม่จำ เพราะมันอยู่ในสายเลือดและกมลสันดาน
จากคุณ แอกเน่ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-03-30 21:58:19 ]
ความคิดเห็นที่ 78 หัวข้อข่าว ดัน พรบ.เงินเดือนใหม่ครู ปรับขั้นสูงสุด
ความคิดเห็นที่ 76 ก็เปลี่ยนอาชีพมาเป็นครูอะตี๊ เก่งนี้...
จากคุณ ศรัทธาอาชีพครู..อย่างยิ่ง เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-03-30 21:48:55 ]
ความคิดเห็นที่ 77 หัวข้อข่าว ดัน พรบ.เงินเดือนใหม่ครู ปรับขั้นสูงสุด
เห็นด้วยกับการปรับเงินเดือนครูนะ ถ้ามันน้อยคนเก่งมีสิทธิ์ก็ไม่เลือกเรียนครูแน่ ก็ต้องเลือกสาขาอื่นที่ได้มากกว่า แต่คนที่เป็นครู ณ ปัจจุบันเชื่อแน่ว่าทุกคนก็เก่ง ความเก่งของคนนะมันต่างกัน เก่งทั้งผู้ให้และผู้รับสุดท้ายก็เก่ง เก่งฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ลำบาก เห็นใจครูที่ดีมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ครั้นจะเลือกให้หรือก็กะไรนะ สาธุ ขอให้ได้จริง อย่าตอแหลแล้วกัน และครูก็ต้องทำงานให้เหมาะสมกับเงินเดือนด้วยเถอะ สาธุ สาธุ อ้อ!คุณนักเรียน...คห.71นะ มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับครู ป๊ะ??? เก็บกดมากละนะนั่น..
จากคุณ ดีดี เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-03-30 21:40:34 ]
ความคิดเห็นที่ 74 หัวข้อข่าว ดัน พรบ.เงินเดือนใหม่ครู ปรับขั้นสูงสุด
ถึง คห.71
คุณไม่ได้เรียนเหรอมาคะ ทำไมว่าเขาอย่างนั้นครูเก่งๆก็มีเยอะ แล้วคนที่สอนคุณนั้นไม่ใช่ครูเหรอ คุณเรียนจบมาได้ไง งั้นก็คนโง่สิสอนคุณ ถ้าุุอย่างนั้นคุณก็โง่เหมือนกันที่ให้คนโง่สอน
จากคุณ เคารพครู เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-03-30 21:25:58 ]
ความคิดเห็นที่ 73 หัวข้อข่าว ดัน พรบ.เงินเดือนใหม่ครู ปรับขั้นสูงสุด
คนเลวมากกว่าคนดี เพราะการศึกษามีครูที่แย่ๆ

ตัวเองยังเอาตัวไม่รอด แล้วจะไปช่วยเด็กทั้งห้องได้ไง

สร้างคนต้องสร้างตอนเด็กๆ

เพิ่มสวัสดิการ เงินเดือน ให้ครูทำหน้าที่ที่ถูกต้อง
อย่าเอาเวลาไปขายของ ขายตรง

จากคุณ ไปเหวงไกลๆ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-03-30 21:25:09 ]
ความคิดเห็นที่ 72 หัวข้อข่าว ดัน พรบ.เงินเดือนใหม่ครู ปรับขั้นสูงสุด
ขอเงินเดือนหมอมั้งจิ
จากคุณ .... เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-03-30 20:50:05 ]
ความคิดเห็นที่ 71 หัวข้อข่าว ดัน พรบ.เงินเดือนใหม่ครู ปรับขั้นสูงสุด
ครูส่วนมาก ไม่มีฝีมือ แต่เงินเดือนขึ้นได้ไง ทั้งๆที่ครูส่วนมากมาจากนร.ที่เรียนไม่เก่ง ทำงานได้ไม่ดี ปัจจุบันกวดวิชาผุดเป็นดอกเห็ด นั่นหรอผลงานการสอนของครู แล้วยังไปเพิ่มเงินเดือนอีก ทำอย่างนี้มันสอดคล้องกับความจริงแล้วหรอครับ อีกอย่าง นักการเมืองหวังให้ครูเป็นฐานเสียงให้กับตน เลยเพิ่มเงินเดือนและแทรกแซงการโยกย้ายตำแหน่ง จนระบบการศึกษาล้มเหลว มาตั้งแต่ 100 กว่าปีก่อน ไม่มีแม้แต่ปีเดียวที่การศึกษาไทยจะประสบความสำเร็จ เพราะตั้งแต่ก่อตั้งมา ก็ล้มเหลวมาโดยตลอด และจะเป็นแบบนี้ต่อไป จนกว่าประเทศจะล่มสลาย
จากคุณ นักเรียน เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-03-30 20:06:23 ]
ความคิดเห็นที่ 70 หัวข้อข่าว ดัน พรบ.เงินเดือนใหม่ครู ปรับขั้นสูงสุด
ไอ้ควาย....แล้วครูที่เค้าเป็นลูกจ้างล่ะ

หัดมองครูที่เป็นอัตราจ้างบ้าง

จะแดกหญ้าอยู้แล้ว...........
จากคุณ ครู เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-03-30 19:41:21 ]
ความคิดเห็นที่ 69 หัวข้อข่าว ดัน พรบ.เงินเดือนใหม่ครู ปรับขั้นสูงสุด
ขึ้นแต่ข้าราชการ แล้วลูกจ้างล่ะ ชั่วคราวหรือภาระกิจ
ควรเห็นใจบ้างเพราะเขาก็ทำในส่วนของงานราชการเหมือนกัน อาจจะทำงานมากกว่าข้าราชการด้วยซ้ำไป
จากคุณ หัวอกลูกจ้างชั่วคราว เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-03-30 19:21:53 ]
ความคิดเห็นที่ 68 หัวข้อข่าว ดัน พรบ.เงินเดือนใหม่ครู ปรับขั้นสูงสุด
ครูต่วย...........
จากคุณ 123 เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-03-30 19:19:14 ]
ความคิดเห็นที่ 67 หัวข้อข่าว ดัน พรบ.เงินเดือนใหม่ครู ปรับขั้นสูงสุด
ครูเอกชนจะได้ด้วยไหมครับ ยังไงผลักดันครูเอกชนด้วยนะครับ
จากคุณ ครูเอกชน เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-03-30 18:23:34 ]
ความคิดเห็นที่ 66 หัวข้อข่าว ดัน พรบ.เงินเดือนใหม่ครู ปรับขั้นสูงสุด
พิจารณาด้วยดิ ครูบางคนวัน ๆ สอนไปวันๆ เด๋วนี้จรรยาบรรณครูหายไปเกือบหมดแล้ว ครูบางคนไม่มีจิตวิทยากับเด็ก ด่าเด็กเป็นควายมั้งละ โง่มั้งละ ยังจะขึ้นเงินเดือนให้อีก เงินเดือนเยอะกว่าข้าราชการอื่น สวัสดิการก็ดีกว่า ยังจะเอาอะไรกานอีก ถ้าครูถิ่นทุรกันดารอ่ะน่าคิด แต่พวกครูที่ดีแต่สอนไปวัน ๆ อ่ะ จะขึ้นให้ทำมัย
จากคุณ ผู้ปกครอง เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-03-30 18:22:09 ]
ความคิดเห็นที่ 65 หัวข้อข่าว ดัน พรบ.เงินเดือนใหม่ครู ปรับขั้นสูงสุด
ขึ้นแต่ครูตำรวจไม่ขึ้นหรือไงงานก็เสี่ยงกว่าใอ้เทือกควายจริงๆๆ
จากคุณ คนจน เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-03-30 18:21:48 ]
ความคิดเห็นที่ 64 หัวข้อข่าว ดัน พรบ.เงินเดือนใหม่ครู ปรับขั้นสูงสุด
ครูคือแม่พิมพ์ของชาติ
แล้วเงินเดือนน้อยอย่างนี้
คนเก่งๆเขาจะอยากเป็นครูกันมั้ยละ
จากคุณ นักเรียน เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-03-30 18:19:40 ]
ความคิดเห็นที่ 63 หัวข้อข่าว ดัน พรบ.เงินเดือนใหม่ครู ปรับขั้นสูงสุด
ถึงจะขึ้นแล้ว ก็ยังน้อยไปอยู่ดี
ขั้นต่ำสุดของเงินเดือนครู ควรจะอยู่ที่ 18,000 บาท ไม่ควรต่ำไปกว่านี้เลย ขั้นสูงสุดควรจะอยู่ที่ 200,000 บาท เพราะครูทำงานเหนื่อยกว่าสายอาชีพอื่น ๆ แต่ก็ควรมีหน่วยงานที่ประเมิณวัดผลครูด้วย
จากคุณ Buewhite เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-03-30 17:01:47 ]
ความคิดเห็นที่ 62 หัวข้อข่าว ดัน พรบ.เงินเดือนใหม่ครู ปรับขั้นสูงสุด
64,340 บาทเป็น 66,480 บ
แค่สี่พันกว่าเอง

อยากจะบอกว่า
ครูได้แค่นี้แหละ ไม่มีเพิ่มแล้ว ถ้าไม่ทำงานพิเศษอะ
จากคุณ ว่าที่ครู เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-03-30 16:58:31 ]
ความคิดเห็นที่ 61 หัวข้อข่าว ดัน พรบ.เงินเดือนใหม่ครู ปรับขั้นสูงสุด
เห็นด้วยค่ะ เพราะชั้นก็เป็นคนหนึ่งที่โดนที่ที่เป็นครูดีเด่นทางด้านพุทธด้วยนะมาแอบกินสามี แต่ดีที่สามีกลับตัวกลับใจเพราะชั้นเห็นแก่ลูก และหล่อนก็นั่งกอดนามสกุลเดิมของสามีชั้นหลอกคนอื่นว่ามีสามีอยู่ ก้อเวรกรรมนะเลี้ยงลูกคนเดียวเพราะไร้ยางอายจรรยาบรรณครูไม่มีนั่นแหล่ะ
จากคุณ คนจิตสูง เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-03-30 16:37:51 ]
ความคิดเห็นที่ 60 หัวข้อข่าว ดัน พรบ.เงินเดือนใหม่ครู ปรับขั้นสูงสุด
ขึ้นเงินเดือนแล้วมันจะช่วยให้สังคมครูลดการผิดลูกผิดเมียผิดสามีคนอื่นก็คงจะดี แต่เท่าที่เห็นวงการครูนี่แหล่ะเล่นกันซะเองหรือไม่ชอบล่อเมียหรือสามีคนอื่นมีเยอะแยะเชียงใหม่เยอะสพฐ 1 เยอะเลย
จากคุณ ลูกศิษย์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-03-30 16:32:25 ]
ความคิดเห็นที่ 57 หัวข้อข่าว ดัน พรบ.เงินเดือนใหม่ครู ปรับขั้นสูงสุด
ทุกท่านโปรดอย่าถกเถียงกันอิจฉาครูเขาเลย เรื่องนี้เป็นแค่เกมการเมืองของประชาวิบัติ ดิ้นรนเพื่อหนีการยุบสภาเท่านั้นเอง พรบ.นี้เขาพูดมาเป็นปีแล้ว แต่ทำอะไรไม่ได้ ระบบสภาทำงานไม่ได้ พรรคประชาวิบัติสร้างภาพเพื่อหนีตาย
เงินวิทยฐานะของครู รัฐบาลโจรอย่างอภิสิดไม่มีน้ำยาจ่ายให้ครู ติดค้างเขามา12-13เดือนแล้ว ไอ้รัฐบาลเฮงซวย
จากคุณ สวส เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-03-30 16:19:19 ]
ความคิดเห็นที่ 56 หัวข้อข่าว ดัน พรบ.เงินเดือนใหม่ครู ปรับขั้นสูงสุด
เห็นด้วยเพราะต่อไปจะได้มีคนเก่ง ๆ อยากเป็นครู จะทำให้คุณภาพการศึกษาดีขึ้น
จากคุณ แก้ว เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-03-30 16:15:30 ]